Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 117, Časopis

Br. 117 Opasnost egoizma

Br. 117 Opasnost egoizma

Tema broja: Opasnost egoizma

Riječ urednika:

Ko sam i šta sam?

Ne znam da li će zvučati pretjerano ako kažemo da je čovjek sam sebi najveća briga. Tačnost te izjave u svjetlu našeg duhovnog života potvrdit će oni koji su manje ili više upoznati sa tesavvufom, oni koji su imali priliku slušati sohbete o tome. Jer, skoro svi islamski tekstovi govore o tome da je čovjek sām najveća perda između sebe i svoga Gospodara. Da, tako je, čovjek je taj koji se ne budi iz nemara, koji ne uzima pouku uprkos tolikim dokazima u sebi i izvan sebe. On je taj koji ostaje gluh i slijep naspram hakikata i koji umjesto da se sprema za vječno putovanje, živi u nekom čudnom stanju uspavanosti. S druge strane, razmišljajući kako je manje ili više ispunio dužnosti kojima bi trebao iskazati zahvalnost za vlastito postojanje, dok cijeli svijet djeluje kao da je skrenuo sa Pravog puta, on sebe smatra sigurnim i spašenim.

Kažu da čovjek najlakše slaže sebe. Mi vjerujemo da smo dobri, ispravni, fini i svoja očekivanja i snove prihvatamo kao istinu. A za vlastite pogreške uvijek tražimo izgovore oko sebe. Naš ego koji hranimo u sebi skoro da je ispunio cijeli svijet; zamaglio je naš srčani vid i onesposobio nas za uzimanje pouke iz onoga što se dešava oko nas. Toliko smo se oglušili na hak-riječi i na ispravne savjete, da smo došli u stanje da ne poznajemo drugu istinu sem one koju smo sami izmislili.

Stanje u koje smo zapali ne ugrožava samo naš duhovni život, već nam prouzrokuje i mnoge ovosvjetske teškoće. Većina onoga što nam se dešava opet je djelo naših ruku. Dakle, izvor zla koje nas zadesi ne trebamo tražiti izvan nas, već u nama samima. O tome nam govori i Časni Kur’an.

Prema tome, potrebno je razmisliti o pojmovima “ego” i “egoizam” i možda svesti određene račune sa samim sobom. Ukoliko sebi za cilj uzmemo promišljanje o sebi i preispitivanje sebe, onda smo učinili bitan korak ka našem duhovnom upotpunjavanju kroz upoznavanje sebe. Uz takva razmišljanja, u ovome broju našeg časopisa, želimo vam skrenuti pažnju na opasnost egoizma.

Do skorog susreta u oktobarskom broju inšallah…

Urednik SABAHATTİN AYDIN

Sadržaj: