Tema Broja

Želja za bogastvom

U današnje vrijeme uspjeh i ugled se mjere bogatstvom. Glavni cilj je što više zaraditi, što više posjedovati. Nema granicu ni gomilanje imetka niti čovjekova pohlepa. I od...

Read more
Strah i nada

Ako pogledamo u historiju islama, vidjet ćemo da zabludjele skupine poput kalenderija, ibahija i hajdarija koje su činile sve vrste grijeha i pri tom se nazivale “ašicima” i...

Read more
Vrijeme muslimana

U 5. ajetu sure Junus Uzvišeni Allah nam obznanjuje da je “Mjesecu položaj odredio da bismo znali broj godina i računanje”. Time nam Gospodar poručuje da je računanje...

Read more
Ko su stanovnici dženneta?

Nagrada i kazna su usko povezani sa djelima čovjeka. Ishod dobra je dobro, a ishod zla je propast. To je tako u svim situacijama, čak i onda kada...

Read more
Oni koji su zaboravili sebe

Da bismo znali šta je to što smo zaboravili, potrebno je najprije da se upoznamo sami sa sobom. Ko smo mi? Šta je prvo što pomislimo kada kažemo...

Read more
Page 1 of 12 1 2 12