Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 100, Život i vjera

Teslimijet

Teslimijet

TESLIMIJET (pokornost) Allahu, dž.š. “Još od Adema, a.s., pa do danas mnogi ljudi su pokazali nepokornost prema Uzvišenom Allahu. A svi su rođeni u fitretu (prirodi) islama. Međutim, zavarao ih je dunjaluk, šejtan ih je prevario. Nisu uspjeli obuzdati nefsa, niti sačuvati Bogom dani fitret. Upropastili su se i uništili.”   Teslimijet Allahu, dž.š., znači izvršavanje Njegovih naredbi i prihvatanje svih Njegovih propisa. To je potpuna predanost Njegovoj volji, odluci i upravljanju, te pokoravanje svemu što dolazi i što će doći od Njega. Ko se osloni na Njega, sačuvao se svih briga. On je Vladar dunjaluka i Ahireta, Gospodar svih svjetova. Obzirom da je čovjek rob Allaha, dž.š., jasno je da treba biti pokoran i predan svome Gospodaru. Sva moć i vlast pripadaju Allahu, dž.š., i teslimijet se iskazuje samo Njemu. Teslimijet znači pokoriti se Allahu, dž.š., biti Mu poslušan, naći utočište kod Njega i osloniti se na Njega. Biti teslim znači slijediti, postići spokoj, uspostaviti prijateljstvo i pronaći smiraj i sreću. Teslimijet je zadovoljstvo kaderom, sabur u nedaćama,...

Više...