Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 100, Latice ružičnjaka

Jedini Cilj

Jedini Cilj

Latice ružičnjaka

Jedini Cilj

Jedan od Plemenitih Prvaka, osnivač halke iršada u Nuršinu, Šejh-MuhammedDijauddin, k.s., ovako kaže:„Ej brate! Plemeniti Prvaci, k.s., surekli: ‘Onaj ko želi putovati Hakku, zaprisne prijatelje treba uzeti pokornosti ibadet.’ Jer čovjeka od postizanja visokihduhovnih merteba sputava pridavanjepažnje drugim stvarima.Ukoliko murid vidi Allahovu, dž.š.,manifestaciju i osjeti slast proizašluiz tog viđenja, to može biti uzrokomstagnacije u činjenju dobrih djela kaoi umanjenja želje za daljim duhovnimnapredovanjem. S druge strane, ukolikoAllahova, dž.š., manifestacija i slastvezana za nju, ne budu vidne, to možebiti uzrokom beznađa i indolentnostispram postizanja Allahovog, dž.š., zadovoljstvakoje je muridov cilj.Uz to, Plemeniti Prvaci su rekli: ‘Svakaželja koja se javi u muridovom srcu,pa makar to bila i želja za postizanjemevlijaluka, sprječava ga da se istinskiokoristi tesavvufom.’Zaključak je da prilikom činjenja dobrihdjela, jedini cilj murida treba bitizadovoljstvo Uzvišenog Hakka, a nikakoto ne smije biti neki od kerameta (nadnaravnih sposobnosti)

Riječ alima

U danima dok je jedan od PlemenitihPrvaka, Šejh-Fethullah Verkanisi, k.s.,boravio u svetim mjestima kako bi obaviodužnost hadždža, neko od njegovihsaputnika mu reče:‘Ovdje se nalazi jedan alim čije je znanjemnogo hvaljeno; da li da mu odemou posjetu?’Na to Šejh-Fethullah, k.s., reče:‘Dobro, hajdemo da ga posjetimo.’Zajedno krenuše kod tog alima. Dođošedo njegovog medžlisa, gdje ga zatekošezauzetim pisanjem neke knjige.Nazvaše selam i sjedoše. Alim, želeći ihupoznati, upita:-Ko ste vi? Odakle dolazite?Šejh-Fethullah, k.s., odgovori:-Došli smo iz Istočne Anadolije. Mismo od kurdske uleme.Alim drskim i podrugljivim tonomreče:-Ne može Kurd postati alim.Svi prisutni u medžlisu osjetiše ljutnju,a Šejh-Fethullah, k.s., mu se smirenoobrati:-Mogu li vidjeti nekoliko stranicaknjige koju pišete?Alim dade Šejhu listove koji su bilipred njim.Nakon što je neko vrijeme pomnopregledao stranice, Šejh-Fethullah, k.s.,poče govoriti o hadisima ispisanim nanjima:-Ovaj hadis je slab, ovaj je hasen (dobar),ovaj je izmišljen, a ovaj je merfu’.Tada alim zatraži od Šejha da dokažeto što govori, na što Fethullah Verkanisi,k.s., protumači svaki od spomenutih hadisate reče stranice na kojima se nalazedata tumačenja hadisa u knjigama kojenavede kao izvor svojih tvrdnji.Nakon što alim shvati da se pred njimnalazi veliki učenjak, jako se postidi tezatraži da mu Šejh halali. Šejh-Fethullah,k.s., ne želeći da ga još više osramotireče mu:-Mi to nismo rekli kako bismo vaspostidjeli ili omalovažili. Mi smo torekli kako bismo vam dali doznanjada alim treba mnogo paziti na riječikoje izlaze iz njegovih usta. To je bionaš jedini cilj.

Izgradnja džamije i mesdžida

Šejh-Ahmed el-Haznevi, k.s., poznatpod nadimkom Šah-i Hazne, o fadiletimaizgradnje džamije i mesdžida, rekaoje sljedeće:„U izgradnji džamije i mesdžida neizmjernoje mnogo sevapa. Naš Poslanik,s.a.v.s., je rekao:‘Ko god radi Allahovog, dž.š., zadovoljstvasagradi mesdžid, UzvišeniAllah će njemu sagraditi kuću uDžennetu.’Kada čovjek preseli, prestaje činjenjedobrih djela, međutim, sevapi mu nastavljajudolaziti putem tri stvari:1. Sadaka-i džarije (trajna sadakakoja se nastavlja i nakon smrti)2. Korisno znanje3. Dobro dijeteMu’mini trebaju graditi džamije odčistog imetka. Nije dozvoljeno graditidžamiju novcem koji se obračuna kaozekat. Međutim, povjerljiv siromah kojije u situaciji da može primiti zekat, imapravo da novac od zekata dadne za izgradnjudžamije ili mesdžida. To je velikisevap, kako za onoga ko je dao zekat,tako i za siromaha koji ga je potrošio naizgradnju džamije. Jer Allahova, dž.š.,riznica je neiscrpna. Meleki traže oprostaza onoga ko izgradi džamiju, kao iza onoga ko u džamiji postavi svjetiljkuili hasuru, sve dok ta džamija postoji idok se ti predmeti nalaze u njoj. UzvišeniAllah graditeljima džamije pišesevape od dobrih djela koja se učine unjoj; sevape namaza, proučenog zikraili učenja Časnog Kur’ana.

O nijjetu

Jedan od Plemenitih Prvaka, Šejh-Abdurrahamn-i Tahi, k.s., poznat podnadimkom Sejda, u jednom sohbetuovako kaže: „Samo sa ispravnim i čistimnijjetom može se postati iskrenmurid. Ključ postizanja ispravnog nijjetajeste u slijeđenju Šerijata, prihvatanjuehlisunnetskog vjerovanja, priznavanjuvlastite nemoći i obavljanjudatih zaduženja.“

Časopis Semerkand, br. 100, Latice ružičnjaka