Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 101, Sohbet

Svoje srce ne prepuštaj dunjaluku

Svoje srce ne prepuštaj dunjaluku

Imam Gazali, rah., kaže: “Ne zaboravi na Sudnji dan, ne odustaj od ljubavi prema Allahu, dž.š., ne troši život na isprazne stvari, ne budi od onih koji su ogrezli u haramima. Sve to biva uzrokom umiranja srca.” Allah, dž.š., u časnim ajetima kaže: “Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni…” (Junus, 7); “…a život na ovom svijetu prema onome svijetu samo je prolazno uživanje.” (Ra’d, 26) Umire srce onog koji ne čini zikr, koji ne promišlja o Allahovim, dž.š., znakovima, kome je strana ljubav prema Uzvišenom Gospodaru te koji ne zna za Ahiret, pa je njegov jedini cilj život na ovome svijetu. Takav čovjek, prodao je svoj Ahiret za dunjaluk. Baš kako je citiranim ajetom kazano, on je zadovoljan životom na ovom svijetu. Neki, gledajući u spomenute ajete, vežu nazadovanje muslimana za njihovo nastojanje da u srcu ne osjete ljubav prema ovome svijetu. Međutim, nazadovanje, u...

Više...

Objavljeno u Br 100, Sohbet

Stanja srca

Stanja srca

Čovjek bi trebao znati da srce liči na dvorac sa mnogo vrata, na ogledalo koje odražava sve strane i na more u koje se ulijevaju mnoge vode. Slično tome, u srce se ulijevaju različita sjećanja, osjećanja i misli, kako iz zahira (pojavnog) tako i iz batina (skrivenog). Svakog trena, čovjekov ahlak kao produkt karaktera, ljutnja i snaga mašte, uvode srce iz jednog u drugo stanje. Čovjekov život satkan je od mnoštva misli i sjećanja. Misli najprije prolaze kroz različite forme poput nijjeta, odlučnosti i izražavanja vlastite volje, a onda dobivaju pojavni oblik tako što prelaze u djela. Oblik im daju ljudski organi, šake, ruke, noge… Ti organi čine da naše tijelo djeluje u skladu sa našim mislima i nadahnućima. Tako nastaju naša djela. Nakon što na takav način nastanu, ovisno o vrsti i karakteristikama misli koje su im prethodile, djela mogu ostaviti dvije vrste posljedica; Može se desiti da zbog misli koje su prerasle u djela, čovjek zasluži tešku kaznu ili da mu se pak otvori kapija rahmeta te...

Više...