Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 105, Časopis

Br. 105 Ko su stanovnici dženneta?

Br. 105 Ko su stanovnici dženneta?

Tema broja: KO SU STANOVNICI DŽENNETA?

Riječ urednika

Snovi i istina

Džennet je san svakog od nas. U skladu sa stepenom budnosti i opreznosti koju posjedujemo, neprestano ulažemo svoj trud kako bismo ostvarili taj san. To nije lahko, jer smo primorani da se odupremo pritisku materijalističke kulture u kojoj živimo, našim nefsovima i varkama prokletog šejtana.

U onoj mjeri u kojoj naš otpor bude jak, u toj mjeri raste naša nada da ćemo biti dostojni Allahovog, dž.š., oprosta i Njegovih počasti. Ipak, svaka tegoba sa sobom donosi olakšanje. Iskren nijjet, trud i dova, otvorit će vrata olakšanja. Za jedan korak koji učinimo, zauzvrat ćemo dobiti deset. Potrebno je da istinski vjerujemo i želimo doći do cilja. Poimanje Dženneta istovremeno je i poimanje Allahovih, dž.š., granica, mi to moramo shvatiti.

Ukoliko ne slijedimo i skrnavimo jasne propise časnog Šerijata i povrh svega takvo postupanje nastojimo opravdati vjerom, mi ne varamo nikog drugog doli sami sebe. Dakle, ne postoji niti jedan sporedni put ka Džennetu, niti jedan put mimo časnog Šerijata. Vjera je jasna i upotpunjena. Svaka vrsta tumačenja, komentarisanja i shvatanja koje se protivi tumačenju predvodnika našeg ummeta, Muhammeda Mustafe, s.a.v.s., jeste bid’at (novotarija) i vodi u propast.

Osvrnimo se na one koji tumače vjeru prema vlastitome nahođenju, one koji su u zavadi sa ummetom, one koji se protive priznatoj ulemi i učenjacima…, svi oni imaju neku skrivenu namjeru, oni žele postići nešto sasvim drugo. Naročito u ovom vremenu, kada je veliki dio vjernika u poniženom stanju, jasno želimo poručiti da nisu od nas oni koji su mučenje muslimana pod izgovorom vjere uzeli sebi za profesiju.

Put je jasan, a i cilj je jasan. Koju god suru iz Časnog Kur’ana da proučimo, ona ukazuje na taj put i cilj. Mi smo odlučili da u ovom mjesecu vašu pažnju usmjerimo na prvih jedanaest ajeta sure Mu’minun.

U ogledalu te časne sure, želimo se suočiti sa našim odrazom. Uz nadu da će Gospodar, Posjednik najčasnijeg govora učinti da naš trud bude od koristi…

Do skorog susreta u oktobarskom broju, inšallah…

S poštovanjem,

urednik@semerkand.ba

Uvodnu riječ broja možete pročitati ovdje.