Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Kako voljeti Allaha

Tevba – povratak Allahu, dž.š.

Tevba – povratak Allahu, dž.š.

Kada bi čovjekovi grijesi bili veliki poput svemira, opet je Allahova Milost veća. Ko učini tevbu  pokajanje za svoje grijehe i nemarnost, naći će da je Allah Tevvab – Onaj koji mnogo prašta… Osim Allahovih Pejgambera nema nikoga a da nije griješnik. Stalno činiti grijehe i ustrajavati u griješenju, a ne činiti tevbu, dovu i ne biti ponizan, može uzrokovati pad u kufr – nevjerstvo. Stalni grijesi, iako su mali, kod Allaha postaju veliki. Zato će insan, ukoliko ustraje u griješenju, natovariti na sebe veliku štetu. Jedan od aspekata ove štete je osjećati se sigurnim od Allahove, dž.š.,  kazne. Onaj koji ustrajava u griješenju (ne čini tevbu) osjeća se bezbjedno od Allahove zamke (El-Emn min Mekrillah). Uzvišeni Allah u 99. ajetu sure El-A’raf kaže: “Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji.” (El-A’raf, 99) KUPITE ODMAH KNJIGU KAKO VOLJETI ALLAHA DŽ....

Više...

Objavljeno u Kako voljeti Allaha

Ruhanijetska podrška

Ruhanijetska podrška

Jedan vjerski službenik iz srednje Anadolije, u Turskoj ovako je pričao: “Petnaest godina sam imam i vaiz džamije. U našu džamiju na sabah namaz dolazilo je petnaestak džematlija. Zadnjih mjesec dana naša džamija se počela puniti. Zainteresiralo me je šta je uzrok da ovi ljudi dođu u džamiju. Pitao sam ih. Odgovorili su mi da su do tada bili na krivom putu, da su pili, kockali, blud činili i opijum koristili, ali nakon što su posjetili jednog muršida u Menzilu, od tada se kod njih pojavila ljubav za ibadetom. Dobili su snagu da ostave ružne navike. To me jako začudilo, jer do tada nisam imao priliku da nešto tako doživim. Tokom svojih petnaest godina rada ja nisam uspio nikoga odvratiti od ružnih navika. Odmah sam uzeo adresu i otišao u Menzil, tom insanu. Kada sam tamo stigao, vidio sam da se kod njega slijevaju ljudi sa svih strana Turske i šire, sa njim izgovaraju tevbu, obavljaju osam šartova i odlaze. Bez velikih vazova i savjetovanja, oni doživljavaju očite srčane...

Više...

Objavljeno u Kako voljeti Allaha

Vrste tevbe

Vrste tevbe

U djelima islamskih klasika spomenute su tri vrste tevbe: 1. Individualna tevba, 2. Tevba sa imamom, u džemaatu, u džamijama ili na vjerskim skupovima, 3. Tevba sa muršidi – kâmilom (potpunim vodičem na ruhanijetskom putu). Prvu i drugu tevbu činili smo više puta. Posebne promjene nismo doživjeli. Nismo ostali ustrajni. Treća vrsta tevbe je pokajanje držeći se za ruku (bej’at – prisega) potpunog din-alima, muršidi kâmila, koji je ustrajan u Šeri’atu i okićen sunnetom Resulullahovim, a.s.. Insan ima dušmane koji ga od Allaha odvlače, i u grijehe uvlače. Tri su vrste ovih dušmana. Prvi najljući, najskriveniji i najopasniji jeste njegov nefs-ego. Uzvišeni Allah u 16. ajetu sure Kâf kaže: “Mi smo stvorili čovjeka i znamo kakvu mu vesvesu čini njegov nefs.” U 53. ajetu sure Jusuf, Uzvišeni Allah kaže: “Ja ne pravdam sebe, ta nefs naređuje zlo, osim onoga kojem se Gospodar moj smiluje.” a u 40. i 41. ajetu sure En-Nâziat Uzvišeni Allah kaže: “A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i nefsa od prohtijeva uzdržao,...

Više...

Objavljeno u Kako voljeti Allaha

Kako voljeti Allaha, dž.š. – Uvod

Kako voljeti Allaha, dž.š. – Uvod

Hvala Allahu I koji uputu Svoju daje kome On hoće i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, a.s., preko koga On posla Objavu ljudima, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe. Knjiga, riječ njena, slovo, ima za cilj da čovjeku olakša, pomogne, uljepša mu život na ovom svijetu, da prenese, da pojasni uputu, da poruku svoju iskaže čovjeku… Mnogo je knjiga iz oblasti islama koje nas uče, upućuju nas kako trebamo izvršavati svoje dužnosti, kako se ponašati u određenim prilikama, dok ispunjavamo svoje osnovne, bitne obaveze (namaze, post, davanje zekâta, obavljanje hadždža…). Mnogo je knjiga koje nas uče kako bogobojaznim biti, kako i Kome dobra djela činiti, prije svega vođeni iskrenom ljubavlju prema Allahu I, ali i ljubavlju prema Božijem Poslaniku r i braći vjernicima, koje moramo voljeti više i od sebe samih… Znamo također, da čovjeka treba svemu naučiti… Treba ga učiti kako hodati, govoriti, jesti, piti.. Pa i “voljeti” i “mrziti” su stvari kojima nas treba neko podučiti… Svi znamo da se trebamo voljeti....

Više...