Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 100, Savjeti

Odnos prema braći

Odnos prema braći

Jedan od nakšibendijskih šejhova iz 19. vijeka, Ahmed Ziyaeddin Gumuşhanevi, k.s., u svom djelu „Musahabetu'l-İhvan: Prijateljstvo murida“, ovako kaže: Budite brat i prijatelj svakom muslimanu te na taj način ispunite svoju dužnost da volite ljude radi Allaha, dž.š. Ukoliko neko od murida učini neki grijeh ili grešku, vi mu oprostite i zaboravite to što je učinio. Postupite tako kako bi Allah, dž.š., sakrio i izbrisao vaše sramote i mahane, te kako biste izbjegli kaznu za vlastite grijehe. Gajite lijepo mišljenje o svim vjernicima i muridima. Odustanite od ružnog mišljenja koje ne donosi ništa lijepo. Pokažite poštovanje prema starijima i onima koji su vas pretekli u znanju i dobročinstvu i onima koji su od vas više napredovali na duhovnom putu. Prema vašim vršnjacima i mlađima od vas, postupajte samilosno, kako bi Allah, dž.š., vama podario Svoju milost.

Zbog čega je potrebno iskazivati poštovanje prema starijima? Zato što su oni prije vas spoznali tajnu tevhida i izbacili iz srca težnju prema bilo čemu drugom sem Uzvišenog Gospodara. A kada su u pitanju vaši vršnjaci, recite: „Oni ibadete iskrenije i sa više poniznosti.“

O mlađima razmišljajte na sljedeći način: „Učinili su manje grijeha nego mi, inšaallah neće biti pitani za svoje greške.“ Posmatrajte ih kao potpune muride, a sebe kao manjkave, kako bi vaš nefs odustao od svojih niskih želja. Za sebe uvijek smatrajte da ste na nižem stepenu od drugih; nemojte se u zahiru uznositi nad drugima već nastojte postići duhovne visine. Uvijek čuvajte život i čast vaše braće; budite sa povjerljivima. Ukoliko doživite neku ovosvjetsku ili duhovnu pobjedu, udijelite sadaku zbog plemenitosti Uzvišenog Allaha prema vama i dajte prednost svojoj braći nad sobom. Izlazite u susret jedni drugima i ispunjavajte potrebe jedni drugima, onako kako to vjera nalaže i onoliko koliko ste u stanju. Pomažite jedni drugima kada zapadnete u nevolje. To je ispravno postupanje.

Posjećujte vaše bolesne, požurite u činjenju dobročinstva prema njima. Ako neko od vas preseli, pobrinite se za poslove koji su ostali iza njega. Trudite se da završite sve što je iza njega ostalo nedovršeno. Nakon sohbeta, lijepo se okupite i uvijek budite nasmijana lica kada ste u društvu sa ostalim mu'minima i muridima. Uvijek pokazujte ljubav prema svojoj braći. Klonite se ogovaranja i prenošenja tuđih riječi! Nemojte razgovarati o prolaznim i ispraznim stvarima. Ukoliko neko od vas počne ogovarati, prenositi tuđe riječi ili pričati o ispraznim stvarima, ispravite njegovu grešku na blag i lijep način. Neka teme o kojima razgovarate uvijek budu vjera i tarikat. Na taj način spasiti ćete se od neznanja.

Razgovarajte o Allahu, dž.š., i našem Poslaniku, s.a.v.s.; spominjite izreke velikana i događaje koji su ih zadesili. Uvijek budite u stanju zikra i razmišljanja. Ne propuštajte ibadete, ukrasite i uljepšajte svoj ahlak i svoju unutrašnjost. Nemojte bez dozvole prolaziti na pročelje halke, time uznemiravate druge ljude. Ukoliko vas ljudi prihvataju, onda nemojte bježati od toga da budete na pročelju. Uvijek budite u isčekivanju razmišljajući: „Na kojem muridu će zasjati nur o koji ćemo se i mi okoristiti.“ Ustajte na noćni namaz te na blag i lijep način budite i svoju braću. Ukoliko ne ustanu, nemojte ih tjerati niti ogovarati, već recite: „Njihove oči spavaju ali srca čine zikr, njihov san je bolji od nafila-namaza.“

Časopis Semerkand br. 110