Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 101, Riječnik Kur'ana

Evvab robovi

Evvab robovi

U Časnom Kur’anuevvab označavaosobu koja se,izvršavajući Allahove,dž.š., naredbe te kloneći se Njegovih zabrana, neprestano vraća Allahu i napušta grijehe zarad sevapa i neposlušnost radi poslušnosti Allahu, dž.š. Prema Ragibu el-Isfahaniju, riječ evvab ( ) u arapskome jeziku je izvedena iz korijena elif  vāv  i bā. Evvab je svaka osoba koja se vrati Uzvišenome Gospodaru napustivši griješenje te počne izvršavati Njegove naredbe. Uzvišeni Allah u Časnome Kur'anu kaže: “A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko – Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao, koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!” (Kaf, 31-34). Evvabin hafiz  – svaki onaj koji se kajao i čuvao. Na drugome mjestu u Kur’anu (Sad, 30) Allah, dž.š., kaže za Sulejmana, a.s., da je bio divan rob i da se mnogo Allahu, dž.š., kajao i vraćao ( ). S ovog aspekta se i tevba (pokajanje) naziva i evba. (El-Mufredat,...

Više...

Objavljeno u Br 101, Govor stanja

Pohvala i prijekor

Pohvala i prijekor

Čvrsto se drži Istine. Nemoj se osjećati usamljenim zbog toga što je mali broj onih koji slijede Istinu. (Sufjan b. Ujejne, rah) Tri oblika kibura Jedan velikan je rekao: “Postoje tri vrste kibura (nadmenosti):  Kibur u vidu samoljublja i uznošenja nad ljudima, • Kibur zbog ugleda vlastitog nefsa kod ljudi; to je stanje kada se osoba raduje veličini i ugledu svoga nefsa u srcima i u očima drugih ljudi,  Kibur koji se pojavi u srcu nakon što se osoba počne diviti svome stanju gledajući u svoj islamski način života. Takva osoba uveličava u svojim očima svoje dobro stanje, što je na određeni način odvodi u gaflet (nemar). Obzirom da ne posjeduje ilmu’l-jekin (čvrsto, ispravno znanje), svoja djela vidi kao zaslugu vlastitog nafsa. To je najpodmukliji i najskriveniji vid samoljublja. Od kibura, nastalog kao rezultat tog samoljublja, mogu se spasiti samo salih (dobri) robovi ispravnog tevhida, potpune predanosti i ihlasa.” (Ebu Talib el-Mekki, Kutu’l-Kulub) Pohvala i prijekor Jedan od prvih sufija, Haris el- Muhasibi, k.s., savjetuje nas sljedećim riječima, kako...

Više...

Objavljeno u Br 101, Savjeti

Bolest oholosti – kibura

Bolest oholosti – kibura

Haris el-Muhasibi, k.s., savjetuje sljedeće: „Braćo moja! Mnogo se čuvajte kibura (oholosti, nadmenosti). Čuvajte se omalovažavanja bilo koga i nipošto nedozvolite, kada vam se kaže istina, da se naljutite ida je ne prihvatite. Uvijek imajte na umu da Allah,dž.š., zna vaše stanje i ne zaboravite da On Uzvišenine voli kibur, te da će nadmene i uznosite poniziti i osramotiti. Kako je moguće da vi, ne znajući na koji način će okončati vaš život, omalovažavate vjernika čiji kraj vam također nije poznat? Osim toga, vi ne znate kako će koji od vas završiti na Ahiretu! U suštini, ako uistinu želiš posavjetovati svoj nefs, uvidjet ćeš da si zapravo ti taj kome priliči omalovažavanje. Kamo sreće da prestaneš sa istraživanjem stanja drugih ljudi, o kojima ništa ne znaš, ili da prestaneš sa umanjivanjem loših osobina vlastitog nefsa, tražeći mu opravdanja za njih. Tada bi postao svjestan jadnog stanja svoga srca i svoga nefsa! Uistinu je zabranjeno tražiti opravdanja vlastitome nefsu, a uznositi se nad drugim ljudima. Osim toga, ti ne znaš,...

Više...

Objavljeno u Br 101, Časopis

Br. 101 Šehidi

Br. 101 Šehidi

Tema broja: ŠEHIDI Riječ urednika Taj duh u nama Smatramo da je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja za koju je pojam šehid jako usko vezan. Ova zemlja je poznata širom svijeta kao zemlja hrabrih i požrtvovanih boraca na Allahovom putu – gazija. Još od dolaska islama u ovu zemlju, mnogi njeni sinovi su žrtvovali svoje živote i sve ono čime su raspolagali kako bi uzdigli Allahovu, dž.š., riječ te kako bi širili Njegovu vjeru – islam. Tu iskrenu namjeru hrabrih boraca koja je tinjala u njihovim dušama i oplemenjivala njihov duh, dokazuje svaki pedalj Bosne i Hercegovine, svaka stranica iz historijskih djela. Mnogi hajrati po Bosni su vjeran dokaz rečenoga. Kasnije smo sebi postavili neke druge ciljeve i odlutali od misije čije su temelje položili šehidi – borci za Allahovu, dž.š., vjeru, pravdu, mir i slobodu koji su za te vrijednosti dali ono navrjednije što su imali – vlastiti život. No, pred sebe ponovo moramo postaviti isti cilj kao što je bio njihov: borba čitavim bićem za boljitak,...

Više...

Objavljeno u Br 101, Za pročitati

Arifi

Arifi

Uzvišeni Gospodar, u našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu kaže: “… A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni…” (Fatir, 28) Alimi su citirani ajet protumačili na sljedeći način: “Alimi razmišljaju o zadivljujućim osobinama Allahovih, dž.š., stvorenja i o dokazima Njegove moći. Na taj način, oni uočavaju Njegovu veličanstvenost, uzvišenost i ljepotu. Oni su svjesni teškoće polaganja računa nepokornih i žestine Allahove, dž.š., kazne. Povrh toga, alimi razmišljaju i o nagradama i lijepome kraju kojeg je Allah, dž.š., obećao bogobojaznim i pokornim robovima. Kroz takvo promišljanje, raste njihovo divljenje, poniznost i muhabbet prema Uzvišenom Gospodaru. Istovremeno raste i želja za svim onim što ih dovodi do  i Allahovog, dž.š., zadovoljstva. Suprotno tome, džahili (neznalice) ne mogu prolaziti kroz takve halove (stanja).” Šejh-Ibn Abbad, k.s., ovako kaže: “Prijašnji i sadašnji alimi složili su se da je ispravno znanje ono koje prouzrokuje da se njegov posjednik uvijek boji Uzvišenog Gospodara, da bude uvijek ponizan, da svoj nefs ne vidi vrijednim te da stekne lijep ahlak koji je u skladu sa imanom.”...

Više...