Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 105, Kolumna

Fikr, zikr i šukur

Fikr, zikr i šukur

TRI DUŽNOSTI ROBA: RAZMIŠLJANJE, SPOMINJANJE I ZAHVALJIVANJE Rob ima tri dužnosti: Fikr, zikr i šukur. Onaj ko posjeduje iman, on i razmišlja, kroz to razmišljanje on i spominje Uzvišenog Gospodara, a kroz spominjanje on i zahvaljuje Njemu Uzvišenome. Ukoliko osoba ne razmišlja, niti može u pravom smislu činiti zikr niti može na potpun način činiti zahvalu Allahu, dž.š. Onaj ko nema razuma, onaj ko nije u stanju da razmišlja, on nije ni odgovoran za svoja djela. Samo onaj ko razmišlja može imati iman. Vjernikova misao je hajr i dobro djelo. Kada mu’min nakon razmišljanja učini određeno djelo, sagradi zgradu, napiše knjigu, napravi dobrotvornu ustanovu, obavi trgovinu, nasmije se nekome ili pruži ruku jetimu, on u stvari na taj način spominje Uzvišenog Gospodara Koji je stvorio sva ta dobra djela i sve te ljepote. Iz razloga što je sposoban da razmišlja i čini zikr, čovjek je počašćen time da bude halifa (namjesnik) Uzvišenog Gospodara na Zemlji. Rob treba da zahvaljuje na toj blagodati. Rob koji blagodat imana reflektuje u svome...

Više...

Objavljeno u Br 105, Riječnik Kur'ana

EL-EBRAR – Allahovi dobri i čestiti robovi

EL-EBRAR – Allahovi dobri i čestiti robovi

Glagol “berre” u arapskom jeziku dolazi u značenjima poput: lijepo se ponašati, činiti dobro i sl. U Kur’anu Časnom se nalaze izvedenice ovog glagola koje znače nešto dobro i lijepo. Neke od tih izvedenica su “birr”, “el-Berr” i “ebrar”. Riječ “birr” koja ima i opšte značenje dobročinstva odnosi se na dobra djela kao što su čvrst iman, lijep ahlak, dobra djela, ihsan, pridržavanje propisa Kur’ana Časnog i Sunneta, izvršavanje naredbi i klonjenje zabrana; odnosno, ta riječ upućuje na svako dobro djelo i postupak posredstvom koga čovjek zadobiva zadovoljstvo Allaha, dž.š. Allahovo, dž.š., ime “el-Berr” označava Onoga Koji čini neizmjerno dobro Svojim robovima, od Kojeg je svaka dobrota i dobročinstvo, Koji je nemjerljivo milosrdan i blag. Riječ “ebrar” označava dobre robove koji su posvećeni neprestanome činjenju onih djela koja spadaju u kategoriju “birr”. Da bi uvidjeli ko su ti robovi koji su omiljeni Uzvišenom Gospodaru, i koje su to njihove osobine, prvo moramo pogledati šta se sve konkretno podrazumijeva pod “birrom”. Šta je to “birr”? Značenja riječi “birr” se ponajbolje...

Više...

Objavljeno u Br 105, Govor stanja

Trud i himmet

Trud i himmet

Duga nada Hudždžetu’l-islam (Dokaz islama), Imam Gazali, rah., je rekao: “Duga nada je prepreka svakom hajru (dobru) i uzrok svakog zla. Iskušenje duge nade je ono što čovjeka vodi ka svim vrstama nevolja i problema. Znaj da duga nada prouzrokuje sljedeće četiri stvari: ostavljanje ibadeta i ljenost. Ukoliko stalno govoriš “Kasnije ću to uraditi” i tako odlažeš ibadete, zapast ćeš u stanje ljenosti. ostavljanje tevbe i odlaganje za kasnije. Kada si u takvom stanju onda stalno odgađaš tevbu govoreći “Ima vremena.” duga nada u tebi budi ljubav prema dunjaluku i želju za stjecanjem dunjalučkog imetka. Kada si u takvom stanju, onda stalno razmišljaš: “Šta ću jesti, šta ću obući?” duga nada prouzrokuje krutost srca i zaboravaljanje na Ahiret. Misleći da ćeš dugo živjeti, nikako se ne prisjećaš Ahireta. Štaviše, nikako ti ne naumpadaju ni smrt niti kabur. Tvoje misli su samo vezane za dunjaluk i zbog toga je tvoje srce okrutjelo. (Imam Gazali, Hak Yolun Esasları: Suštine Pravog puta) Istinski stid od Allaha, dž.š. Ibn Mes’ud, r.a., pripovijeda: “Jednog...

Više...

Objavljeno u Br 105, Uvodna riječ

Na putu ka velikim pobjedama

Na putu ka velikim pobjedama

U našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu, Uzvišeni Gospodar se, Posnosu svjetova, Poslaniku, s.a.v.s., obraća riječima: “Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na Pravi put uputio i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao.” Mišljenje većine alima jeste da se prethodno navedena prva tri ajeta sure Feth odnose na osvajanje Mekke. Pored toga, ti časni ajeti su nagovijestili i mnoge druge pobjede, pa zbog toga postoje i predaje da se odnose i na pobjedu na Hajberu. Alimi su također rekli da je u spomenutim ajetima išaret i za neke velike pobjede nakon Poslanikovog, s.a.v.s., vremena. Mufessiri su te ajete protumačili na sljedeći način: Uzvišeni Allah Svome Poslaniku, s.a.v.s., koji je bio centar manifestacije Njegovih blagodati i milosti, daje radosnu vijest i nagovještava mu veliku pobjedu. Kako bi ukazao na sigurnu realizaciju i na važnost te pobjede, Allah, dž.š., mu se obraća jasnim riječima, koje ukazuju na Njegovu veličinu: “Moj Resule! Mi...

Više...

Objavljeno u Br 104, Vjera i život

Zikr uvijek i na svakome mjestu

Zikr uvijek i na svakome mjestu

Sigurno ste čuli za hikaju o Azizu Mahmudu Hudajiju, k.s.: Jedne prilike Aziz Mahmud Hudaji, k.s., sa svojim muršidom Uftadeom, k.s., i ostalim muridima, krenuo je u obilazak poljana i livada. Prema naredbi muršida, svi derviši sakupiše najljepše bukete cvijeća i jedan po jedan iznesoše pred muršida. Međutim, u ruci Aziza Mahmuda, k.s., bio je samo jedan požutjeli i uvehli cvijet. Sav postiđen, pruži taj cvijet svome šejhu. Uftade, k.s., uze cvijet i upita: “Mahmude, sine moj, zašto si pored tolikog cvijeća donio ovaj uvehli cvijet, slomljene stabljike?” Taj nekada uvaženi i poznati kadija Burse, sada je ponizno i sa edebom, pognute glave, stajao pred šejhom. Uspio je reći samo sljedeće: “Šejhu moj, znam da ste Vi dostojni samo najljepšeg. Međutim, koji god cvijet sam krenuo ubrati, čuo sam ga kako spominje svoga Gospodara “Allah, Allah.” Moje srce nije mi dozvolilo da prekinem njihov zikr. Ja sam onda bio primoran da donesem cvijet koji je svakako prestao sa činjenjem zikra jer je već bio slomljen i uvehnuo.” Uzvišeni Hakk...

Više...