Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 104, Govor stanja

Biti zajedno sa iskrenima

Biti zajedno sa iskrenima

Nefsanska tamnica

Jedan od prvih sufija, Ebu’l Kasim Nasrabâdî, rah., ovako kaže: “Tvoj nefs te zarobio. Ukoliko uspiješ izaći i spasiti se iz nefsanske tamnice, postići ćeš vječnu sreću. Međutim, sve dok si zarobljen, ti si u tamnici patnje. Jedino što te može izbaviti iz te tamnice je istikamet (ustrajnost), jer Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Budite na istikametu, jer nagrada za istikamet je nemjerljiva.’” (Ibn Madždže, Taharet, 4) (Bejheki, Kitabu’z-Zuhd)

Zapali vatru aška!

 Pir nakšibendijskog tarikata, Behauddin Šah-i Nakšibend, k.s., rekao je sljedeće: “Podučiti nekoga zikru jednako je kao dati mu kremen u ruke. A nakon toga, na muridu je da tim kremenom zapali vatru aška.” (Nedždet Tosun, Zikir ve Tefekkur)

Dani i noći su riznice mu’mina. Njihova zarada je Džennet, a gubitak je Džehennem. (Bajezid Bistami, k.s)

Smrt je otkup

Vezano za hadis koji glasi: “Smrt je otkup za svakog vjernika.”, Hudždžetu’l-islam, Imam Gazali, rah., je rekao: “Tim riječima Allahov Poslanik, s.a.v.s., je želio reći sljedeće: ‘Istinski musliman i iskreni mu’min je onaj od čijih su ruku i jezika sigurni drugi muslimani. Takav posjeduje lijep vjernički ahlak. On nije zaprljan velikim grijesima, može se desiti da učini samo poneki mali grijeh. Smrt će takvoga očistiti i od tih malih grijeha. Ukoliko je ispunjavao farzove i bježao od velikih grijeha, smrt je za njega otkup (očistiće njegove grijehe).’” (Imam Gazali, Život poslije smrti)

Biti zajedno sa iskrenima

Jedan od velikana puta Hadžegan, Hadže Ubejdullah Taškendî, k.s., vezano za značenje ajeta “Budite s onima koji su iskreni.” (Tevbe, 119) rekao je: “Srce treba vezati za jednog od iskrenih robova. Od njihovog pronicljivog pogleda zaklonjeno je sve ono što se naziva masivom (sve mimo Allaha, dž.š). Sve što je dobro kod njih je prisutno. Zbog toga što su uvijek usmjereni ka Uzvišenom Gospodaru, ukrašeni su takvim lijepim stanjem i oni su dostigli stepen potpunosti.” (Ali b. Husejin es-Safi, Rešehat)

Malo djelo učinjeno u skladu sa Sunnetom, vrjednije je od mnogo djelā učinjenih uz bid’at (novotariju). Povrh toga, kako je moguće da djelo učinjeno uz bogobojaznost bude malo? (Sirri Sekati, k.s)

Ukoliko nema imetka za sadaku

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Čovjek ima 360 kostiju ili 336 zglobova. Svaki dan treba dati sadaku za sve njih.” Ashabi, r.anhum, upitaše: “A šta ako čovjek nema imetka za sadaku?” Na to im Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: “Neka naređuje dobro i neka odvraća od zla.” Zatim ashabi, r.anhum, upitaše “Ako ni to ne može?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: “Neka skloni kost (prepreku) sa puta.” Ashabi, r.anhum, ponovo upitaše: “Ako nema snage ni za to?” Nakon toga Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: “Neka se kloni nanošenja zla drugim ljudima.(Bejheki, Šu’abu‘l-iman, br. 11163)

Pokoravanje Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.

Jedan od velikih sufijskih alima, Ebu Talib el-Mekki, k.s., rekao je: “Ovo su znakovi zahirskog (vanjskog) pokoravanja Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.:

 • izvršavanje farzova
 • izbjegavanje harama
 • ukrašavanje njegovim, s.a.v.s., ahlakom
 • ukrašavanje njegovim, s.a.v.s., edebom i lijepim stanjima
 • zuhd spram dunjaluka i neprepuštanje srca dunjaluku
 • okretanje lica od onih koji vole dunjaluk
 • udaljavanje od onih koji slijede svoje strasti i koji su ogrezli u nemaru neulaganje svoga cjelokupnog truda u umnožavanje dunjalučkoga imetka i neuzdizanje zbog istog
 • usmjeravanje ka ahiretskim djelima i rad za život nakon smrti
 • bliskost sa onima koji su se posvetili Ahiretu
 • iskazivanje ljubavi prema siromasima i umiljavanje njima
 • bliskost sa siromasima i druženje sa njima
 • vjerovanje da su oni koji su posvećeni Ahiretu i siromasi iznad dunjalučara i bogataša,
 • iskazivanje ljubavi radi Allaha, dž.š., spram zahida, abida i alima od kojih su se ljudi udaljili
 • gajenje osjećaja mržnje radi Allaha, dž.š., spram zalima kojima se ljudi ulizuju i fasika (velikih griješnika) koji unose novotarije.” (Ebu Talib el-Mekki, Kutu’l-kulub)

 

Časopis Semerkand, br. 104, Govor stanja