Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 112, Časopis

Br. 112 Putnik

Br. 112 Putnik

Tema broja: PUTNIK

Riječ urednika

Ko je Vlasnik hana, a ko putnik?

Riječi put i putnik imaju krajnje snažan efekat u opisu naše priče na Zemaljskoj kugli, te su jednako toliko i prikladne za taj opis. Mi smo krenuli na dug i krivudav put koji je započeo stvaranjem naših duša u Ezelu i koji će okončati na vječnoj stanici.

A ovaj svijet, za koji smo se toliko vezali, kako to poredi pjesnik Ašik Vejsel, nije ništa drugo doli prenoćište – han sa dvoja vrata. Na prva vrata smo ušli rađanjem, a na druga ćemo izaći smrću. Ne vjerujem da će iko imati ikakav prigovor na poređenje čovjekovog života sa putovanjem.

Međutim, mnogi od nas imaju velike poteškoće da prihvate činjenicu da smo u ovom hanu gosti, samo na određeno vrijeme. Možda su nas ugošćavanje, neizmjerne blagodati i počasti Vlasnika hana, navele da pomislimo da smo mi vlasnici hana, uprkos tome što svjedočimo stalnom dolasku novih i odlasku starih gostiju u nepovrat, i uprkos tome što svjedočimo savršenom krugu nastajanja i nestajanja…

Upravo zbog toga, potrebne su nam vijesti i vijesnici koji će nas probuditi iz nemara, usredotočiti na naše putovanje i podsjetiti na naše krajnje odredište. Potrebni su nam vijesnici koji su istinski spoznali put kojim treba ići, vijesnici čije su oči zatvorene za raskoš prenoćišta u kojem odsjedaju, ali otvorene za konačno odredište.

Trebaju nam vijesti o onome što nas čeka na bliskim i dalekim stanicama. Trebaju nam vodiči i saputnici koji će u nama probuditi svijest da smo na ovome svijetu samo putnici…

Do skorog susreta u majskom broju, inšallah…

S poštovanjem,

urednik@semerkand.ba

Uvodnu riječ broja možete pročitati ovdje.