Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Adabi zijareta i propisi putovanja

Ukazivati ljubav i služiti (hizmet) braći

Ukazivati ljubav i služiti (hizmet) braći

Ebu Kilabe El-Basri, rahimehullah, prenosi u mursel predaji slijedeći događaj: Resulullah, sallallahu ’alejhi ve sellem, je prilikom putovanja ashabe dijelio u grupe. Jedne prilike dok ih je dijelio u grupe, jedna grupa dođe kod njega i poče hvaliti jednog od njih, rekavši: “O Allahov Poslaniče, mi nismo vidjeli čovjeka kao što je on; kada odsjednemo na nekom mjestu, on odmah požuri klanjati namaz klanjajući neprestano; kada ponovo krenemo, njegov jedini posao je učenje Kur’ana, a pored svega toga, on stalno posti.” Allahov Poslanik, sallallahu ’alejhi ve sellem, upita: “Ko mu omogućava da sve to čini, ko podmiruje njegove potrebe?” Oni odgovoriše: “Mi!” Allahov Poslanik, sallallahu lalejhi ve sellem, ponovo isto upita, a oni odgovoriše: “Mi!” Allahov Poslanik, sallallahu ’alejhi ve sellem, na to reče: “U tom slučaju svi ste vi bolji od njega.” KUPITE ODMAH KNJIGU ADABI ZIJARETA I PROPISI...

Više...

Objavljeno u Adabi zijareta i propisi putovanja

Edeb je osnova svakog posla

Edeb je osnova svakog posla

Edeb je toliko važan i značajan da su arifi rekli da on predstavlja razliku između čovjeka i životinje. Edeb oplemenjuje čovjeka i ukrašava ga svojstvima meleka. Jedan od Allahovih prijatelja, Dželal El-Basri, kuddise sirruhu, je naglasio da onaj ko nema edeba, ustvari, nema ispravnog vjerovanja (iman), znanja i prave pokornosti. Prevashodni cilj tesavvufa jeste da odgoji čovjeka kako bi posjedovao edeb naspram Uzvišenog Hakka i Njegovih stvorenja. Veliki arif, Ebu Ali Ed-Dekkak, kuddise sirruhu, ovako objašnjava keramet edeba: “Rob će sa pokomošću (ita’t) ući u Džennet, a sa edebom u svojoj pokornosti će stići do Uzvišenog Hakka.” Enes ibni Malik, radijallahu ’anhu, koji je odrastao pored Allahovog Poslanika, sallallahu ’alejhi ve sellem, i odgojen njegovim svijetlim edebom, kaže: “Postojanje edeba u nekom djelu (poslu) je znak da je to djelo primljeno.” Abdullah ibni Mubarek, radijallahu ’anhu, kaže: “Edeb u hizmetu je iznad samog hizmeta”, a jedan drugi velijj upozorava putnike ovog puta i kaže: “Prigrli edeb i svojom vanjštinom (zahir) i nutrinom (batin). Onaj ko napusti jedan edeb koji...

Više...

Objavljeno u Adabi zijareta i propisi putovanja

Adabi zijareta i propisi putovanja – Uvod

Adabi zijareta i propisi putovanja – Uvod

Gospodar svih svjetova, Allah, dželle dželaluhu, je htio da bude upoznat sa svim Svojim savršenim (kemal) i lijepim (džemal) svojstvima (sifat), te je zbog toga stvorio čovjeka. Odlikovao ga je i u njega pohranio takve sposobnosti da je on najčasnije stvorenje među svim stvorenjima. Naredbom Allaha Uzvišenog “Kun!” (“Budi!”) sve stvoreno, pa i čovjek, iziđe na pozornicu života, oblikovanu Božanskim Emrom i Voljom, i tako započe putovanje. Putovanje čovjeka je započelo još sa stvaranjem ruhova. Naime, na prvoj stepenici prijelaza u svijet stvorenja, naš Stvoritelj, dželle dželaluhu, se obratio dušama (ruhovima) i rekao: “Zar Ja nisam vaš Gospodar?” Sve duše su naspram Njegove Veličine sa divljenjem odgovorile: “Jesi, Ti Si naš Gospodar!!” (El-A’raf, 172.) Sa ovim priznanjem i sporazumom, kojeg nazivamo “Elest bezmi” (“Ezel”, o.pr.), sve duše su upoznale svog Stvoritelja i priznale Ga. Nakon toga, preostalo je još da se ispuni data riječ. Čovječanstvo je nakon toga posredstvom oca svih ljudi, Adema, ’alejhis-selam, koji je stvoren od zemlje i kome je Allah Uzvišeni udahnuo ruh, nastavilo svoje putovanje...

Više...