Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Tema Broja

Duhovno viteštvo – Futuvvet 2

Duhovno viteštvo – Futuvvet 2

U novom broju porodićnog magazina SEMERKAND možete pronaći sljedeće teme: ŠAH-I NAKŠIBENT DUH OSVAJANJA HIKAJE O ASHABIMA HADŽDŽ ODZIV NA ALLAHOV DŽ.Š. POZIV ISTIDRADŽ FUTUVVET: VITEŠTVO UMA POSLANIKOVA DŽAMIJA ZNAČAJ VJERONAUKE POSVJEDOČITE NJEGOV IMAN! SURA EL-HAŠR (PROGONSTVO) ILMU'L-KELAM BILJKE MALIŠANI I TV BLAŽENO (NE)ZNANJE TAJNE U BRAKU AIŠA R.A. STUPANJE NA PRIJESTOLJE ROSOPAS ŽUTI LIMUN, KRALJ CITRUSA PRAVO ŽIVOTINJA...

Više...

Objavljeno u Tema Broja

Duhovno viteštvo – Futuvvet

Duhovno viteštvo – Futuvvet

U novom broju porodićnog magazina SEMERKAND možete pronaći sljedeće teme: ŠAH-I NAKŠIBENT DUH OSVAJANJA HIKAJE O ASHABIMA HADŽDŽ ODZIV NA ALLAHOV DŽ.Š. POZIV ISTIDRADŽ FUTUVVET: VITEŠTVO UMA POSLANIKOVA DŽAMIJA ZNAČAJ VJERONAUKE POSVJEDOČITE NJEGOV IMAN! SURA EL-HAŠR (PROGONSTVO) ILMU'L-KELAM BILJKE MALIŠANI I TV BLAŽENO (NE)ZNANJE TAJNE U BRAKU AIŠA R.A. STUPANJE NA PRIJESTOLJE ROSOPAS ŽUTI LIMUN, KRALJ CITRUSA PRAVO ŽIVOTINJA...

Više...

Objavljeno u Tema Broja

Jedna vjera – četiri mezheba

Odmah valja kazati da mezheb nije nikakva ”nova vjera”. Islam kao vjera je jedan, Kur'an Časni je jedan, ali razumijevanje, prakticiranje i tumačenje vjere može biti različito. Ne različito u temeljima, principima ili načelima, već u detaljima, pojedinostima i sporednim pitanjima (npr. namaz je stroga islamska obaveza, ali načini na koji se on može obaviti se razlikuju). Prije nego što navedemo neke od osnovnih uzroka nastanka mezheba, podsjetimo se da muslimani ehl-i sunnetskog pravca imaju četiri mezheba: hanefijski (kojem pripada apsolutna većina muslimana u svijetu, možda čak i 85 odsto, među njima i Bošnjaci i ostali muslimani na Balkanu, zatim većina Turaka, turski narodi Kavkaza i srednje Azije, muslimani indijskog potkontinenta te većina Afganistanaca i Pakistanca), malikijski (rasprostranjen u zemljama Sjeverne i Zapadne Afrike), šafijski (rasprostranjen u Egiptu, Siriji, Jordanu, Palestini, Maleziji, Indoneziji) i hanbelijski (na Arabijskom...

Više...