Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 106, Govor stanja

Govor stanja

Govor stanja

Srce sufije Jedan od velikana sa područja Egipta, imam Ša’rani, k.s., kaže: “U srcu murida ne smije biti, ogovaranja, zuluma, pretvaranja, zavisti prema bilo kome, nadmenosti, želje za raspravom, ulizivanja, izvještačenog govora, samodopadnosti, samohvale, pretjerivanja, nefsanskih prohtijeva, želje za isticanjem i borbom, niti murid smije zapadati u stanje da vidi manjkavim nekog od pripadnika tarikata ili onih koji žive poput njih. Ukoliko osoba tvrdi da je murid, a u njenom srcu se nalazi jedna od nabrojanih osobina, njene riječi nisu istinite, niti je moguće da od nje dođe bilo kakva korist na Allahovom, dž.š., putu. Onaj ko posjeduje tako ružna svojstva, njegov sejr-i suluk se prekida i on prestaje napredovati. Štaviše, takva svojstva ga udaljavaju od Allaha, dž.š., i približavaju prokletom šejtanu, jer to i jesu svojstva prokletog šejtana.” (Imam Ša’rani, El-Envaru ‘l-kudsijje) Nakon što razmislimo i zatražimo savjet Osnivač Šafijskog mezheba, Imam Šafija, rah., je rekao: “Odlučnost i čvrstoća u mišljenju i stavu (nepribjegavanje olakšicama, temeljito pristupanje određenim problemima i postupanje shodno tome), čovjeka štiti od pretjerivanja i...

Više...

Objavljeno u Br 105, Govor stanja

Trud i himmet

Trud i himmet

Duga nada Hudždžetu’l-islam (Dokaz islama), Imam Gazali, rah., je rekao: “Duga nada je prepreka svakom hajru (dobru) i uzrok svakog zla. Iskušenje duge nade je ono što čovjeka vodi ka svim vrstama nevolja i problema. Znaj da duga nada prouzrokuje sljedeće četiri stvari: ostavljanje ibadeta i ljenost. Ukoliko stalno govoriš “Kasnije ću to uraditi” i tako odlažeš ibadete, zapast ćeš u stanje ljenosti. ostavljanje tevbe i odlaganje za kasnije. Kada si u takvom stanju onda stalno odgađaš tevbu govoreći “Ima vremena.” duga nada u tebi budi ljubav prema dunjaluku i želju za stjecanjem dunjalučkog imetka. Kada si u takvom stanju, onda stalno razmišljaš: “Šta ću jesti, šta ću obući?” duga nada prouzrokuje krutost srca i zaboravaljanje na Ahiret. Misleći da ćeš dugo živjeti, nikako se ne prisjećaš Ahireta. Štaviše, nikako ti ne naumpadaju ni smrt niti kabur. Tvoje misli su samo vezane za dunjaluk i zbog toga je tvoje srce okrutjelo. (Imam Gazali, Hak Yolun Esasları: Suštine Pravog puta) Istinski stid od Allaha, dž.š. Ibn Mes’ud, r.a., pripovijeda: “Jednog...

Više...

Objavljeno u Br 104, Govor stanja

Biti zajedno sa iskrenima

Biti zajedno sa iskrenima

Nefsanska tamnica Jedan od prvih sufija, Ebu’l Kasim Nasrabâdî, rah., ovako kaže: “Tvoj nefs te zarobio. Ukoliko uspiješ izaći i spasiti se iz nefsanske tamnice, postići ćeš vječnu sreću. Međutim, sve dok si zarobljen, ti si u tamnici patnje. Jedino što te može izbaviti iz te tamnice je istikamet (ustrajnost), jer Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Budite na istikametu, jer nagrada za istikamet je nemjerljiva.’” (Ibn Madždže, Taharet, 4) (Bejheki, Kitabu’z-Zuhd) Zapali vatru aška!  Pir nakšibendijskog tarikata, Behauddin Šah-i Nakšibend, k.s., rekao je sljedeće: “Podučiti nekoga zikru jednako je kao dati mu kremen u ruke. A nakon toga, na muridu je da tim kremenom zapali vatru aška.” (Nedždet Tosun, Zikir ve Tefekkur) Dani i noći su riznice mu’mina. Njihova zarada je Džennet, a gubitak je Džehennem. (Bajezid Bistami, k.s) Smrt je otkup Vezano za hadis koji glasi: “Smrt je otkup za svakog vjernika.”, Hudždžetu’l-islam, Imam Gazali, rah., je rekao: “Tim riječima Allahov Poslanik, s.a.v.s., je želio reći sljedeće: ‘Istinski musliman i iskreni mu’min je onaj od čijih su ruku...

Više...

Objavljeno u Br 103, Govor stanja

Lijek za bolesti

Lijek za bolesti

Jedan od šejhova nakšibendijsko-halidijskog tarikata, iz 19. vijeka, Ahmed Dijauddin Gumušhanevi, k.s., u svojoj risali pod nazivom „Deva’u’l-muslimi“ (Lijek za muslimana), kaže: Uzvišeni Allah je sigurno stvorio lijek za svaku bolest. Štaviše, naš Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Allah je stvorio lijek za svaku bolest, osim smrti.” (Buhari, Tibb, 1; Ahmed b.Hanbel, el-Musned, 1/413) Imam Tirmizi, rah., je rekao: “U hadisu su spomenute bolesti srca, ruha i tijela, kao i lijek za iste.” Poslanik, s.a.v.s., je rekao da je i džehalet (neznanje) bolest, a da je lijek u postavljanju pitanja alimima. Obznanio je i to da je cijeli Časni Kur’an lijek. Allahov govor je doista lijek za srčane bolesti poput neznanja i sumnje. Put spasa od nevolja i bolesti jeste strpljenje prije njihovog dolaska, a nakon što dođu, lijek je u istigfaru i nasuh tevbi (iskrenom pokajanju). Sve to je lahko onima kojima je Allah, dž.š., olakšao takvo postupanje a teško je onima koji su ostali lišeni Njegove pomoći. Sabur se postiže: strahom prilikom posezanja za grijehom, tefekkurom (promišljanjem), šutnjom...

Više...

Objavljeno u Br 103, Govor stanja

Govor stanja: Suze Ahmeda el-Haznevija, k.s.

Govor stanja: Suze Ahmeda el-Haznevija, k.s.

Šejh-Ahmed el-Haznevi, k.s., bio je kjamil muršid koji je mnogo volio da čita. Čim bi našao priliku, čitao bi djela o životima Sadat-i Kirama (Plemeniti prvaci). Kasnije bi na svojim sohbetima prepričavao događaje iz njihovih života, često ne mogavši zadržati suze. On je bio Allahov, dž.š., ponizni dost koji se bojao da, u poređenju s njima, nije dostojan da ga ljudi vole i da ga posjećuju. Dok je tako jednog dana zabrinut plakao, ugleda ga njegov sin Alauddin el-Haznevi, k.s., te ga upita zašto plače. Šejh-Ahmed, k.s., mu tada reče: “Sine moj! U očima ljudi koji neprestano dolaze u našu tekiju vidim zanos, muhabbet i želju za Allahovom, dž.š., blizinom, i ne mogu se suzdržati da ne plačem. Kako da ne plačem kada oni dolaze meni, iako sam ja najslabašniji i najveći fakir među njima. Ti si gledao, Ja sam vidio Jedan od prvih muslimana i veliki alim, Ibn Mes’ud, r.a., je ispričao: “Svako od vas će, kao što ostane sām spram punog mjeseca (kada noću izađe u pustinju),...

Više...

Objavljeno u Br 102, Govor stanja

Učenje Časnog Kur’ana

Učenje Časnog Kur’ana

Na temu učenja Časnog Kur’ana, Mevlana Tadžeddin Dergami, k.s., je kazao: “Hak (pravo) koji Kur’an ima kod učača jeste da ga uči sa srčanim hudurom. To znači sljedeće: Kada prilikom učenja Kur’ana učač naiđe na Allahove, dž.š., naredbe, treba ih čitati sa strahom, kada naiđe na zabrane – sa osjećajem odbojnosti, kada naiđe na pripovijesti i primjere – sa ibretom (poukom), kada naiđe na radosne vijesti – sa radošću, a kada naiđe na prijetnje – sa strahom i suzama. Drugim riječima: kada prouči ajete koji sadrže naredbe, treba pognuti svoju glavu sa strahom, kada prouči ajete vezane za zabrane, treba čvrsto odlučiti da će ih se pridržavati, kada pročita neku kur’ansku pripovijest ili primjer, treba razmisliti o njoj i potruditi se da shvati poruku koja se odnosi na njega, kada prouči ajete koji govore o Allahovim, dž.š., počastima i blagodatima, treba se obradovati nadajući se Allahovoj, dž.š., dobroti, a kada naiđe na ajete koji govore o kazni i patnji, treba osjetiti strah i zaplakati.” (Mevlana Ali b. Husejin es-Safi,...

Više...