Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Ehli Bejt

Ehli Bejt – Uvod

Ehli Bejt – Uvod

Neka su beskrajna hvala i zahvala uzvišenom Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji je najmilostiviji od svih milostivih, Koji nas je stvorio, poživio i počastio islamom. Allahovom, dž.š., voljenom robu, predstavniku svih poslanika, suncu svih evlija, onom koji je poslat kao milost svim svjetovima, Muhammedu Mustafi neka su najljepši salat i selam.

Neka su salat i selam od Allaha odabranim, voljenim, potpuno čistim, svjetovnim (zahir) i duhovnim (manevi) nasljednicima hz. Pejgambera – njegovoj časnoj porodici (ehli bejt). Neka su salat i selam ashabima, r.a., koji su bili počašćeni viđenjem Pejgambera i druženjem s njim, s.a.v.s, pa time dovedeni do savršenstva, od kojih je svaki kao zvijezda koja ljudima osvjetljava put. Svim alimima, arifima i Allahovim, dž.š., dobrim robovima koji nam dostavljaju nur, fejz, bereket i lijepo 10 vladanje što su na zemlju došli preko Pejgambera, s.a.v.s., neka je hurmet i počast.

Da bi se definisala Pejgamberova, s.a.v.s., porodica korišteni su termini kao što su ehli bejt, ‘alī Resul, ‘alī Muhammed i itretu’n-nebi. Međutim, najrašireniji od ovih je termin ehli bejt. U arapskom jeziku pojam ehli bejt ima više značenja. U najužem smislu označava supružnike i njihovu djecu, ali također nosi značenje koje se, pored toga, odnosi i na najširu porodicu, sve rođake i čitavo pleme.

U vrijeme džahilijeta u arapskom društvu izraz ehli bejt koristio se za vladajuću porodicu u plemenu. Kada se, u periodu u kojem je živio Pejgamber, željelo ukazati na njegovu, s.a.v.s., porodicu, koristili su se termini i ehli bejt i ‘alī bejt. Iza perioda prve sretne generacije pa do danas u jeziku se termin ehli bejt koristi samo kao naziv za porodicu najplemenitijeg Poslanika, s.a.v.s.

Pod terminom ehli bejt podrazumijevaju se sve osobe koje su dijelile dom s najplemenitijim Poslanikom, s.a.v.s. Kako i zašto njih voljeti, te koje su naše dužnosti i odgovornosti prema njima, reći će nam ovo djelo koje je napisano u skladu s Pejgamberovim, s.a.v.s., sunetom na način kako su to protumačili učenjaci ehli sunneta. To ustvari i jeste osnovno mjerilo da bi se ispravno razumjele Allahove, dž.š., naredbe. Jedino je tako moguće uvijek ispravno postupati u svim pitanjima, a biti daleko od svake krajnosti. I ovaj naš rad je produkt ljubavi prema njima.

Podržite ih svojom ljubavlju, pažnjom i dovama.

S. Mubarek Erol

KUPITE ODMAH KNJIGU EHLI BEJT