Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 107, Za pročitati

Zamka materijalizma

Zamka materijalizma

Uzvišeni Allah u našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu kaže: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kod roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.” (Lukman, 33) Uzvišeni Stvoritelj, posjednik beskrajne moći, Onaj Koji nas je u ljudskom liku stvorio iz ničega, ukazao nam je na način življenja života dostojnog čovjeka. Podario nam je slobodnu volju i mogućnost izbora, zbog čega smo odgovorni za svoje postupke. Dakle, čovjek je “odgovorno” biće. Vjerovanja i sistemi razmišljanja mimo islama, čovjeka više podstiču na neodgovornost nego na pojedinačnu odgovornost. Sva učenja o lijepome ponašanju navode da lijepo ponašanje nije stvar samo pojedinca već da je to društvena institucija. Prema tim učenjima, čovjek je u osnovi slobodno biće, bez odgovornosti. Međutim kada su u pitanju tuđa prava, onda se počinje govoriti o odgovornosti i ograničavanju. Suprotno tome, islam čini svakog pametnog...

Više...

Objavljeno u Br 107, Časopis

Br. 107 Strah i nada

Br. 107 Strah i nada

Tema broja: STRAH I NADA Riječ urednika Drskost neznalica Oni koji imaju dovoljno godina primijetit će razliku. Naime, u posljednjih deset godina, kroz naše razgovore, mnogo manje spominjemo “strah od Allaha, dž.š.” Prije se taj izraz mnogo više upotrebljavao. Upotrebljavao se u svakom segmentu, od odgoja do reakcije na nemili događaj u gradu ili mahali. Međutim, danas nije tako. Kada se neki izraz prestane upotrebljavati ili se smanji njegova upotreba, to je nesumnjivo odraz njegovog nestajanja iz ljudskih života. S tog stanovišta, možemo reći da živimo u vremenu kada ljudi postaju sve ravnodušniji po pitanju straha od Allaha, dž.š. U tom procesu veliki utjecaj najprije ima nastojanje vladajuće kulture da sve okrene u korist materijalizma, a zatim i objašnjavanje islama stavljajući u fokus samo milost, iz straha od reakcije određenih krugova i uz nastojanje da se ljudi što više zainteresiraju za vjeru. U tome svemu, ne treba umanjiti ni udio “vjerskih kritičara” koji koriste svaku priliku kako bi muslimane doveli u stanje razdora sa vlastitom vjerom. S druge strane,...

Više...