Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Kako voljeti Allaha

Kako voljeti Allaha, dž.š. – Uvod

Kako voljeti Allaha, dž.š. – Uvod

Hvala Allahu I koji uputu Svoju daje kome On hoće i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, a.s., preko koga On posla Objavu ljudima, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Knjiga, riječ njena, slovo, ima za cilj da čovjeku olakša, pomogne, uljepša mu život na ovom svijetu, da prenese, da pojasni uputu, da poruku svoju iskaže čovjeku… Mnogo je knjiga iz oblasti islama koje nas uče, upućuju nas kako trebamo izvršavati svoje dužnosti, kako se ponašati u određenim prilikama, dok ispunjavamo svoje osnovne, bitne obaveze (namaze, post, davanje zekâta, obavljanje hadždža…). Mnogo je knjiga koje nas uče kako bogobojaznim biti, kako i Kome dobra djela činiti, prije svega vođeni iskrenom ljubavlju prema Allahu I, ali i ljubavlju prema Božijem Poslaniku r i braći vjernicima, koje moramo voljeti više i od sebe samih…

Znamo također, da čovjeka treba svemu naučiti… Treba ga učiti kako hodati, govoriti, jesti, piti..

Pa i “voljeti” i “mrziti” su stvari kojima nas treba neko podučiti…

Svi znamo da se trebamo voljeti. Treba voljeti Allaha, dž.š., i Božijeg poslanika, a.s.. Treba voljeti – to svi pišu i govore, ali kako naučiti da se On, Gospodar svega znanog i neznanog zavoli 10 istinski, na to pitanje gotovo svi alimi i vjernici, obično slegnu ramenima…

U knjizi “Kako voljeti Allaha, dž.š.” dobijamo odgovor na to pitanje.. U njoj, na tako jednostavan i prefinjen način, daju nam se smjernice kako voljeti Onoga koji je dostojan ljubavi, kako voljeti Njegovog poslanika, a.s., ashabe i sva stvorenja… Kako voljeti Njegovog Poslanika, a.s., da bi nas On zavolio, kako postići Njegovo zadovoljstvo, a i mi da budemo zadovoljni Njime… Na sva ova pitanja dragi brate, naći ćeš odgovore na stranicama ove knjige…

Neka Allah, dž.š., dâ snage da se ponese znanje koje će imati za posljedicu učvršćivanje i jačanje ljubavi prema Allahu, dž.š.,, Njegovom Poslaniku, a.s., ljubavi koja će nas nositi u ovom životu, te nam ga učiniti lijepim i korisnim, ljubavi koja će nas odvesti u Njegovu blizinu…

Seid Silajdžić

KUPITE ODMAH KNJIGU KAKO VOLJETI ALLAH DŽ.Š.