Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 101, Časopis

Br. 101 Šehidi

Br. 101 Šehidi

Tema broja: ŠEHIDI

Riječ urednika

Taj duh u nama

Smatramo da je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja za koju je pojam šehid jako usko vezan. Ova zemlja je poznata širom svijeta kao zemlja hrabrih i požrtvovanih boraca na Allahovom putu – gazija. Još od dolaska islama u ovu zemlju, mnogi njeni sinovi su žrtvovali svoje živote i sve ono čime su raspolagali kako bi uzdigli Allahovu, dž.š., riječ te kako bi širili Njegovu vjeru – islam.

Tu iskrenu namjeru hrabrih boraca koja je tinjala u njihovim dušama i oplemenjivala njihov duh, dokazuje svaki pedalj Bosne i Hercegovine, svaka stranica iz historijskih djela. Mnogi hajrati po Bosni su vjeran dokaz rečenoga.

Kasnije smo sebi postavili neke druge ciljeve i odlutali od misije čije su temelje položili šehidi – borci za Allahovu, dž.š., vjeru, pravdu, mir i slobodu koji su za te vrijednosti dali ono navrjednije što su imali – vlastiti život. No, pred sebe ponovo moramo postaviti isti cilj kao što je bio njihov: borba čitavim bićem za boljitak, prosperitet, pravdu, mir; i to borba putem nauke, kulture, obrazovanja, odgoja; borba koja će poći od promjene vlastitog duha, vlastite osobe, kulminaciju doživjeti u promjeni porodice, a svu svoju puninu postići u promjeni čitavog kolektiva.

Moramo pobuditi taj duh u nama da plane i zasja u punome sjaju! Svaki način borbe protiv nepravde i pokušaj uspostavljanja istinskih vrijednosti u društvu, kao temelja na kojima zajednica opstaje je borba na Allahovome, dž.š., putu i slijeđenje puta naših vrlih gazija. Dakle, svakodnevno se sami susrećemo sa prilikama koje nas mogu učiniti gazijama i borcima za istinu. Borba za istinu može biti i lijepom riječju, blagim osmijehom, odnosno svakim postupkom kojim se suzbijaju lažne a uzdižu plemenite vrijednosti.

Na nama je da doprinesemo svemu tome i pričom mlađima o našim velikim i iskrenim gazijama, kako bi borbeni plamen za istinske vrijednosti i želja za požrtvovanjem za iste tinjali u njihovim srcima. U proteklome mjesecu, tačnije 15. aprila, obilježili smo dan Armije RBiH te se prisjetili naših gazija i šehida iz protekloga rata koji su svojim životima posvjedočili narav Bošnjaka da vole svoju vjeru i domovinu te da su spremni da za njih polože i vlastite živote.

Tema ovoga 101. Broja porodičnoga časopisa Semerkand je “Ko su šehidi?”. Ovom prilikom svim čitaocima želimo da ugodno provedu mjesec ša’ban, te da hairli dočekaju ramazan!

S poštovanjem,

urednik@semerkand.ba

Uvodnu riječ broja možete pročitati ovdje.