Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 107, Uvodna riječ

Zamka materijalizma

Zamka materijalizma

Uzvišeni Allah u našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu kaže: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kod roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.” (Lukman, 33) Uzvišeni Stvoritelj, posjednik beskrajne moći, Onaj Koji nas je u ljudskom liku stvorio iz ničega, ukazao nam je na način življenja života dostojnog čovjeka. Podario nam je slobodnu volju i mogućnost izbora, zbog čega smo odgovorni za svoje postupke. Dakle, čovjek je “odgovorno” biće. Vjerovanja i sistemi razmišljanja mimo islama, čovjeka više podstiču na neodgovornost nego na pojedinačnu odgovornost. Sva učenja o lijepome ponašanju navode da lijepo ponašanje nije stvar samo pojedinca već da je to društvena institucija. Prema tim učenjima, čovjek je u osnovi slobodno biće, bez odgovornosti. Međutim kada su u pitanju tuđa prava, onda se počinje govoriti o odgovornosti i ograničavanju. Suprotno tome, islam čini svakog pametnog...

Više...

Objavljeno u Br 106, Brak

Zahvalnost u braku

Zahvalnost u braku

Čovjek je biće koje se može prepustiti tugovanju razmišljajući: “Zašto moje oči nisu plave?”, ali isto tako može i da se raduje razmišljajući: “Hvala Allahu pa moje oči vide!” Ta razlika odraz je našeg stanja, da li smo od robova koji su zahvalni ili ne. Čak i osoba koja je slijepa, ukoliko je zahvalna, razmišlja na način: “Hvala Allahu pa nisam nepokretan!” Ono što definiše našu zahvalnost nije mnoštvo blagodati i imetka već je to naša sposobnost da budemo svjesni onoga što posjedujemo. Tako je i u braku. Ukoliko smo manjkavi po pitanju zahvalnosti, onda ne vidimo mnoge pozitivne strane našeg supružnika već neprestano uočavamo njegove mahane, pa čak i ako su male. Međutim, osoba koja je zahvalna, prelazi preko sitnih grešaka svoga supružnika i sretna je što joj on ne pričinjava nikakve veće poteškoće. Na taj način, lijepe i pozitivne osobine supružnika ne ostaju iza sjene njegovih nedostataka već sjaje punim sjajem i osvjetljavaju porodično gnijezdo. POZITIVNO POREĐENJE Poređenje je jedan od negativnih oblika ponašanja u braku. Porediti...

Više...

Objavljeno u Br 106, Odgoj djece

Djeca i namaz

Djeca i namaz

U NAŠOJ SKOROJ PROŠLOSTI ŽIVOT BEZ NAMAZA JE BIO NEZAMISLIV. U ISLAMSKIM DRUŠTVIMA, SVAKI POJEDINAC JE NA NEKI NAČIN BIO OKRUŽEN NAMAZOM I DRUGIM IBADETIMA. DANAS, NOVE GENERACIJE RASTU POD NEMILOSRDNIM UTJECAJEM REKLAMA KOJE PROPAGIRAJU MNOŠTVO DRUGAČIJIH STILOVA ŽIVOTA. BUDUĆI DA JE STANJE TAKVO, VELIKA JE ODGOVORNOST NA PORODICI. DJECU TREBA PODUČITI ALLAHOVOJ, DŽ.Š., VJERI NA NAČIN DA ZAVOLE NJENE PROPISE. A TO JE MOGUĆE JEDINO U PORODICI U KOJOJ JE PRISUTNA LJUBAV PREMA IBADETIMA Enes b. Malik, r.a., mladi ashab koji je od svoje desete godine pa sve do preseljenja Allahova Poslanika, s.a.v.s., bio u hizmetu njemu, prenosi sljedeće: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je tokom šest mjeseci, svaki put kada bi krenuo na sabah-namaz, svraćao do vrata kuće svoje kćerke Fatime, r.a., i govorio: ‘O ukućani, dođite na namaz!’ Potom bi učio ajet: ‘Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.’ (Ahzab, 33)” (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 34; Ahmed b. Hanbel, Musned, 3/259-285) Uzvišeni Allah, u Časnom Kur’anu kaže: “Naredi čeljadi svojoj da namaz...

Više...

Objavljeno u Br 106, Hadis

Ako se ne stidiš, radi šta želiš

Ako se ne stidiš, radi šta želiš

Islam je naziv zajedničke vjere koja je najprije objavljena prvom vjerovjesniku i prvom čovjeku, Ademu, a.s., a zatim i svim ostalim vjerovjesnicima, a.s. Drugim riječima, temeljne osnove vjere ostale su nepromijenjene od prvog vjerovjesnika, a.s., pa sve do našeg Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. Uzvišeni Allah, u surama Enbija i Mu’minun spominje imena mnogih vjerovjesnika, njihovo pozivanje svojih naroda u vjeru i njihovu borbu sa kufrom i širkom, a nakon toga, u obje sure ukazuje na istinu koju smo prethodno spomenuli: “Ova vaša vjera–jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pričuvajte!”; “Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam – vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte!” (Mu’minun, 52; Enbija, 92) Prvo poslanstvo i stid Stid je jedan od temelja objave koju su, počevši od prvog vjerovjesnika, a.s., širili svi ostali vjerovjesnici, a.s. Allahov Poslanik, s.a.v.s., o tome nam govori u sljedećem časnom hadisu: Ebu Mes’ud el-Bedri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Jedna od prvih poslaničkih izreka dostavljenih ljudima glasi:...

Više...

Objavljeno u Br 131, Časopis, Magazin

Br. 131 Zakon srca

Br. 131 Zakon srca

Tema broja: Zakon srca Riječ urednika: Riječi “pravo” i “zakon” zvuče hladno. Možda zbog sudskog sistema koji je već duže vrijeme koban za sve osim za odabrane grupacije i zbog nezavršenih sudskih parnica ili pak završenih, ali u kojima onaj ko potražuje svoje pravo nije zadovoljan odlukama. Ili je to možda zbog toga što se riječ “pravo” u tolikoj mjeri spominje kao žalba na sve što se dešava u našem sistemu, pa često čujemo za prava žena, prava djece, prava životinja, prava manjina, itd… No, nažalost, to što toliko koristimo termine koji se tiču prava ne čini da naše društvo izrasta u pravednu zajednicu koja čvrsto stoji na nogama. A znamo da ono što pravi red u naizgled uređenim državama nije “zalaganje za pravdu”, već su to zakonske prisile! Stoga, prava i zakon mogu pronaći svoja istinska značenja jedino uz lijep ahlak. A ahlak se, ma što o tome govorili filozofi, oslanja na iman, dakle na srce. Prema tome, ma koliko neka zajednica izgledala civilizovano i kulturno, srca njenih...

Više...

Objavljeno u Br 106, Riznica mudrosti

Tevhid

Tevhid

Leksičko značenje riječi “tevhid” jeste “vjerovanje u jednoću nečega, svjedočenje nečijeg jedinstva”, i ima suprotno značenje od riječi “širk”. Kao vjerski termin, tevhid znači svjedočiti da je Allah, dž.š., Jedan i da nema nikoga sličnog Njemu niti da On Uzvišeni ima sudruga. Tevhid je suština i ruh islama. Samo je Uzvišeni Allah Onaj Koji sve stvara, opskrbljuje i održava, Onaj Koji je dostojan da Mu se čini ibadet. On nema potrebu za sudrugom. On je Jedan i postojanje je od Njega Uzvišenog. Svi vjerovjesnici, a.s., pozivali su ljude da vjeruju u jednoću Allaha, dž.š., i u to da Njemu nema sličnog ni po pitanju Njegova Zata, osobina, niti imēna. Osnovni cilj Časnog Kur’ana jeste da učini tevhid središtem života i da na taj način ljude uputi na Pravi put. Tevhid je u istini “La ilahe illallah”, što znači “nema boga osim Allaha.” Ta rečenica koja se naziva kelime-i tevhid, najprije počinje potpunom negacijom kojom se poriču sva izmišljena božanstva, a potom naglašava činjenicu da je jedini bog Allah, dž.š....

Više...