Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik
Br. 42 Vjerovanje u gajb nevidljivo

Br. 42 Vjerovanje u gajb nevidljivo

Poštovani prijatelji!

“Razumni ljudi gledaju sa oba oka”, tj. opažaju materijalno i duhovno. Jedan od kur’anskih principa sadržan je u Allahovim riječima: “Allah želi da vam objasni” (en-Nisa, 26). Šta je istina, a šta zabluda, ispravno i neispravno, važno i nevažno, vječno i prolazno, sigurno i nesigurno, dobro i zlo, plemenito i razvratno, pravi put i zabluda, meleksko i šejtansko, pametno i nerazumno, sreća i privid – sve to i mnogo toga drugog objasnio nam je naš plemeniti Gospodar. Objasnio nam je da pored vidljivog postoji i nevidljivi svijet, pa kaže: Alimu’l-gajbi ve’š-šehade, tj. “Poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta” (el-Hašr, 22).

Na osnovi Allahovog objašnjenja znamo da ljudi prolaze kroz pet glavnih etapa: svijet duša (ezel), etapa u utrobama majki, dunjaluk, zagrobni život (berzah) i drugi svijet (ahiret). Trenutno se nalazimo između dva gajba. Kako postici uspjeh u onome što nazivamo prošlost, sadašnjost i budućnost? Odgovor nam je ponuđen u ajetu: “Oni koji se budu pokoravali Allahu i Poslaniku Njegovu [tj. koji se u sadašnjosti dragovoljno pokoravaju Allahu u Njegovim farzovima i Njegovom Poslaniku, a.s., u njegovim sunnetima] i koji budu strahovali od Allaha [za protekle grijehe] i koji se Njega budu bojali [u budućnosti] – oni su pravi dobitnici” (en-Nur, 52).

42

RIJEČ UREDNIKA

Pročitajte riječ urednika magazina Semerkand broj 42.

uvodna-rijec

UVODNA RIJEČ

Pročitajte uvodnu riječ broja 42 magazina Semerkand.

tema-broja

TEMA BROJA

Provjerite koje sve teme Vam donosi ovaj broj porodičnog magazina Semerkand.

za-procitati

ZA PROČITATI

Tekstovi koje možete pročitati na našem webu iz magazina Semerkand broj 42.

kupi

KUPITE ODMAH MAGAZIN SEMERKAND BR. 42

Kupite odmah Vaš primjerak magazina Semerkand broj 42 putem WEBSHOP-a

pretplatite_se

PRETPLATITE SE

Koristimo priliku da Vam ponudimo jedinstvenu godišnju pretplatu na porodični magazin Semerkand.