Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 106, Riznica mudrosti

Tevhid

Tevhid

Leksičko značenje riječi “tevhid” jeste “vjerovanje u jednoću nečega, svjedočenje nečijeg jedinstva”, i ima suprotno značenje od riječi “širk”. Kao vjerski termin, tevhid znači svjedočiti da je Allah, dž.š., Jedan i da nema nikoga sličnog Njemu niti da On Uzvišeni ima sudruga. Tevhid je suština i ruh islama. Samo je Uzvišeni Allah Onaj Koji sve stvara, opskrbljuje i održava, Onaj Koji je dostojan da Mu se čini ibadet. On nema potrebu za sudrugom. On je Jedan i postojanje je od Njega Uzvišenog. Svi vjerovjesnici, a.s., pozivali su ljude da vjeruju u jednoću Allaha, dž.š., i u to da Njemu nema sličnog ni po pitanju Njegova Zata, osobina, niti imēna. Osnovni cilj Časnog Kur’ana jeste da učini tevhid središtem života i da na taj način ljude uputi na Pravi put. Tevhid je u istini “La ilahe illallah”, što znači “nema boga osim Allaha.” Ta rečenica koja se naziva kelime-i tevhid, najprije počinje potpunom negacijom kojom se poriču sva izmišljena božanstva, a potom naglašava činjenicu da je jedini bog Allah, dž.š....

Više...

Objavljeno u Br 105, Riznica mudrosti

Poniznost

Poniznost

Uzvišeni Allah kaže: “A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: ‘Mir vama!’, i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći.” (Furkan, 63-64) U tumačenju navedenog ajeta, Omer Nasuhi Bilmen, navodi sljedeće: Oni koji razmišljaju, iskreni robovi Milostivog i Plemenitog Gospodara nisu poput onih koji bježe od sedžde pokornosti. Ti časni robovi su ponizni na Zemlji. Oni razmišljaju o veličini Uzvišenog Allaha i bježe od nadmenosti i uznošenja. Svjesni su svoje nemoći te postupaju blago i ponizno. Nikada se ni nad kim ne uznose niti hvale. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Meni je prepušteno da izaberem da li ću biti vjerovjesnik kralj ili vjerovjesnik rob. Džibril mi je dao znak preporučivši mi da pokažem poniznost. I ja sam izabrao da budem vjerovjesnik rob, da jedan dan budem sit, a drugi gladan.” (Hejsemi, Medžmeu’z- Zevaid) Opisujući Allahova Poslanika, s.a.v.s., Ebu Se’id Hudri, r.a., je rekao: “Brinuo se o svojoj devi, davao hranu životinjama i čistio svoju kuću....

Više...

Objavljeno u Br 104, Riznica mudrosti

Edeb

Edeb

Edeb koji podrazumijeva ljubaznost, prefinjenost, učtivost i lijep ahlak, u tesavvufu je jedan od iznimno bitnih pojmova. Ustaljena izreka derviša jeste “Edeb ja Hu!” A oblik množine za riječ “edeb” jeste “adab”. U tesavvufu, edeb je širok pojam koji obuhvata sva lijepa stanja i osobine. Imam Kušejri, rah., kaže da je edeb u svom suštinskom značenju, skup svakog hajra i svih vrlina. Tesavvuf se u cjelosti sastoji od edeba. Derviš je onaj ko prema svemu iskazuje edeb, od neživih stvari do živih bića. Edeb se razlikuje shodno tome prema kome se iskazuje. Tako, kada je u pitanju društveni život, postoje edebi koji se oslanjaju na božanske propise i preporuke. Takvi edebi su naprimjer: edeb jedenja, pijenja, razgovaranja… Ukratko, edeb znači ophoditi se ispravno prema svakom stvorenju i biti svjestan činjenice da je Allah, dž.š., vlasnik svega postojećeg. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Mene je odgojio moj Gospodar, i lijepim je učinio moj edeb.” Iz hadisa možemo razumjeti da je izvor edeba Allah, dž.š. Uzvišeni Allah Svoga roba odgaja posredstvom Svojih...

Više...

Objavljeno u Br 103, Riznica mudrosti

Rizaluk

Rizaluk

“Rizaluk” (zadovoljstvo) je pojam koji u tesavvufu ima veliku važnost i predstavlja suštinu lijepog ahlaka. Leksičko značenje tog termina jeste: biti zadovoljan, voljeti i ne prigovarati. Hakikatska dimenzija zadovoljstva odražava se u tome da rob biva u svakom stanju zadovoljan Uzvišenim Allahom. Naš Poslanik, s.a.v.s., u jednoj dovi tražio je ovakvu vrstu zadovoljstva: “Allahu moj! Molim Te da mi podariš zadovoljstvo Tvojom odredbom i Tvojim određenjem.” U Časnom Kur’anu, Uzvišeni Allah kaže: “Njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.” (El-Bejjine, 8) Tumačeći gorenavedeni ajet, imam mufesira, Fahruddin er-Razi, rah., kaže: “Znaj da se čovjek sastoji od tijela i ruha. Džennet koji je opisan u Časnom Kur’anu je Džennet za tijelo. A Džennet ruha jeste zadovoljstvo Uzvišenog Gospodara.” Haris el-Muhasibi, k.s., zadovoljstvo opisuje kao stanje u kojem je rob zadovoljan Allahovom, dž.š., odredbom i...

Više...

Objavljeno u Br 102, Riznica mudrosti

Tesavvuf

Tesavvuf

Tesavvuf je definisan na stotine načina. Evlije su shodno mekamu i halovima u kojima su bili, opisale put tesavvufa na različite načine. Jedna od tih definicija glasi: “Tessavuf je lijep ahlak.” Takva definicija izvedena je u skladu sa časnim hadisom u kome Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Najpotpunijeg imana je onaj ko posjeduje najljepši ahlak.” U drugom hadisu, Poslanik, s.a.v.s., važnost lijepog ahlaka ističe sljedećim riječima: “Poslan sam da upotpunim lijep ahlak.” Ahlak je riječ arapskog porijekla i predstavlja množinu riječi “hulk” te ima značenja: narav, karakter, osobenost i navika. Principi ahlaka regulišu odnose među ljudima. Zahvaljujući ahlaku, osoba može izraziti lijepo ponašanje bez poteškoće jer najbitnija karakteristika lijepog ahlaka jeste to što on postaje navika čovjekovog nefsa. Svaka filozofija i način poimanja svijeta imaju određeni ahlak koji zastupaju, tako i svaka vjera ima svoj ahlak. Islamski ahlak zasniva se na Časnom Kur’anu i sunnetu. Kada su upitali našu majku, Aišu, r.a., o tome kakav je bio ahlak Poslanika, s.a.v.s., ona je odgovorila: “Njegov ahlak je bio Kur’an.” Sufije su rekle...

Više...

Objavljeno u Br 101, Riznica mudrosti

Riznica mudrosti: Mâsivâ, mekam i keramet

Riznica mudrosti: Mâsivâ, mekam i keramet

Vjernik je svjestan Allahovih, dž.š., nimeta prema njemu, nije nezahvalan, nego se trudi da ljudima čini hizmet koliko god je to u stanju. Najveći nimet za čovjeka svakako je njegov život, zbog čega je njegova prevashodna obaveza da izrazi zahvalnost na toj velikoj blagodati. Šah-i Nakšibend, k.s., velikan koji je cijeli svoj život posvetio hizmetu, sedam godina je služio životinjama i čistio puteve. Osim toga čistio je toalete u svim medresama Buhare. Svojim muridima savjetovao je sljedeće: “Vodite računa o srcima. Pomažite nemoćnima, slabima i onima čija su srca slomljena. Ukažite počast onima kojima su ljudi okrenuli leđa i budite ponizni prema njima. Čak i kada se brinete o životinjama, činite to bez nadmenosti. Ako na njihovim nogama vidite rane, pokušajte ih zaliječiti. Posvetite pažnju održavanju čistoće puteva i prolaza. Ukoliko na putu ugledate nešto što bi pričinjavalo neprijatnost ljudima, uklonite to, da ne bi ozlijedilo prolaznike.” Šah-i Nakšibend, k.s., u svakom svom stanju postupao je u skladu sa Časnim Kur’anom i sunnetom Resulullaha, s.a.v.s. Takav način života preporučivao...

Više...