Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Ljubav prema Allahovim evlijama

Mu'min je vrjedniji od Kabe

Mu'min je vrjedniji od Kabe

Prenosi se od Abdullaha ibni Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ’alejhi ve sellem, dok je obilazio oko Kabe, govorio: “Kako si samo lijepa i kako je prijatan miris tvoj. Kako si samo velika i poštovanja dostojna. Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedova duša mu’min je vrjedniji od tebe i više poštovanja dostojan. Allah je i imetak njegov i krv njegovu haramom učinio, i naredio da se o mu’minu samo dobro misli (i da se na pravdi Boga ne optužuje i ne ocrnjuje).” KUPITE ODMAH KNJIGU LJUBAV PREMA ALLAOVIM...

Više...

Objavljeno u Ljubav prema Allahovim evlijama

Kako ćemo prepoznati Allahovog evliju

Kako ćemo prepoznati Allahovog evliju

Prije svega, da razmotrimo kako ćemo utvrditi da li je neko Allahov Prijatelj (velijj)!? Ko su evlije i koliko ih ima, zaista, samo Allah Uzvišeni zna, zato što On Uzvišeni i daje ovu čast (šeref) lično. Uzvišeni Hakk, u Kur’ani Kerimu nam ne spominje imena Svojih prijatelja, nego nam spominje samo njihove osobine (sifate). Mi smo njihove osobine i znamenja (alamete) spomenute u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu ’alejhi ve sellem, naveli u našem djelu: ”Ko može biti šejh” (Iršada ehliyet ve muršidi kamil). Navedeno u ovom djelu ukazuje na slijedeće: Uzvišeni Allah voli sve vjernike (mu’mine). Shodno ajetu, “A Allah je Zaštitnik vjernika”(“Vallahu Velijjul-mu’minin”). Budući da je stanje ovakvo, onda svaki mu’min koji kaže: ’Ja vjerujem u Allaha’, treba voljeti sve mu’mine. Ovo je naredba Uzvišenog (emr). Naš Uzvišeni Gospodar to od nas traži. Nakon toga, Uzvišeni Hakk uzima za Svoje prijatelje medu mu’minima one koji su postigli istinsku bogobojaznost (takvaluk). On Uzvišeni im daje odliku ’bliskih’ (mukarrebun). Resullullah, salallahu alejhi ve sellem, za njih kaže: ’moj nasljednik (varis)’,...

Više...

Objavljeno u Ljubav prema Allahovim evlijama

Ljubav prema Allahovim evlijama – Uvod

Ljubav prema Allahovim evlijama – Uvod

Neka je beskrajna hvala (hamd) i pohvala (sena) našem Gospodaru, koji nas je stvorio u ljudskom liku, darovao našim srcima vjerovanje (iman) a dušama našim blagodat ljubavi. Neka su bezbrojni salavati i selami, Vjerovjesniku milosti i lijepog vladanja (Nebijjur – rahmeti vel-edebi), našem Prvaku, Resulullahu, salallahu alejhi ve sellem, koji je centralni izvor Božanskog aška i ljubavi. I neka je Allahova milost na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe, radiallahu ’anhum, kao i na sve mu’mine koji su se ukrasili Allahovim aškom (ašk’u-llah) i Pejgamberovim odgojem (edebom). Djelo koje je pred vama, obrađuje veoma važnu temu, a to je mjera u ljubavi prema učenjacima (alimima) i poznavaocima Uzvišenog Hakka (arifima), nasljednicima Pejgambera, ’alejhimus – selam; koji su kao potpuni vodiči (muršidi kamili) zaduženi sa odgajanjem ummeta. Ovo je tako osjetljiva tema, jer, oni koji ih nimalo ne vole, mogu zapasti u nevjerstvo (kufr), dok oni koji ih vole, ne znajući mjeru u svojoj ljubavi, mogu zapasti u mnogoboštvo i idolatriju (širk). Budući da je stanje ovakvo, moramo znati mjeru...

Više...