Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 87

Br. 87 – Tema broja

Br. 87 – Tema broja

Sejjid Mübarek ELHÜSEYNİ Kakav ibret uzimamo kada  pogledamo  sebe ili  čitav živi i neživi svijet? Bez sumnje da vidimo besprijekornu umjetnost i savršeno funkcionisanje. To je odraz (tedželli) Allahovog, dž.š., lijepog imena ‘Kuddus’. Jasno je da će i svi ovi svjetovi, kao umjetnost Uzvišenog Bića, biti savršeni. Posmatrano sa ovog aspekta, kao logičan slijed se podrazumijeva svetost stvorenja, koja su stvorena kao čista, i daleko od svih vrsta nepravilnosti, neuravnoteženosti, izopačenosti i nepokornosti. Riječ svet (mukaddes) ima  značenje: čist, prečišćen, očišćen. Pored te besprijekorne čistoće u prirodi (fitret) svakog stvorenja, postoje još neke važne činjenice: svako od stvorenja je trag koji podsjeća na Uzvišenog Stvoritelja. Trag koji vodi Gospodaru svjetova, za ljude koji posjeduju tefkkur (promišljanje). Brojni išareti Čovjek se u svom bivstvovanju, i u čitavom kosmosu, svakog trena nalazi licem u lice sa hiljadama išareta, koji ga podsjećaju na Njega i koji govore o Njegovoj veličini i moći. Svakako da su sveti (mukaddes) svi ti išareti koje mi nazivamo: enfusî- subjektivni  i afakî-objektivni  ajeti. Dok, naprimjer, jedan zaljubljenik...

Više...

Objavljeno u Br 87

Br. 87 – Sohbet

Br. 87 – Sohbet

Hfz.dr. Džemail Ibranović Kur’anski principi u životu muslimana Allah Uzvišeni kaže: „Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kad traže da se milostinja udjeljuje, ili da se dobra djela čine, ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.“ (En-Nisa’,114) Pravilo koje kaže „da je nagodba najbolji način“, spomenuto je u kontekstu govora o krizi i svađi u braku (En- Nisa’, 128). Ovo pravilo ima široko polje primjene, može se primijeniti i u slučaju pomirenja sukobljenih muslimanskih skupina. Jednom prilikom, neko je Božijeg poslanika, s.a.v.s., obavijestio da su se muslimani u Kubau potukli kamenjem, pa je rekao: „Pođimo tamo da ih izmirimo!“ Historija islama obiluje primjerima kako pojedinaca tako i skupina koje su radile na zbližavanju muslimana praktično primjenjujući Kur'anski princip „…a nagodba je najbolji način…“ (En-Nisa’, 128). Polazeći od već spomenutog pravila: „I ne zaboravite ono dobro koje je među vama bilo“ (El-Bekare, 237), moramo paziti na dobro pojedinaca koje je...

Više...

Objavljeno u Tekstovi

TEOBA – AHLAK BOŽIJIH POSLANIKA a.s.

TEOBA – AHLAK BOŽIJIH POSLANIKA a.s.

Teoba je dio Allahovog, dž.š., zakona, predodređenog još u Ezelu. I to je nešto što je nepromjenjivo. Svaki čovjek je u potrebi da čini teobu, bio on vjernik ili nevjernik. I ta obaveza traje sve do smrti. Ustvari, teoba je miraz koji nam je ostao od našeg oca hz. Adema, a.s. Prvi čovjek i pejgamber, hz. Adem, a.s., je kajući se došao na ovaj svijet i to je činio do kraja života. Teoba je ahlak svih Poslanika, a.s. Nema Poslanika, a.s., koji nije plakao zbog svojih grijeha i zbog grijeha svoga ummeta. Pa ako su tako činili Poslanici, s.a.v.s., šta je onda sa običnim ljudima? Kako je moguće da običan čovjek napusti kajanje i ne čini teobu? Teoba je kajanje roba za sve grijehe koje je počinio, a koji su perda između njega i njegovog Gospodara. Ona  je svjesno i dobrovoljno okretanje svome Stvoritelju. Ona je vraćanje na pravi put, onog ko je skrenuo sa pravog puta. Takođe je popravljanje onog što je bilo u prošlosti i mijenjanje loših...

Više...

Objavljeno u Br 86

Br. 86 – Riječ urednika

Br. 86 – Riječ urednika

Dragi prijatelji Semerkanda! Vrijeme u kojem živimo je teško, ahirizemansko. Teškoće koje nas snalaze, pokazuju se prije svega u materijalnom siromaštvu, a reflektuju se na duhovni život. Mogli bi reći da smo duhovno zapušteni, pa čak i zakržljali. Ovakvo stanje je očigledno i nepotrebno ga je dokazivati i pojašnjavati. Stvarni problem se ogleda u činjenici da veliki broj ljudi, među kojima je na žalost i mnogo vjernika, smatra da je lijek u sticanju bogastva, odnosno kapitala. Ovakvo promišljanje daje snagu i poticaj ljudima da ulažu ogromnu energiju u sticanju istog. Ne prezajući ni od čega da se domognu bogastva, ljudi vjeruju da će tako biti sretni i duhovno jaki. Žive u pogrešnom ubjeđenju da su kapital i materijalno bogatstvo spas i lijek za moralnu i duhovnu propast, a nije tako. Lijek nam je, u prelijepom hadisu ostavio naš Pejgamber, s.a.v.s., gdje kaže: ‘’Nije siromaštvo u nedostatku zlata i srebra nego je siromaštvo u velikom broju želja.’’ Smanjiti želje i prohtjeve znači imati lijep i kvalitetan život, čime se daje...

Više...

Objavljeno u Br 86

Br. 86 – Tema broja

Br. 86 – Tema broja

Sejjid Mübarek ELHÜSEYNİ Čist život Naš Gospodar u časnoj knjizi Kur’an-i Kerimu kaže: „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim.“ (Nur, 30, 31) Pejgamber, s.a.v.s., u jednom hadis-i šerifu kaže: „Zaista je halal jasan i zaista je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari sačuvat će svoju vjeru i čast. A ko bude činio sumnjive stvari, past će u haram. Takav je kao pastir koji čuva svoje stado oko zabranjenog posjeda, a svakog momenta se može dogoditi da stado uđe u takav posjed. Zaista, svaki vladar ima svoje zabranjene posjede. Zaista, Allahovi zabranjeni posjedi jesu Njegove zabrane (harami). Doista u tijelu ima jedan organ, kada je on zdrav, cijelo tijelo je zdravo, a kad on oboli, cijelo tijelo oboli. Uistinu je to srce.“...

Više...

Objavljeno u Br 86

Br. 86 – Sohbet

Br. 86 – Sohbet

Mjerilo u mahremijetu Muškarcu i ženi koji nisu vezani brakom, bili rodbina ili ne, nije dozvoljeno da se gledaju ili dodiruju sa strašću. Dakle, muškarac može sjediti, gledati se i rukovati sa ženama koje su mu trajno zabranjene pod uslovom da nema prema njima osjećaj strasti. Žene koje su muškarcu trajno zabranjene su: majka, kćerka, sestra, tetka, kćerka od brata i sestre, majka i sestra po mlijeku, punica, ženine kćerke (koje nisu njegove) i žene njegovih sinova. A osobe koji su ženi mahrem su: muž, otac, djedovi, svekar, djed od muža, sinovi, sinovi od muža (iz drugog braka), braća, sinovi od braće i sestara, žene vjernice, robinje, muškarci kojima nisu potrebne žene, i djeca koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena. (Nur, 31) Žena pred osobama koje su joj mahrem, kao što je otac, sin, brat, pastorak, može otkriti ruke do lakta, noge do koljena, kosu, uši, vrat. Osim njih, žena pred djedom, amidžom, dajdžom, bratom po mlijeku, ocem po mlijeku, može izaći otkrivenih mjesta na kojima...

Više...