Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 101, Savjeti

Bolest oholosti – kibura

Bolest oholosti – kibura

Haris el-Muhasibi, k.s., savjetuje sljedeće: „Braćo moja! Mnogo se čuvajte kibura (oholosti, nadmenosti). Čuvajte se omalovažavanja bilo koga i nipošto nedozvolite, kada vam se kaže istina, da se naljutite ida je ne prihvatite. Uvijek imajte na umu da Allah,dž.š., zna vaše stanje i ne zaboravite da On Uzvišenine voli kibur, te da će nadmene i uznosite poniziti i osramotiti. Kako je moguće da vi, ne znajući na koji način će okončati vaš život, omalovažavate vjernika čiji kraj vam također nije poznat? Osim toga, vi ne znate kako će koji od vas završiti na Ahiretu! U suštini, ako uistinu želiš posavjetovati svoj nefs, uvidjet ćeš da si zapravo ti taj kome priliči omalovažavanje. Kamo sreće da prestaneš sa istraživanjem stanja drugih ljudi, o kojima ništa ne znaš, ili da prestaneš sa umanjivanjem loših osobina vlastitog nefsa, tražeći mu opravdanja za njih. Tada bi postao svjestan jadnog stanja svoga srca i svoga nefsa! Uistinu je zabranjeno tražiti opravdanja vlastitome nefsu, a uznositi se nad drugim ljudima. Osim toga, ti ne znaš, možda ćeš na Sudnjem danu biti pod nogama onih nad kojima si se uznosio na dunjaluku. Dobro razmisli o mojim riječima! Zatraži pomoć od Allaha, dž.š., kako bi iz svoga srca otklonio kibur! Da Uzvišeni Allah svakog od nas sačuva od bolesti kibura.“ (Haris el-Muhasibi, Hakkı Arayanlara Nasihatlar)

Koga treba sažaljevati?

Ibrahim et-Tejmi, k.s., je rekao: “Koliko god da tugujete nad stanjem sljedećih osoba, malo je: zz Onaj kome je Uzvišeni Allah dao imetak na dunjaluku, ali će na Sudnjem danu njegovi grijesi pripasti njemu, a njegova dobra djela drugima, zz Onaj kome je Uzvišeni Allah na dunjaluku dao roba (slugu), ali će na Sudnjem danu taj rob imati mnogo veći položaj nego što je njegov, zz Onaj kome je Allah, dž.š., za komšiju odredio sljepca, ali će na Sudnji dan on doći kao slijepac, a komšija će imati oštar vid. Onima što su živjeli prije vas dunjaluk je sām dolazio na noge, a oni su bježali od njega, a vi danas sa velikom pohlepom trčite za njim. Kolika je samo razlika između vas i vaših prethodnika?” (Bejheki, Kitabu’z-Zuhd)

Načini borbe protiv šejtana

Imam Gazali, rah., je kazao: “Prema mišljenju alima, boriti se protiv prokletog šejtana i pobijediti u toj borbi moguće je na tri načina: 1. Dobro naučiti šejtanske spletke i zamke. Kada to postigneš, šejtan će, poput lopova koji pobjegne kada osjeti da u kući ima vlasnik, pobjeći, ne nalazeći hrabrosti da te napadne. 2. Ne obazirati se na šejtanske vesvese. Svojim srcem ne pokazati interesovanje za njih i nikada se ne povoditi za njima. Njegovo stanje liči na stanje lovačkog psa; ako ga potjeraš on laje, a ako ga ignorišeš on šuti. 3. Srcem i jezikom ustrajavati u spominjanju Allaha, dž.š. Resulullah, s.a.v.s., je rekao: “Za šejtana je spominjanje Allaha isto što i smrtonosna bolest za čovjeka.” (Imam Gazali, Abidler Yolu)

Istinsko dobro

Ali, r.a., je rekao: “Nije istinsko dobro u veličini imetka i broju djece. Istinsko dobro je da imaš mnogo dobrih djela, mnogo blagosti i da stremiš ka ibadetu svome Gospodaru. Na dunjaluku nema dobra nikome, osim za dvije osobe; za onog ko je činio grijehe, pa ih potom pobrisao čineći tevbu, i za onog ko se trudi za Ahiret, ne zanemarujući takvaluk (bogobojaznost). A kako bi i zanemario ono što je uzrok da djela budu kabul (prihvaćena)!” (Bejheki, Kitabu’z-Zuhd)

Časopis Semerkand br. 101, Savjeti