Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Edebi na putu arifa

Temelj odgoja: NIJJET

Temelj odgoja: NIJJET

Svako treba provjeriti svoj nijjet prije nego uradi neko djelo. Ako nijjet nije radi Allahovog zadovoljstva, što god da se uradi, nema vrijednosti. Takvo djelo nema nikakve koristi za onoga koji ga radi sve dok ne ispravi svoj nijjet. U hadisi-šerifu važnost nijjeta obješnjeno je na slijedeći način:
“Nijjet mu'mina je važniji od njegovog djela. Kada mu'min uradi neko djelo radi Allaha, u njegovom srcu se pojavi raširi nur.”
Svi arifi su posvećivali mnogo pažnje ovoj temi i svi oni su na stanovištu da u osnovi napredovanja ili zaostajanja na putu odgoja stoji nijjet.
Veliki evlija, Džunejd Bagdadi, k.s., u vezi sa ovom važnom temom, kaže:
“Većina stvari koje na putu istine vraćaju nazad, koje ometaju duhovno (manevi) uzdizanje i zatvaraju put napredovanja, svakako potiču od manjkavosti početnog stanja i nijjeta onoga koji stupa na ovaj put.”
Hz. Gavs Sani, k.s., pridaje veliku pažnju ovoj temi i veoma često opominje:
“Allaha radi lijepo zanijjetite, pa će vam svaki posao biti lijep – daće lijep rezultat. Dovoljno je da Allah zna za robov lijep nijjet.”
Naš Gavs, k.s., o nijjetu dalje kaže:
“Ako čovjek ustane na sabah, lijepo se abdesti i idući od kuće na posao kaže: “Ja Rabbi, Ti si Onaj koji daje opskrbu svim Svojim stvorenjima! Radili mi ili ne, Ti nam opskrbu daješ. Ali, Ti Si nam naredio da radimo za svoju opskrbu! Poštujući Tvoju naredbu, idemo tražiti i zaraditi svoju opskrbu!” – pa, ako sa tim nijjetom počne raditi, imaće sevabe kao da je čitav dan klanjao nafile namaz, ne podižući glavu sa sedžde. Svaki čovjek ovo može lahko uraditi. Da bi zaradio ove sevabe, dovoljno je da lijepo zanijjeti.”

KUPITE ODMAH KNJIGU EDEBI NA PUTU ARIFA