Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 106, Tefsir

Allahov, dž.š., halifa (namjesnik) na Zemlji

Allahov, dž.š., halifa (namjesnik) na Zemlji

 “A kada Gospodar tvoj reče melekima: ‘Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!’ – oni rekoše: ‘Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati? A mi Tebe veličamo i hvalimo i kako Tebi dolikuje štujemo’. On reče: ‘Ja znam ono što vi ne znate.’” (Bekara, 30) U 30. ajetu sure Bekara, prenesen je razgovor između Uzvišenog Stvoritelja i melekā, gdje je istaknuta Allahova, dž.š., volja, određenje, vezano za prvo stvaranje čovjeka. U knjigama tefsira, o spomenutom ajetu su napisana vrlo opširna tumačenja. Veliki mufessir Elmalılı Hamdi Yazır, rah., u tefsiru “Hak Dini Kur’an Dili” kaže: “O Muhammede! O sine Ademov! Ne zaboravi da je tvoj Gospodar obznanio melekima Svoju volju i rekao: ‘Uistinu ću Ja stvoriti namjesnika na Zemlji’, što znači: podarit ću mu neke ovlasti, od Svoje volje, snage i sifata, i on će Meni u čast, kao Moj vekil (opunomoćenik) i nosioc dijela tesarrufa, izvršavati moje propise i držati ih živim. On u tome neće biti sām; propise neće sprovoditi u...

Više...

Objavljeno u Br 104, Tefsir

Munafici (licemjeri) jedno govore, drugo misle

Munafici (licemjeri) jedno govore, drugo misle

“Ima ljudi koji govore ‘Vjerujemo u Allaha i onaj svijet!’ – a oni nisu vjernici. Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući samo sebe varaju”. (El-Bekara, 8-9) Časni ajeti sure Bekara, čije smo značenje prethodno naveli, objavljeni su u Medini, a povod je bila skupina munafika. U vezi sa tim pitanjem ulema je jednoglasna. Nesretnici koji sačinjavaše spomenutu skupinu bili su Abdullah b. Ubej, na čelu, zatim Ibn Kušerdi, Džedd ibn Kajs i još neki koji se povedoše za njima. Uzvišeni Allah je Svoga Poslanika, s.a.v.s., obavijestio o njima, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., je upozorio i neke od časnih ashaba, r.anhum. Munafici su aktivno učestvovali u svim javnim vjerskim aktivnostima muslimana, a intrige i spletke su smišljali tajno. Uporedo s tim, prijateljevali su sa nevjernicima koji su činili manjinu, ali iz mržnje i neprijateljstva prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i vjernicima, odbijali su da prihvate vjerovanje. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili; Ebu’l-Lejs Semerkandi, Tefsiru’l- Kur’an) Termin “nas” upotrijebljen u osmom ajetu sure...

Više...

Objavljeno u Br 103, Tefsir

Put onih kojima si milost Svoju darovao… (el-Fatiha)

Put onih kojima si milost Svoju darovao… (el-Fatiha)

 “Na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali.” (Fatiha, 7)  Jedna od dova koje svakodnevno izgovaramo na namazu dok učimo suru Fatihu, jeste dova Gospodaru da nas uputi na Put onih kojima je darovao Svoje blagodati a drži nas daleko od onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali i onih koji su zalutali. Svaki vjernik koji od Allaha, dž.š., traži da ga uputi na Put onih kojima je darovao blagodati, zapravo traži blagodati koje su njima date. A šta su to blagodati koje tražimo od Uzvišenog Allaha? Šta je to blagodat? Blagodat ili nimet, je svako lijepo stanje, u kojem se čovjek osjeća lijepo i prijatno. Postizanje svakog dobra i otklanjanje štete je ustvari blagodat, darovana od Gospodara svjetova. Allahove, dž.š., blagodati se u časnim ajetima spominju kao nešto što je neizmjerno, nepregledivo. Kadi Bejdavi, rah., kaže da su nimeti Gospodara neizmjerno veliki, i kao dokaz za to navodi Allahove, dž.š., riječi: “…i ako biste...

Više...

Objavljeno u Br 102, Tefsir

Pravi put (el-Fatiha)

Pravi put (el-Fatiha)

“(Gospodaru naš!) uputi nas na Pravi put (Fatiha, 6) “ Uzvišeni Allah u Časnom Kur’anu kaže: “Naše je da ukažemo na Pravi put” (Lejl, 12). Učenjem 6. ajeta sure Fatiha, izgovarajući dovu “Uputi nas na Pravi put!” rob zapravo od Uzvišenog Allaha traži ono što je On, dž.š., obećao. Riječima “uputi nas” moli za sebe i za druge vjernike, a dova za brata u njegovom odsustvu, čista od ovosvjetske koristi i interesa, je primljena. (Mustekimzade Suleyman Efendi, Tefsiru Sureti’l-Fatiha) Ajet “Uputi nas na Pravi put” osvjetljava suštinu ajeta koji mu prethodi: “Samo od Tebe pomoć tražimo”(Fatiha, 5) i obznanjuje šta je to najveća pomoć koju tražimo od Allaha, dž.š. To je ujedno i najobuhvatniji i najznačajniji oblik dove. Uzvišeni Stvoritelj nas spomenutim ajetom podučava šta je najveći cilj i šta je to što je najvrjednije od onog što trebamo tražiti od Njega. Govori nam da je za čovjeka najbitnije da bude upućen i da dosegne suštinu robovanja. (Ismail Hakki Bursevi, Ruhu’l-Bejan; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak dini Kur’an dili, Ibn...

Više...

Objavljeno u Br 101, Tefsir

Samo Tebi i samo od Tebe…

Samo Tebi i samo od Tebe…

“(Gospodaru naš!) Samo Tebi se klanjamo i samo od Tebe pomoć tražimo”. (Fatiha, 5)    Omer Nasuhi Bilmen, rah., u opširnom prijevodu 5. ajeta sure Fatiha–ajeta  kojeg svakodnevno ponavljamo u našim namazima, kaže:  “Gospodaru naš! Samo Tebi se klanjamo. Pokoravamo se samo Tebi i klanjamo  Ti se skrušeno, svjesni Tvoje veličine. I samo od Tebe pomoć tražimo. Samo kod  Tebe tražimo utočište i od Tebe očekujemo dobro i pomoć.”  Ajeti koji prethode navedenom mogu se sažeti na sljedeći način: O ljudi! O vi  razumom obdareni! Ako ste vi od onih koji poginju glavu pred apsolutnom ljepotom  i savršenstvom, pa Ja sam Uzvišeni Allah. Savršenstvo pripada Meni. Ako ste  vi od onih što sa strahopoštovanjem stoje pred snagom i dobrotom, pa Ja sam  Gospodar svjetova. Ako pokažete skrušenost nadajući se dobru u budućnosti,  Ja sam Rahman i Rahim. Ako ste vi od onih što pokazuju poštovanje sa strahom  i strepnjom, Ja sam Vladar Sudnjeg dana. Ja sam jedini Bog, Nosioc svojstava  koja zavređuju poštovanje i veličanje, i Jedini, Kome se ibadet...

Više...

Objavljeno u Br 100, Tefsir

Dan vjere

Dan vjere

Jevmu’d-din Dan vjere (el-Fatiha) Uzvišeni Allah, u suri Fatiha, Svoje robove najprije podstiče da Mu zahvalu čine, potom ih obavještava da je On Stvoritelj svih svjetova, te da je On Taj koji ih opskrbljuje, štiti i odgaja. Sifatom Rahman, Uzvišeni Allah, robove daruje bezbrojnim blagodatima na ovom svijetu, i naređuje im da Mu čine šukr (zahvalu) svim svojim organima. Jer Njegove blagodati prožimaju svaki dio tijela – vidljivi i skriveni – do najsitnijih ćelija; putem njih se organi hrane, razvijaju i dobijaju snagu. Zbog toga se šukur za blagodati upotpunjuje samo onda kada se organi uposle ibadetom i obuzdaju od zabranjenog. Šukr samo jezikom nije potpun niti je dovoljan. (Ebu’l-Leys es-Semerkandi, Tefsiru’l-Kur’an) “Vladar Sudnjeg dana (dana obračuna i kazne)” (Fatiha, 4) Nakon što nas je Allah, dž.š., upoznao sa spomenutom istinom, slijedi upozorenje: “Pred vama je Dan kazne i nagrade, a Ja sam Vlasnik i Vladar tog dana. To je dan pred kojim niko neće umaći. Ako Mi budete zahvaljivali na blagodatima, svojstvom Rahim (Samilosni) ću vas sačuvati od...

Više...