Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 101, Vjera i život

Zbog čega volimo,  zbog čega se ljutimo?

Zbog čega volimo, zbog čega se ljutimo?

U svakom od nas postoje osjećaji ljubavi i srdžbe. Onaj ko kaže:  „ja nikoga ne volim“ ili „ne srdim se ni na koga“, oponira vlastitoj  prirodi. Nemoguće je ne voljeti i ne ljutiti se. No međutim, trebamo  razmisliti o tome šta je izvor naše ljubavi i naše ljutnje.

Resulullah, s.a.v.s., je rekao:

Čija ljubav bude radi Allaha,  i mržnja radi Allaha; čije davanje  i uskraćivanje bude radi Allaha,  taj je upotpunio svoj iman.”  (Ebu Davud, br. 4681)

On, s.a.v.s., volio je isključivo radi  Allaha, dž.š., i ljutio se radi Allaha,  dž.š. Nikada nije postupao povodeći  se za vlastitim nefsom, čime  je pokazao najljepši primjer svim  vjernicima. U skladu sa tim ahlakom,  odgojio je i svoje plemenite  ashabe, r.anhum.

Ljutio sam se na tebe  radi Allaha, dž.š. 

Jedan od sretnika koji je bio u  stanju da obuzdava vlastitu srdžbu  i ljuti se samo radi Allaha, dž.š.,  Ali, r.a., u jednoj bitci, nakon što se  dugo borio protiv ljutog neprijatelja,  uspio ga je savladati i oboriti na  zemlju. Upravo kada je zamahnuo  svojim mačem da ga ubije, neprijatelj  pljunu u njegovo mubarek lice.  U tom momentu, Ali, r.a., odustade  od namjere da ga ubije i pusti ga  da ide. Neprijatelj, zbunjen tim njegovim  postupkom, upita: “Hej Ali!  Zašto si me pustio, kada si mogao  da me ubiješ?” Ali, r.a., odgovori:  “Borio sam se protiv tebe radi Allaha  i moja srdžba je bila radi Njega.  Tvoj ružni postupak lično me je uvrijedio,  pa se otvorila mogućnost da  se naljutim zbog sebe, a ne radi  Uzvišenog Allaha. Ja se utječem  Allahu od takvog stanja!”  Ta Alijeva, r.a., iskrenost u vjeri  toliko je dotaknula čovjeka, da ga  je sa velikom znatiželjom upitao:  “Da li vas tome uči vaša vjera?”  Nakon što mu je Ali, r.a., potvrdno  odgovorio, čovjek je istog trenutka  postao musliman.

Istinski junak 

Jednog dana Resulullah, s.a.v.s.,  upita ashabe, r.anhum: “Koga između  vas smatrate junakom?”  Ashabi, r.anhum, odgovoriše:  “Onoga koga niko od nas ne može  nadjačati u hrvanju.”  Na to ima Resulullah, s.a.v.s.,  reče: “Ne, istinski junak je onaj  ko je u stanju da obuzda svoj nefs  kada se naljuti.” (Buhari i Muslim)  Jedan od junaka kakve je opisao  Resulullah, s.a.v.s., bio je i Omer,  r.a. U njegovo vrijeme desio se  slučaj sličan onome sa Alijem, r.a.

U svakom od nas postoje osjećaji ljubavi i srdžbe. Onaj ko kaže:  „ja nikoga ne volim“ ili „ne srdim se ni na koga“, oponira vlastitoj  prirodi. Nemoguće je ne voljeti i ne ljutiti se. No međutim, trebamo  razmisliti o tome šta je izvor naše ljubavi i naše ljutnje.  50

Taj odvažni junak koji je razdvajao  Istinu od neistine, za vrijeme dok  je bio halifa, naišao je na čovjeka  koji je pio alkohol, te mu je odredio  šerijatsku kaznu. Dok je sprovodio  kaznu, čovjek poče da mu psuje i  vrijeđa ga. Halifa Omer, r.a., ga nakon  toga oslobodi. Čovjek začuđeno  upita: “O Omere! Zašto si me pustio  nakon što sam te uvrijedio?” Veliki  ashab, Omer, r.a., mu odgovori:  “Ja sam te kažnjavao zbog toga što  tako vjera nalaže, ljutio sam se na  tebe radi Allaha. Sada kada si mene  uvrijedio, postoji mogućnost da ću  te, prilikom kažnjavanja, udariti  zbog sebe. Utječem se Uzvišenom  Allahu od takvog postupka.

Ljutim li se radi  Allaha, dž.š.? 

Džunejd Bagdadi, k.s., je rekao:  “Kada neko voli ili se ljuti radi Allaha,  dž.š., prokleti šejtan ne može  ostati u njegovoj blizini i bježi.”  Naime, takvo postupanje privlači  Allahov, dž.š., rahmet, dok s druge  strane, ukoliko ljubav nije radi  Allaha, dž.š., šejtan uzima svoj udio  u toj ljubavi. Takva ljubav, za razliku  od ljubavi radi Allaha, dž.š., ne  privlači Allahov, dž.š., rahmet. Uz  to, vođena šejtanom i nefsanskim  zamkama, takva ljubav često može  odvesti u haram.  Isti je slučaj i sa ljutnjom. Ukoliko  ljutnja nije radi Allaha, dž.š., nego  radi nefsa, takvoj ljutnji pridružuje  se prokleti šejtan. Ona neće privući  Allahov, dž.š., rahmet, nego će  rezultirati slamanjem tuđih srca,  nasiljem, pa čak i ubistvom.

Obzirom da između te dvije vrste  ljubavi i ljutnje postoji tolika i  toliko važna razlika, mi kao vjernici  moramo posebno obratiti pažnju  na ono što volimo i ono zbog čega  se ljutimo. Ukoliko ispravimo naše  greške, to će donijeti veliki hajr,  kako nama lično, tako i našoj porodici,  ali i cijeloj zajednici. Uzimajući  za primjer naš porodični život,  ako pogledamo, kod nas ustaljeni,  nepravilni odnos i sukob između  svekrve i snahe, uvidjet ćemo da  u njegovom temelju leži nedostatak  ahlaka kojem nas je podučio  Resulullah, s.a.v.s. Kada svekrva  uvrijedi snahu, snaha najprije treba  preispitati sebe razmišljajući:  “Da li se ljutim radi Allaha, dž.š.,  ili radi svoga nefsa?” Na isti način,  treba razmišljati i svekrva kada se  ljuti na svoju snahu. Ukoliko se ljuti  radi Allaha, dž.š., neka nastavi sa  svojom ljutnjom, ali ukoliko se ljuti  radi svoga nefsa, treba oprostiti.

U osnovi većine takvih problema  leže nefsanski razlozi poput “ona  je meni rekla to i to, pogledala me  je tako i tako, šta je htjela reći…”.  Isti je slučaj i sa našim društvenim  životom. Sve ovisi o tome koliko  smo usvojili Resulullahov, s.a.v.s.,  lijepi ahlak. U današnje vrijeme  nerijetko se dešavaju ubistva zato  što je neko nekog krivo pogledao,  ljudi se posvađaju zbog toga što je  neko nekom svirnuo u saobraćaju,  te svjedočimo mnogim sličnim ružnim  situacijama, a sve su to ustvari  greške koje koje bi se mogle izbjeći,  samo kada bi se malo promislilo  prije samog djelovanja. Vjernik treba  biti svjestan da takva ljutnja ne  može biti radi Allaha, dž.š., te treba  čuvati sebe i svoju djecu od takvog  ponašanja.  Završit ćemo riječima našega  Poslanika, s.a.v.s.:  “Voli radi Allaha, mrzi radi  Allaha! Na Allahovom putu budi  neprijatelj i budi prijatelj! Jedino  tako možeš postići Allahovo prijateljstvo.  Sve dok čovjek ne bude  tako postupao, neće osjetiti slast  imana, čak i kada bi imao mnogo  namaza i mnogo posta.” (Ibnu’l-  Mubarek, Kitabu’z-Zuhd, br. 353)

Semerkand, br. 101, Vjera i život