U hladu Arša

Ko bude jeo halal opskrbu i činio djela u skladu sa Sunnetom, te od čijeg zla ostali ljudi budu sigurni, taj će ući u Džennet. (Hadis-i šerif) Govor...

Pročitaj više
Osam stvari

Osam stvari Jedan od tesavvufskih velikana, Hatim el-Esamm, k.s., trideset i tri godine je bio murid velikog sufije, Šekika Belhija, k.s. Kada ga je Šekik Belhi, k.s., upitao...

Pročitaj više
Zahvala Allahu, dž.š!

Zahvala Allahu, dž.š! Plemeniti ashab, Ibn Mes’ud, r.a., je rekao: “Šukr (zahvala) je pola imana. Dobro znaj da se šukr čini srcem, jezikom i drugim tjelesnim organima. Šukr...

Pročitaj više
Govor stanja

Srce sufije Jedan od velikana sa područja Egipta, imam Ša’rani, k.s., kaže: “U srcu murida ne smije biti, ogovaranja, zuluma, pretvaranja, zavisti prema bilo kome, nadmenosti, želje za...

Pročitaj više
Porijeklo i porodično stablo

Duga nada Hudždžetu’l-islam (Dokaz islama), Imam Gazali, rah., je rekao: “Duga nada je prepreka svakom hajru (dobru) i uzrok svakog zla. Iskušenje duge nade je ono što čovjeka...

Pročitaj više
Page 1 of 3 1 2 3