Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 86

Br. 86 – Tema broja

Br. 86 – Tema broja

Sejjid Mübarek ELHÜSEYNİ Čist život Naš Gospodar u časnoj knjizi Kur’an-i Kerimu kaže: „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim.“ (Nur, 30, 31) Pejgamber, s.a.v.s., u jednom hadis-i šerifu kaže: „Zaista je halal jasan i zaista je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari sačuvat će svoju vjeru i čast. A ko bude činio sumnjive stvari, past će u haram. Takav je kao pastir koji čuva svoje stado oko zabranjenog posjeda, a svakog momenta se može dogoditi da stado uđe u takav posjed. Zaista, svaki vladar ima svoje zabranjene posjede. Zaista, Allahovi zabranjeni posjedi jesu Njegove zabrane (harami). Doista u tijelu ima jedan organ, kada je on zdrav, cijelo tijelo je zdravo, a kad on oboli, cijelo tijelo oboli. Uistinu je to srce.“...

Više...

Objavljeno u Br 86

Br. 86 – Sohbet

Br. 86 – Sohbet

Mjerilo u mahremijetu Muškarcu i ženi koji nisu vezani brakom, bili rodbina ili ne, nije dozvoljeno da se gledaju ili dodiruju sa strašću. Dakle, muškarac može sjediti, gledati se i rukovati sa ženama koje su mu trajno zabranjene pod uslovom da nema prema njima osjećaj strasti. Žene koje su muškarcu trajno zabranjene su: majka, kćerka, sestra, tetka, kćerka od brata i sestre, majka i sestra po mlijeku, punica, ženine kćerke (koje nisu njegove) i žene njegovih sinova. A osobe koji su ženi mahrem su: muž, otac, djedovi, svekar, djed od muža, sinovi, sinovi od muža (iz drugog braka), braća, sinovi od braće i sestara, žene vjernice, robinje, muškarci kojima nisu potrebne žene, i djeca koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena. (Nur, 31) Žena pred osobama koje su joj mahrem, kao što je otac, sin, brat, pastorak, može otkriti ruke do lakta, noge do koljena, kosu, uši, vrat. Osim njih, žena pred djedom, amidžom, dajdžom, bratom po mlijeku, ocem po mlijeku, može izaći otkrivenih mjesta na kojima...

Više...

Objavljeno u Tekstovi

Bolest nevoljenja

Bolest nevoljenja

Dr. Ahmed Cagil „Yar ile bayram Kako liječiti bolesti srca? I ko je onda dostojan da se voli i da mu se divi? Istina je da se čovjek divi, pa čak i za boga uzima onog kome je Allah, dž.š., dao mrvicu nečega, a zaboravlja na Stvoritelja – izvora svega. Onaj koji je dostojan da se obožava, da Ga se hvali, i da Mu se divi je Uzvišeni Allah. Međutim, zbog raznih srčanih (duhovnih) bolesti čovjek ne uspijeva da voli Njega. Ne uspijeva da voli Onog kod koga su sadržana sva lijepa svojstva, a zaslijepljen je onima kod kojih se nalaze mrvice ljepote, koje opet dolaze iz Njegove riznice. Bolesti srca koje čovjeku onemogućavaju da vidi Allahovo, dž.š., djelovanje i da Ga voli, proizlaze iz grijeha i prevelike ljubavi prema ovom svijetu (dunjaluku). To producira jedno stanje u kojem je čovjek (nefs) duhovno pijan i ne može racionalno da vidi i razumijeva. I sve dok se ne izliječi, nikada neće vidjeti istinu. Sve dok ne vidi istinu, nikada neće...

Više...

Objavljeno u Br 85

Br. 85 – Riječ urednika

Br. 85 – Riječ urednika

Riječi dobra i spasa Dragi prijatelji Semerkanda! U ovom mjesecu, rebiu-l evelu, se navršava hiljadu četiristo četrdeset četiri godine kako je na ovaj svijet došao nosilac najveće milosti i upute date čovjeku, milost svim svjetovima, pečat poslanstva – Muhammed, s.a.v.s. Tokom ovog mubarek mjeseca, sav ummet Muhamedijje zdušno se priključuje veličanstvenom horu meleka koji prate Gospodara svjetova u donošenju salavata i selama na habibullaha Muhammeda,s.a.v.s., Mi time želimo zadobiti Poslanikovu, a.s., ljubav, naklonost i šefaat, kako na ovom, tako i na budućem svijetu. Muhamed, a.s., je u svim stvarima, kako vjerskim, tako i dunjalučkim bio uzor plemenitim ashabima,r.a. Poslanik, a.s., nikad nije ustuknuo ili odustao od osnovne zadaće date mu od Gospodara svjetova, a to je prenošenja upute Kur’ana, te objašnjavanja i pokazivanja pravog puta. Ovaj emanet kroz generacije su hrabro i dostojanstveno preuzimali i nosili njegovi varisi. Semerkand je tu da nas približi tom veličanstvenom trudu i radu Allahovih,dž.š., dostova. U ovom broju donosimo tekstove istinskih alima, prije svega našeg prvaka Sejjid M. Sakija Elhusejnija, a sretni smo...

Više...

Objavljeno u Br 85

Br. 85 – Tema broja

Br. 85 – Tema broja

Sejjid M. Saki Elhüseyni Islam je mir Kada bi htjeli da historiju čovječanstva opišemo jednom rečenicom bilo bi prikladno da kažemo “historija svađa, ratova i mirenja”. Unatoč svim pokušajima i nastojanjima kojima su preplavljene stranice historije, preovladava jedan od ova dva pojma: rat ili mir… Svi ljudi od prvog do posljednjeg su bili ili na strani rata ili na strani mira. Opredjeljenje koje su birali uticalo je ne samo na živote pojedinaca, nego i društva u cjelini. Historija itekako svjedoči tome. I današnja situacija je identična, a i u budućnosti će ostati takva. Naš Gospodar, Vlasnik svih stvorenja i Tvorac savršene harmonije i mira u kosmosu, nas obavještava da je islam jedini put za čovječanstvo sa kojim je On zadovoljan. Islam kao riječ i pojam znači–mir. Mi kao muslimani koji smo izabrali taj put smo odabrali da budemo na strani mira. Dakle, musliman je čovjek koji voli mir, čovjek koji na zemlji ne želi nered i rat. Musliman je uz mir, pravdu i blagostanje, on je protiv svih nereda...

Više...

Objavljeno u Br 85

Br. 85 – Sohbet

Br. 85 – Sohbet

Mahrem i mahremijet U fikhskoj terminologiji riječi “haram, mahrem i mahremijet” se koriste za sve ono što je zabranjeno. Međutim, riječi mahrem i mahremijet nose i jedno posebno značenje, pogotovo u oblastima koje tretiraju porodicu i porodično pravo. Termin mahrem se koristi za bližu rodbinu među kojima postoji trajna zabrana sklapanja braka. Ta zabrana sklapanja braka se naziva mahremijet. A “la mahremijete bejnehum” se koristi za muškarce i žene između kojih ne postoji zabrana sklapanja braka. U kontekstu kada se spominje čovjekovo tijelo, riječ mahremijet se odnosi na zabranu gledanja i dodirivanja određenih dijelova tijela. U našoj vjeri riječ haram se koristi za sve što je zabranjeno. Neke stvari su zabranjene zbog toga što su previše vrijedne i dostojne poštovanja, a neke su zabranjene zbog toga što su bezvrijedne i štetne. Na primjer, rušenje Kabe ili ubistvo čovjeka je zabranjeno (haram) zbog činjenice da i jedno i drugo imaju veliku vrijednost i dostojni su poštovanja. A jedenje svinjskog mesa ili mesa lešine je zabranjeno zbog toga što nema vrijednost,...

Više...