Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 112, Za pročitati

Vladar koji se borio za ummet

Vladar koji se borio za ummet

Mi, muslimani, prolazimo kroz teška vremena. Primorani smo da se borimo protiv različitih smutnji, unutrašnjih i vanjskih dušmana. Međutim, uzdamo se u Uzvišenoga Gospodara. Onda kada uspijemo doći u stanje da naša vanjština i nutrina odražavaju jedno, tada ćemo biti privrženiji jedni drugima, strpljiviji, odmjereniji i hrabriji, inšallah. Teška su vremena; različite vrste smutnji ne pogađaju samo nas. Bilo ih je i u vrijeme Allahova Poslanika, s.a.v.s. I nakon njega, muslimani su svjedočili mnogim teškim vremenima i stoljećima. Ipak, posljednja dva stoljeća, poput snažne oluje čiju žestinu trenutno osjećamo, odnijela su sve pred sobom. Sada se sa čežnjom prisjećamo vremēnā u kojima su muslimani bili snažni i složni. Nesumnjivo, potpuno je prirodno da osjećamo čežnju za takvim vremenima. Štaviše, u vremenu ovolike nepravde, vrijednošću se smatra čak i to što naša srca tragaju za tim dobrim ljudima i vremenima. Ali, mi trebamo poznavati i stoljeća u kojima su muslimani bili izloženi smutnjama; trebamo upoznati negativne i pozitivne strane, te uzeti pouku iz tih prošlih vremena. Povod prethodno kazanog jeste...

Više...

Objavljeno u Br 112, Časopis

Br. 112 Putnik

Br. 112 Putnik

Tema broja: PUTNIK Riječ urednika Ko je Vlasnik hana, a ko putnik? Riječi put i putnik imaju krajnje snažan efekat u opisu naše priče na Zemaljskoj kugli, te su jednako toliko i prikladne za taj opis. Mi smo krenuli na dug i krivudav put koji je započeo stvaranjem naših duša u Ezelu i koji će okončati na vječnoj stanici. A ovaj svijet, za koji smo se toliko vezali, kako to poredi pjesnik Ašik Vejsel, nije ništa drugo doli prenoćište – han sa dvoja vrata. Na prva vrata smo ušli rađanjem, a na druga ćemo izaći smrću. Ne vjerujem da će iko imati ikakav prigovor na poređenje čovjekovog života sa putovanjem. Međutim, mnogi od nas imaju velike poteškoće da prihvate činjenicu da smo u ovom hanu gosti, samo na određeno vrijeme. Možda su nas ugošćavanje, neizmjerne blagodati i počasti Vlasnika hana, navele da pomislimo da smo mi vlasnici hana, uprkos tome što svjedočimo stalnom dolasku novih i odlasku starih gostiju u nepovrat, i uprkos tome što svjedočimo savršenom krugu nastajanja...

Više...

Objavljeno u Br 111, Za pročitati

Kuds i Mesdžidu ‘l-Aksa

Kuds i Mesdžidu ‘l-Aksa

Za nas, vjernike, vrijednost kosmosa, ovosvjetskog života, ljudi, vremena i prostora definisana je kroz našu presvijetlu vjeru, islam. Za nas niti jedno drugo mjerilo sem tog, nema nikakvu vrijednost. Prema tom zakonu, čovjek je častan samo ukoliko opstoji u krugu božanskog poretka i ukoliko hodi tim putem. Isto je i sa vremenom i prostorom. Naša sveta vremena određena su Časnim Kur’anom i časnim hadisima. To su vremena koja muslimani već 14 stoljeća drže za sveta i kojima pridaju važnost. Najsvetija i najvrjednija oblast na Zemlji za nas je Kaba-i Muazzama odnosno Mekka-i Mukerrema. Nakon što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., učinio hidžru u Medinu-i Munevveru onda je i ta oblast, kao i Mesdžid-i Nebevi, postala naše sveto mjesto. Vrijednost ta dva sveta mjesta opisana je čak u knjigama akaida, a naši alimi su u svojim djelima pisali o tome da prihvatanje i vjerovanje u svetost tih mjesta spada u osnove vjere. Nakon ta dva mubarek mjesta, na red dolazi još jedan sveti grad a to je glavni grad potlačene Palestine,...

Više...

Objavljeno u Br 111, Časopis

Br. 111 Obnova islamskog društva

Br. 111 Obnova islamskog društva

Tema broja: OBNOVA ISLAMSKOG DRUŠTVA Riječ urednika Naš odraz u ogledalu Na časopisu koji držite u rukama piše broj 111. Da, naš časopis je dostigao 10. godinu objavljivanja. Zahvaljujemo Allahu, dž.š., na tome i molimo za još mnogo plodonosnih godina. Oni koji su zaposleni u redakciji časopisa Semerkand to znaju, polovina posla je priprema časopisa, a druga polovina je njegova distribucija čitateljima. Tu su i mnogi neophodni zadaci poput prezentacije, distribucije, pretplate i naplate. Sreća je što iza ovog časopisa stoji velika vojska dobrovoljaca koja realizira te hizmete. Zahvaljujući tim prvacima u hizmetu, Semerkand potpisuje veliki uspjeh. Semerkand je neprestanim rastom došao do današnjeg uspjeha. Neka Uzvišeni Allah učini blistavim lice svakoga ko ima udjela u tome. A potom, naši čitatelji… Da nije pažnje i povjerenja koje ukazujete našem časopisu zasigurno ne bismo postigli uspjeh kakav jesmo. Vi ste tražili, ustrajali ste u tome i niste odustali uprkos povremenim kašnjenjima. Bili ste podrška Semerkandu. Neka vas Uzvišeni Gospodar učini sretnima na oba svijeta. Nama ne preostaje ništa drugo doli...

Više...

Objavljeno u Br 110, Za pročitati

Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla

Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla

Uzvišeni Gospodar u našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu, kaže: “I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.” (Al-i ‘Imran, 104) Čovjek će sve do Sudnjeg dana nositi obavezu da teži dobru i kloni se zla. Međutim, naša odgovornost nije ograničena samo na to, već smo dužni da i svoju porodicu, braću (sestre) u vjeri, kao i ostale ljude, onoliko koliko smo u stanju, pozivamo na dobro i odvraćamo od zla. Ta dužnost naziva se “el-emru bi’l-ma’ruf ve ‘n-nehju ani’l-munker”. Ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Kada neko od vas vidi nešto loše neka to popravi rukom, ako to nije u stanju, neka ga popravi jezikom, a ako ni to ne može, neka onda barem u srcu osjeti mržnju prema tome. Ali, to je najniži stepen imana.” (Muslim, Tirmizi, Ebu-Davud) Navedeni časni hadis ukazuje na to da svaki musliman treba imati jasan stav spram pogrešnog (munker). Dakle, musliman uvijek mora...

Više...

Objavljeno u Br 109, Za pročitati

Prvi ugovor, šehadet i potvrda

Prvi ugovor, šehadet i potvrda

Uzvišeni Gospodar u našoj presvijetloj knjizi, Časnom Kur’anu, kaže: “I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: ‘Zar Ja nisam Gospodar vaš?’- oni su odgovarali: ‘Jesi, mi svjedočimo’ – i to zato da na Sudnjem danu ne reknete: ‘Mi o ovome ništa nismo znali.’ Ili da ne reknete: ‘Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili?’ I tako, eto, Mi opširno iznosimo dokaze, da bi oni došli sebi.” (A’raf, 172-174) Mufessiri navedeni ajet tumače na sljedeći način: “Nakon što je stvorio Adema, a.s., i spustio ga iz Dženneta na dunjaluk, Uzvišeni Allah je iz njegove kičme stvorio ruhove njegovih potomaka koji će sve do Kijametskog dana, stoljeće za stoljećem, dolaziti na svijet. Te ruhove je upitao: ‘Zar ja nisam vaš Gospodar?’ A oni su svi potvrdili: ‘Da, Ti si naš Gospodar; mi svjedočimo.’ To se desilo jer su tada svi...

Više...