Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 103, Govor stanja

Lijek za bolesti

Lijek za bolesti

Jedan od šejhova nakšibendijsko-halidijskog tarikata, iz 19. vijeka, Ahmed Dijauddin Gumušhanevi, k.s., u svojoj risali pod nazivom „Deva’u’l-muslimi“ (Lijek za muslimana), kaže:

Uzvišeni Allah je sigurno stvorio lijek za svaku bolest. Štaviše, naš Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

“Allah je stvorio lijek za svaku bolest, osim smrti.” (Buhari, Tibb, 1; Ahmed b.Hanbel, el-Musned, 1/413)

Imam Tirmizi, rah., je rekao: “U hadisu su spomenute bolesti srca, ruha i tijela, kao i lijek za iste.” Poslanik, s.a.v.s., je rekao da je i džehalet (neznanje) bolest, a da je lijek u postavljanju pitanja alimima. Obznanio je i to da je cijeli Časni Kur’an lijek. Allahov govor je doista lijek za srčane bolesti poput neznanja i sumnje.

Put spasa od nevolja i bolesti jeste strpljenje prije njihovog dolaska, a nakon što dođu, lijek je u istigfaru i nasuh tevbi (iskrenom pokajanju). Sve to je lahko onima kojima je Allah, dž.š., olakšao takvo postupanje a teško je onima koji su ostali lišeni Njegove pomoći.

Sabur se postiže:

  • strahom prilikom posezanja za grijehom,
  • tefekkurom (promišljanjem),
  • šutnjom i stidom,
  • zadovoljstvom Allahovim, dž.š., davanjem,
  • zadovoljstvom Allahovom, dž.š., odredbom,
  • podređivanjem nefsa na Allahovom, dž.š., putu,
  • usmjeravanjem misli ka ispunjavanju Allahovih, dž.š., naredbi.

Ispunjavanje Allahovih, dž.š., naredbi je vrhunac dunjalučke i ahiretske sreće, jer za roba ne postoji bolja stvar od pokoravanja naredbama Uzvišenoga Gospodara. Sklanjanjem pogleda od harama, jer gledanje u haram jeste jedna od otrovnih šejtanskih strelica. Upravo zbog toga, mnoge su koristi u spuštanju pogleda.

Kada su u pitanju tevba i način usmjeravanja srca ka Uzvišenom Allahu, ukoliko grijesi roba nisu vezani za dugove, njegov spas je u istigfaru i iskrenoj tevbi. Međutim, ukoliko je rob ostao dužan određene ibadete Uzvišenom Gospodaru, on ih treba nadoknaditi i dati potrebni kefaret, te činiti istigfar. Ukoliko pak duguje nekome od robova ili je oštetio nečije pravo, dužan je vratiti dugove, platiti odštetu, zatražiti oprosta i halala, te uz sve to, činiti istigfar.

Najbrži put spašavanja od nepokornosti Allahu, dž.š., jeste ljubav prema Džemalu Uzvišenog Hakka, mnoštvo ibadeta, činjenje istigfara, naročito iza pola noći i u toku dana, razmišljanje o smrti i Džehennemu, postupanje prema stvorenjima sa samilošću, gajenje lijepog mišljenja o drugima, udaljavanje od loših ljudi te sabur spram ljutnje, nefsanskih želja i loših misli.

Časopis Semerkand, br. 103.