Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Edebi na putu arifa

Vrijednost hizmeta

Vrijednost hizmeta

Nema posla u kojem ima veće dobiti od hizmeta koji se obavlja radi Allahovog zadovoljstva. Nosioce hizmeta, Poslanik, s.a.v.s., pohvalio je na slijedeći način:

“U jednoj zajednici najveću nagradu dobija onaj koji joj najviše hizmeti.”

“Najbolji čovjek je onaj koji je najkorisniji drugim ljudima.”

“Najefdalnija sadaka je hizmet na Allahovom putu.”

Hizmet braći je vrijedniji od nafile ibadeta. U vezi sa ovom temom dovoljno je da se podsjetimo hadisa:

“Da odem jednom bratu mu’minu i podmirim jednu njegovu potrebu draže mi je od mjesec dana itikafa u ovom Mesdžidu (tj. U Mesdžidi Nebeviju).”

Eto na koji način Poslanik, s.a.v.s., objašnjava blagodat i čast hizmeta kako bi se pomoglo jednom mu'minu.

Najveći keramet hizmeta je to što čovjek biva počašćen ljubavlju i pomoći Uzvišenog Allaha. Poslanik, s.a.v.s., kaže:

“Allah pomaže Svome robu sve dok rob pomaže svome bratu (po vjeri).”

Jedan od ashaba, Abdullah ibn Abbas, r.a., ušao je u itikaf u Poslanikovom s.a.v.s., mesdžidu. Priđe mu jedan čovjek, nazva selam i sjedne. Ibn Abbas, r.a., ga pogleda u lice i primjeti da je malo zabrinut, pa ga upita:

Hej ti! Izgledaš tužno i zabrinuto, imaš li kakvih problema? Čovjek reče: Da, amidžiću Resulullaha, s.a.v.s. Jedan čovjek me oslobodio ropstva pod uvjetom da mu vratim novac koji je dao za moju slobodu. Kunem se Gospodarom Pejgambera, s.a.v.s., koji leži u ovom kaburu da taj dug, koji sam preuzeo na sebe, nisam u mogućnosti da platim. Ibn Abbas, r.a., mu reče: Mogu li ja s njim razgovarati o tebi? Čovjek reče: Ako hoćeš, možeš razgovarati. Ibn Abbas brzo navuče obuću i izađe iz mesdžida. Na to će čovjek: Ali zaboravili ste da ste u itikafu želeći ga podsjetiti. Ibn Abbas odgovori: Ne, nisam zaboravio, ali sam čuo Poslanika, s.a.v.s., koji leži u ovom kaburu, a nije prošlo mnogo vremena od kako je otišao od nas. – Tada iz Ibn Abbasovih očiju potekoše suze, ali on nastavi da govori: Poslanik s.a.v.s. rekao je: Onaj ko ode kod svoga brata kako bi podmirio neku njegovu potrebu i otklonio mu brigu, to mu je vrijednije od deset godina itikafa. A ko jedan dan bude u itikafu radi Allahovog zadovoljstva, Uzvišeni Allah će između njega i džehennemske vatre postaviti tri kanala. Rastojanje između svakog kanala je kao udaljenost između istoka i zapada.

Znameniti ashab, Muaz bin Džebel r.a., je rekao: Da pripremim stvari mojih drugova koji idu u džihad na Allahovom putu, natovarim njihove tovare i vodim njihove jahalice draže mi je od deset nafila hadždža.

 Ebu Kilabe el-Basri k.s. ispričao je ovaj događaj:

„Prilikom putovanja Poslanik, s.a.v.s., je svoje ashabe dijelio u grupe. Jednom prilikom, jedna grupa priđe i poče hvaliti jednog od njih iz grupe: ‘Allahov Poslaniče! Mi nismo vidjeli takvog čovjeka. Gdje god stanemo, on pristupa namazu, neprekidno klanja. Kad krenemo, samo uči Kur’an. Povrh toga i stalno posti.’ Poslanik upita: Ko mu omogućava da sve to radi? Dok to radi, ko se brine o njegovim potrebama? Drugovi rekoše: ‘Mi!’ Poslanik, s.a.v.s., postavi isto pitanje još jedanput, a kad dobi isti odgovor, reče: U tom slučaju, svaki od vas je hairniji od njega!

KUPITE ODMAH KNJIGU EDEBI NA PUTU ARIFA