Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 101, Tema Broja

Ko su šehidi? Šta je mekam šehadeta?

Ko su šehidi? Šta je mekam šehadeta?

  “Niko ko uđe u Džennet neće željeti da se vrati na dunjaluk, čak i da mu daju sve ljepote ovoga svijeta, osim šehida. Zbog počasti koju dobije, šehid će željeti da se vrati na dunjaluk i još deset puta pogine na Allahovom putu.” (Buhari) Riječ “šehid” (mn. “šuheda’”) nosi značenja poput: “biti očevidac nekom događaju, svjedočiti, prisustvovati…”. U teološkoj terminologiji, šehidom se naziva musliman koji pogine na Allahovom, dž.š., putu. Gledano sa semantičkog aspekta, islamski učenjaci su rekli da se osoba poginula na Allahovom, dž.š., putu naziva šehidom iz razloga što Allah, dž.š., i meleki svjedoče o blagodatima koje ih čekaju. Drugi su pak, zbog značenja “onaj koji vidi, koji svjedoči” rekli da se šehidima nazivaju zato što se osvjedoče odnosno vide blagodati koje im je Allah, dž.š., obećao. Ili zbog činjenice da će na Sudnjem danu zajedno sa Poslanikom, s.a.v.s., biti svjedoci ranijim ummetima. Mekam šehadeta i davanje života na Allahovom, dž.š., putu definisani su na različite načine. Analizirajući ajete, hadise, i knjige tefsira alimi su ponudili...

Više...

Objavljeno u Tema Broja

Duhovno viteštvo – Futuvvet 2

Duhovno viteštvo – Futuvvet 2

U novom broju porodićnog magazina SEMERKAND možete pronaći sljedeće teme: ŠAH-I NAKŠIBENT DUH OSVAJANJA HIKAJE O ASHABIMA HADŽDŽ ODZIV NA ALLAHOV DŽ.Š. POZIV ISTIDRADŽ FUTUVVET: VITEŠTVO UMA POSLANIKOVA DŽAMIJA ZNAČAJ VJERONAUKE POSVJEDOČITE NJEGOV IMAN! SURA EL-HAŠR (PROGONSTVO) ILMU'L-KELAM BILJKE MALIŠANI I TV BLAŽENO (NE)ZNANJE TAJNE U BRAKU AIŠA R.A. STUPANJE NA PRIJESTOLJE ROSOPAS ŽUTI LIMUN, KRALJ CITRUSA PRAVO ŽIVOTINJA...

Više...

Objavljeno u Tema Broja

Duhovno viteštvo – Futuvvet

Duhovno viteštvo – Futuvvet

U novom broju porodićnog magazina SEMERKAND možete pronaći sljedeće teme: ŠAH-I NAKŠIBENT DUH OSVAJANJA HIKAJE O ASHABIMA HADŽDŽ ODZIV NA ALLAHOV DŽ.Š. POZIV ISTIDRADŽ FUTUVVET: VITEŠTVO UMA POSLANIKOVA DŽAMIJA ZNAČAJ VJERONAUKE POSVJEDOČITE NJEGOV IMAN! SURA EL-HAŠR (PROGONSTVO) ILMU'L-KELAM BILJKE MALIŠANI I TV BLAŽENO (NE)ZNANJE TAJNE U BRAKU AIŠA R.A. STUPANJE NA PRIJESTOLJE ROSOPAS ŽUTI LIMUN, KRALJ CITRUSA PRAVO ŽIVOTINJA...

Više...

Objavljeno u Tema Broja

Jedna vjera – četiri mezheba

Odmah valja kazati da mezheb nije nikakva ”nova vjera”. Islam kao vjera je jedan, Kur'an Časni je jedan, ali razumijevanje, prakticiranje i tumačenje vjere može biti različito. Ne različito u temeljima, principima ili načelima, već u detaljima, pojedinostima i sporednim pitanjima (npr. namaz je stroga islamska obaveza, ali načini na koji se on može obaviti se razlikuju). Prije nego što navedemo neke od osnovnih uzroka nastanka mezheba, podsjetimo se da muslimani ehl-i sunnetskog pravca imaju četiri mezheba: hanefijski (kojem pripada apsolutna većina muslimana u svijetu, možda čak i 85 odsto, među njima i Bošnjaci i ostali muslimani na Balkanu, zatim većina Turaka, turski narodi Kavkaza i srednje Azije, muslimani indijskog potkontinenta te većina Afganistanaca i Pakistanca), malikijski (rasprostranjen u zemljama Sjeverne i Zapadne Afrike), šafijski (rasprostranjen u Egiptu, Siriji, Jordanu, Palestini, Maleziji, Indoneziji) i hanbelijski (na Arabijskom...

Više...