Oznaka: tefsir

Put onih kojima si milost Svoju darovao… (el-Fatiha)

Prvo stvaranje i ZNANJE

 I poduči On Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: ‘Kažite Mi nazive njihove, ako istinu ...

Samo Tebi i samo od Tebe…

Pravi put (el-Fatiha)

"(Gospodaru naš!) uputi nas na Pravi put (Fatiha, 6) " Uzvišeni Allah u Časnom Kur’anu kaže: “Naše je da ukažemo ...

Page 1 of 2 1 2