Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Edebi na putu arifa

Edebi na putu arifa – Uvod

Edebi na putu arifa – Uvod

Knjiga koja je pred vama pripremljena je da odgovori na svakodnevne potrebe. Tema knjige su norme vladanja (edebi, mn. ādāb) na putu duhovnog odgoja! To je put koji će trajati i imati putnike sve do Kijametskog dana. To je čist, vrijedan, častan i blagoslovljen (mubarek) put čiji je cilj postizanje Allahovog zadovoljstva (rizaluka). Na svakom koraku i na svakoj stanici ovoga puta potreban je edeb, koji je zajedno sa iskrenošću (ihlasom) temeljni farz ovoga puta.

Edeb je postupanje čovjeka u skladu sa stupnjem (mekamom) i stanjem (halom) u kojem se nalazi. Edeb je, dakle, dati pravo svemu što je časno i znati granicu na svakom mjestu.

Do danas je o edebima ovoga puta napisano mnogo djela. Pošto je svako djelo napisano prvenstveno u skladu sa vremenom u kojem je nastalo, promjenom vremena i okolnosti pojavljuje se potreba za novijim izrazom, načinom i stilom pisanja.

Ponekad se, shodno potrebama, standardnim putevima odgoja od strane stručnjaka pridodaju nova pravila (usuli) i edebi. Kjamil-muršidima (potpunim vodičima) je dozvoljeno da na odgojnom planu, prema potrebama i vremenu, iznalaze nova rješenja (idžtihad) i definišu nove usule i duhovne recepte. Zbog toga su moguće promjene i dodaci u nekim zaduženjima (vazifama), što se i događa.

Ovu knjigu smo pripremili na jedan novi način i u novom ruhu tako što smo uzeli u obzir i tradicionalna djela koja govore o adabima i praksi naših velikana, pridodajući joj nove metode odgoja koje su odabrali i preporučili naši velikani na ovom putu. Ovu knjigu predajemo našoj cijenjenoj braći kako bi se njome okoristili.

U knjizi nismo tretirali sve edebe koji su istinskom putniku potrebni u svakoj etapi njegova života, jer ovo je obimna i široka oblast. U ovoj knjizi sažeto smo obradili najvažnija zaduženja, usul i edebe koji se ne nalaze u svakoj knjizi, a koji su potrebni onima koji su stupili na put odgoja.

Cjenjene čitaoce molimo da knjigu pročitaju sa razumijevanjem, da je primjenjuju i upućujući dove podrže ovaj hizmet. Naročito će nas obradovati vaše učešće, da u vezi sa temom dostavite vaša pitanja i prijedloge. Uz želju da ovo djelo bude sredstvo za hajr… Neka je beskrajna hvala i pohvala našem Uzvišenom Gospodaru!

Sejjid Muhammed Sâki Hašimi

KUPITE ODMAH KNJIGU EDEBI NA PUTU ARIFA