Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 101, Govor stanja

Pohvala i prijekor

Pohvala i prijekor

Čvrsto se drži Istine. Nemoj se osjećati usamljenim zbog toga što je mali broj onih koji slijede Istinu. (Sufjan b. Ujejne, rah)

Tri oblika kibura

Jedan velikan je rekao: “Postoje tri vrste kibura (nadmenosti):  Kibur u vidu samoljublja i uznošenja nad ljudima, • Kibur zbog ugleda vlastitog nefsa kod ljudi; to je stanje kada se osoba raduje veličini i ugledu svoga nefsa u srcima i u očima drugih ljudi,  Kibur koji se pojavi u srcu nakon što se osoba počne diviti svome stanju gledajući u svoj islamski način života. Takva osoba uveličava u svojim očima svoje dobro stanje, što je na određeni način odvodi u gaflet (nemar). Obzirom da ne posjeduje ilmu’l-jekin (čvrsto, ispravno znanje), svoja djela vidi kao zaslugu vlastitog nafsa. To je najpodmukliji i najskriveniji vid samoljublja. Od kibura, nastalog kao rezultat tog samoljublja, mogu se spasiti samo salih (dobri) robovi ispravnog tevhida, potpune predanosti i ihlasa.” (Ebu Talib el-Mekki, Kutu’l-Kulub)

Pohvala i prijekor

Jedan od prvih sufija, Haris el- Muhasibi, k.s., savjetuje nas sljedećim riječima, kako se ne bismo prevarili u pogledu nama upućene pohvale i prijekora: “Braćo moja! Borite se sa svojim nefsovima i uložite veliki napor kako biste došli u stanje da vas ne raduju pohvale i da se ne ljutite zbog prijekora. Ukoliko je hadis koji ćemo navesti sahih (ispravan), to znači da je naše stanje veoma teško. Resulullah, s.a.v.s., je rekao: ‘Teško li se onima koji poste i koji noći provode u ibadetu, izuzev jedne skupine!’ Upitaše: ‘Ko su oni koji su izuzeti?’, a Resulullah, s.a.v.s., odgovori: ‘To su oni koji su očistili svoje nefsove od dunjaluka i koji ne vole da budu pohvaljeni.’ (Zebidi, el-Ithaf, 10/65)

Braćo moja! Kada ćemo prestati pridavati značaj prijekorima i kada će nam se prestati dopadati da nas hvale? Kunem se Allahom, ukoliko se ne spasimo od toga da volimo kada nas pohvale i da se ljutimo kada nas prekore, svi ćemo se Allahu, dž.š., vratiti, kao što smo i došli od Njega, i nećemo moći položiti račun za to! Molim Uzvišenog Allaha da nas spasi i sačuva od takvog stanja. On je mnogo plemenit i Njemu pripada svaka hvala.” (Haris el-Muhasibi, Hakk’ı Arayanlara Nasihatler)

Šta je asalet?

Jedan od velikih evlija, Mulla Džami, k.s., je rekao: “Prema mišljenju onih koji su spoznali hakikat (Istinu), asalet (soj, porijeklo) ne znači hvaliti se svojim precima i njihovim uglednim položajem u društvu, niti ići stopama nepravednih i griješnika, pa makar oni bili i naši najbliži. Potpuno suprotno, asalet je dragulj, koji krasi karakter osobe čiste i lijepe naravi. Ono što obični ljudi smatraju asaletom, njegova je sušta suprotnost.“ (Mevlana Ali b. Husejin es-Safi, Reşehat)

Ako ti budeš u hizmetu svome Gospodaru, dunjaluk će ti doći pognute glave, a Džennet će čeznuti za tobom. (Hatem el-Esam, k.s)

Ne poznavati svoga nefsa

Jedan od prvih sufija, Sirri es- Sekati, k.s., je rekao: “Nisam vidio da išta uništava dobra djela, potamnjuje srce, tolikom brzinom odvodi roba u propast; donosi mu stalnu tugu, ubrzava kaznu, omiljava rijaluk (pretvaranje), budi u njemu želju za položajem i odvodi u samoljublje, kao što je to nepoznavanje vlastitog nefsa i istraživanje nedostataka drugih ljudi. Ukoliko čovjek ne poznaje svoga nefsa, i bavi se mahanama drugih ljudi, a još je poznat kao osoba koja mnogo čini ibadet, onda je opasnost mnogostruko veća.” (Imam Šarani, Tabekatu’l-Kubra)

Poklon za vjernika

Hudžetu’l-islam, Imam Gazali, rah., tumačeći Resulullahov, s.a.v.s., hadis: “Smrt je poklon za vjernika.” (Bejheki, Šuabu’l-Iman, br. 9884), kaže: Razlog navedenih Poslanikovih, s.a.v.s., riječi je sljedeći: Dunjaluk je za vjernika tamnica, jer je na njemu neprestano u nekoj tjeskobi i teškoćama. U borbi sa svojim nefsom, u isposništvu spram dunjalučkih užitaka i u borbi sa prokletim šejtanom i njegovim zamkama, on je neprestano prinuđen da se brani. Za njega smrt znači izbavljenje od tog mučenja. Stoga, to izbavljenje za vjernika je poput poklona. (Imam Gazali, Život poslije smrti)

Poslanikova, s.a.v.s., dova

Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., činio sljedeću dovu: “Allahu moj! Podari nam strah koji će nas spriječiti od nepokornosti Tebi i jekin (nedvojbeni, čvrsti, potpuno ispravni iman), koji će nas uvesti u Tvoj Džennet i olakšati nam podnošenje teškoća i pokornost Tebi.(Tirmizi, Da’avat, 80)

Malo truda

Jedan od velikih evlija, Ebu Sulejman ed-Darani, k.s., kaže: “Ko tokom dana provodi svoje vrijeme živeći ispravno, ustrajno činjeći dobro, bit će zaštićen tokom noći, a ko tokom noći bude u lijepom halu (stanju) i u dobru, bit će zaštićen tokom dana. Ko bude odan datom obećanju da će ostaviti loše želje i prohtjeve svoga nefsa, Allah, dž.š., će ukloniti te želje iz njegovog srca. Uzvišeni Allah je čist od toga da kazni srce koje je zanemarilo prohtjeve svoga nefsa radi Njegovog zadovoljstva.” (Bejheki, Kitabu’z-Zuhd)

Semerkand br. 101, Govor stanja