Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Džennetske nagrade

Oni koji su pokorni Allahu i Poslaniku …

Oni koji su pokorni Allahu i Poslaniku …

Jednog dana ušao je Sevbān, r.a., kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Lice mu je bilo iscrpljeno, a tijelo izmršalo. Pa ga je Poslanik, s.a.v.s, upitao o tom njegovom stanju. Rekao je: „Nisam bolestan. Nego, kad te duže vrijeme ne vidim čeznem za tobom i osjetim strašnu potrebu da te sretnem. A sjetio sam se ahireta, te se pobojao da te tamo neću vidjeti, jer znam da ćeš biti uzdignut s drugim vjerovjesnicima. A ja, i ako uđem u Džennet, biću ispod tvog stepena. A ako ne uđem u njega onda te nikada neću vidjeti!“ Nakon ovog događaja su objavljene prethodne riječi Milostivog: „Oni koji su pokorni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi…“ KUPITE ODMAH KNJIGU DŽENNETSKE...

Više...

Objavljeno u Džennetske nagrade

Oni su, zbilja, pravi vjernici

Oni su, zbilja, pravi vjernici

Milostivi Allah veli: „Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju…“ ‘el-vedžel’ je jaki strah. A njegovo značenje ovdje je da ih el-vedžel istjera iz nastamba gafleta (srčanog nemara) i sa polja gajbeta (duhovne odsutnosti). Pa kada se izvuku iz dolina tefrike (odvojenosti od Hakka) i dospiju do zikra, tada postignu smiraj sa Allahom Uzvišenim. Pa im ajeti, koji im se kazuju, povećavaju uvjerenje nad onim koje već imaju i kušanje nad onim koji su već imali. „… i samo se na Gospodara svoga oslanjaju…“ i kada ugledaju veličanstvenost Njegovog određenja i uvjere se u to da Ga nisu u stanju u potpunosti spoznati, tada se na Njega oslanjaju, tražeći Njegovu potporu da ih sačuva na njihovim krajevima kao što ih je izabrao Svojom pažnjom u njihovim počecima. I kaže se: Hakkov običaj sa ljudima spoznaje (ehlu’l-irfân) je da ih stalno drži između otkrovenja Njegove veličanstvenosti (dželâl) i dobrote Njegove ljepote (džemâl). Pa...

Više...

Objavljeno u Džennetske nagrade

Ibrahim ibn Edhem i šejtan, l.a.

Ibrahim ibn Edhem i šejtan, l.a.

Jednom dok je Ibrahim ibn Edhem namjeravao ući u pustinju došao mu je šejtan plašeći ga sljedećim riječima: „Ovo je opasna pustinja a ti nemaš ni hrane ni jahalice!“ Međutim, Ibrahim je želio da pređe pustinju i to da na svakoj njenoj milji klanja hiljadu rekata. Što je naumio to je i sproveo. Ostao je u pustinji dvanaest godina. Jednom, u tom periodu, dok je na hadž putovao Harun er-Rešid došao je do njega i upitao ga: „Kako si, o Ebu Ishak?“ Ibrahim ibn Edhem mu je odgovorio: „Krpimo svoj dunjaluk cijepajući svoju vjeru, pa niti će naše vjere ostati a niti onoga što krpimo?!“ „A blago li robu koji je prednost dao Allahu, svom Gospodaru, pa dade svoj dunjaluk za ono čemu se nada!“ KUPITE ODMAH KNJIGU DŽENNETSKE...

Više...

Objavljeno u Džennetske nagrade

Džennetske nagrade – Uvod

Džennetske nagrade – Uvod

Kur’an je Allahov govor! Njegovo svojstvo koje upućuje na Njega! Govor koji nema granica! Ispod svake njegove riječi, svakog njegovog slova, nalaze se mora tajni i rijeke svjetala! Uzvišeni veli: „Da su sva stabla na Zemlji pisaljke, a da se u more, kad presahne, ulije još sedam mora, ne bi se ispisale Allahove riječi…“ (Lukman, 27.) I veli: „Reci: “Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim.”“ (El-Kehf, 109.) Tako, neprestano se otkrivaju ‘nova’ značenja Njegovih Riječi iz dana u dan, ljudima koji o njima razmišljaju. Ebu’d-Derda, r.a., je rekao: „Čovjek neće imati potpuno razumijevanje sve dok u Kur’anu ne otkrije mnoga značenja!“ Pošto je u Kur’anu sadržano, kako veli Abdullah ibn Mesud, r.a., znanje prijašnjih generacija, a i potonjih, svaka grupacija istraživača iz Kur’ana crpi ono što je vazano za njihovu struku. Kur’anom su zadivljeni gramatičari, fakihi, biolozi, astrolozi, pjesnici, medicinari… Razum je ushićen pred ovim veličanstvenim...

Više...