Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 104, Kolumna

Poruka studentima

Poruka studentima

Dragi moji studenti,

Šta god da studirate, bilo da se radi o inžinjerstvu, medicini, književnosti ili političkim naukama, dobro naučite troje: teoriju, historiju i savremene rasprave vezane za oblast koju studirate. Na te tri stvari se usredotočite, pa ćete, nakon što završite studije, uz Allahovu, dž.š., dozvolu, postati autoriteti u svome poslu. Školu nemojte niti podcjenjivati, a niti precjenjivati. Obrazovanje čovjeku donosi možda deset ili petnaest posto uspjeha, ostalo je na vama, ovisi o vašem trudu. Nikada se nemojte ograničavati časovima. Povrh toga, nikada nemojte usvajati zapadnjačku logiku sa tih časova, to je ona logika u kojoj je Zapad u središtu, u kojoj se sve razumijeva na zapadnjački i sekularan način… Nikada se nemojte zadovoljiti samo onim što učite na časovima.

Ako studirate političke nauke dobro naučite naše vjerske propise o politici, vođenju države, upravi i pravu. Izučite fikhsko znanje kako biste uvijek bili istinski robovi, bilo da se radi o politici ili drugim poljima života. Dobro naučite naše termine i njih koristite. Naprimjer, nemojte umjesto riječi “ahlak” (lijepa narav) upotrebljavati riječ “bonton”, ili umjesto riječi “saosjećanje” koristiti riječ “empatija”. Ne govorite ni za koga da vam je “idol”, jer ta riječ označava “kipa kojem se ljudi klanjaju”. Ne zaboravite, onaj ko nema svoj jezik, on nema ni svoje mišljenje. Čitajte klasične knjige o politici iz islamske baštine. Djela poput sijasetnamā “el-Ahkamu’s Sultanijje”… Obavezno pročitajte Ibn Halduna. Već sada se vežite za suštinske principe. Kada radite neki seminarski rad, nemojte da samo njegova sadržina bude lijepa, neka lijep bude i njegov dizajn.

Potrudite se da koristite najljepši oblik maternjega jezika. Ukoliko tako budete postupali, to nastojanje da u svemu odražavate ljepotu, malo po malo će postati trajna osobina vašeg ahlaka te će uljepšati vaše ličnosti. Svaki posao koji rob radi je bitan. Ne dijelite poslove na male i velike. Mali poslovi su svakako uvijek bitniji, jer onaj ko čeka na veliki posao, nikada ga ne dočeka. Onaj ko se ne bavi malim poslovima, nikada neće moći raditi velike poslove. Ne čekajte da dođete na visoki položaj kako biste radili veliki posao. Posao kojim se trenutno bavite je najveći posao za vas. Sve dok njega ne završite, ne možete preći na neki veći i bitniji posao.

Nije uvijek ispravno ono što svi rade. Štaviše, u današnje vrijeme, ukoliko svi nešto rade, vole i slijede, ta stvar je najvjerovatnije pogrešna, manjkava i isprazna. Ukoliko drugi slijepo slijede nekoga i putem veza i protekcija dolaze do određenih ciljeva, mi ne smijemo ličiti na njih. Takvi ljudi su poput grma, samo malo jači vjetar može ih otpuhati. Vi nemojte biti grm, želite da budete javor. Svoje korijene čvrsto vežite za znanje i spoznaju. Na taj način će se razvijati i vaše znanje i vaša ličnost. Bit ćete izgrađene ličnosti i bit ćete korisni ljudima. Nemojte gajiti osjećaj pohlepe, budite od upornih. Pohlepa znači uzvisiti sebe gazeći po tuđim leđima, a upornost znači uzvisiti se na vlastitim nogama. Pohlepa je uništila ljudskost i poštenje onih koji je posjeduju.

Vi, ni slučajno, nemojte zapadati u takvo stanje. Mnogo izdajica se krije među onima koji su pohlepni, nadmeni i škrti. Budite daleko od takvih ljudi i nemojte zapadati u te tri bolesti koje Allah, dž.š., ne voli. Znajte da će Allah, dž.š., podariti bereket u poslovima koje budete radili s iskrenim nijjetom i strpljenjem. Neće propasti niti jedan posao koji se čini radi Allaha, dž.š. Allah, dž.š., je Onaj Koji daje uspjeh u poslovima, umnožava ih i daje da njihovi rezultati budu dalekosežni. Niti jedan posao osim onog koji je učinjen sa iskrenim nijjetom ne ostaje trajan. Na robu je da održi iskren nijjet i da pokaže mnogo truda. Rezultat pripada Allahu, dž.š. Nemojte tugovati niti se radovati zbog rezultata. Ono što se desi zasigurno je zapisano i u njemu je hajr. Pratite dešavanja iz domovine, ali ne pretjerano. Novine, televizija i socijalne mreže nisu izvor znanja. Ne može se putem njih steći kultura, znanje niti spoznaja. Znanje se stječe iz ispravnih i fundamentalnih izvora. Čitajte knjige, ali ne smatrajte da je sve sadržano na listovima.

Suština je u tome da čovjek pročita sebe. Zbog toga, dobro razmislite da li u svakom poslu, u svakoj misli, slijedite vlastiti nefs ili Allahove, dž.š., propise. Uvijek izaberite stranu Uzviešnog Gospodara. Budite u društvu dobrih i zrelih ljudi kako biste i vi bili dobri i zreli. Ne družite se sa onima koji pričaju o nebitnim temama i koji se bave ogovaranjem. Odmah napustite takva društva. Umjesto toga, čitajte o onome što volite, razmišljajte i pišite. Kako bi čovjek postao dobar rob, potrebno mu je vodstvo drugog roba. Potražite potpunog, ispravnog i Časnom Kur’anu i Sunnetu odanog muršida, vežite se za njega. Vrlo je teško da čovjek na drugačiji način, sam sebe odgoji. Tesavvuf nije nikakav hobi. Pogotovo u današnje vrijeme, tesavvuf služi očuvanju imana kojeg vrebaju mnoge opasnosti.

Znajte da će allah, .š., podariti bereket u poslovima koje budete radili s iskrenim nijjetom i strpljenjem. neće propasti niti jedan posao koji se čini radi allaha, .š. allah, .š., je onaj koji daje uspjeh u poslovima, umnožava ih i daje da njihovi rezultati budu dalekosežni. niti jedan posao osim onog koji je učinjen sa iskrenim nijjetom ne ostaje trajan. na robu je da održi iskren nijjet i da pokaže mnogo truda.

Čitajte knjige, sohbete i poeziju arifa, jer oni ne pišu samo da bi pisali, niti pričaju samo da bi pričali. U njihovim riječima se uvijek krije mudrost. Osmotrite one koji utjecajno govore i recituju lijepe stihove. Ukoliko su njihova stanja i edeb lijepi, onda ih uzmite za primjer. Ukoliko su pak dopustili da ih nadvlada nefs onda ih se klonite. Ako riječi i ponašanje nisu usklađeni, od takve osobe samo imate štetu. Mi nemamo potrebu za divnim stihovima i tekstovima. Nama trebaju istinite riječi, stihovi i knjige. Ukoliko su nečije riječi istinite, to se vidi po njegovome stanju. Nemojte nastojati da svakog trena detaljno pratite dnevna dešavanja.

To šteti bistrini vašeg uma. Umjesto toga, neka vam u naviku preraste da pratite opća dešavanja. Sveobuhvatno poimanje moguće je jedino ukoliko shvatite Sunnetullah. Naučite dobro i historiju, jer je historija zapravo manifestacija Sunnetullaha. I sebe smatrajte dijelom činjenica koje ustanovite, a vezane su za društvo ili svijet. U suprotnome, i vi ćete poput ispraznih ljudi koje vidite oko sebe, postati robovi vlastitih nefsova. Znanje nije u tome da svoj um napunite polovičnim informacijama. Bolji je onaj koji zna malo detalja i mnogo promišlja. Ne budite sa onima koji se samo bave podjelama, koji su nisko pali i vrijeđaju druge. Budite sa onima koji posjeduju znanje i jaku ličnost, njih posmatrajte i slijedite. Prilikom činjenja hizmeta, nikada se ne dijelite. Svaki Allahov, dž.š., rob, dostojan je hizmeta. Ne dijelite se i ne budite od onih koji prave razdor.

Ne zaboravite, bilo da se bavite politikom, trgovinom ili znanjem, kao i svaki drugi rob, i vi ćete polagati račun pred Allahom, dž.š. Kažete “Zanima nas politika”, ali znajte da je politika vatrena košulja. Nemojte mnogo žuriti da je obučete. Nije politika jedini put hizmeta Allahu, dž.š., i Njegovim robovima. Naprotiv, politika je najteži put hizmeta. Pazite da ono što u politici nazivaju “da’vom”, ne zadobije druge dimenzije. Znajte još nešto: Politika je više mjesto potrošnje nego proizvodnje znanja i moralnosti. Nije nimalo lahko u politici ostati ispravan i očuvati lijep ahlak. Ako baš mnogo želite, uzimajući u obzir taj rizik, uđite u politiku, ali nemojte žrtvovati svoj ahlak i svoju osobenost. I političarima su potrebne ličnosti koje će im biti uzor po svom karakteru, znanju i mudrosti. Upravo zbog toga, u našoj historiji, mnoštvo političara je iskazivalo poštovanje i slijedilo evlije i ulemu. I vi otkrijte takve primjere unutar društvenog života i okoristite se njima. Nemojte niti jednog političara smatrati većim od rabbani alima ili arifa.

Dobro napravite razliku između bitnog i ključnog. Istinska politika je u odgajanju sebe kao roba, u posjedovanju lijepog i ispravnog ahlaka, u širenju ljepote, dobrote i istine. Politika je u znanju radi Allaha, dž.š., u popstupanju i robovanju radi Njega Uzvišenog. Ostalo je u strpljenju. Ukratko, šta god da radili, ne zaboravljajte na Allaha, dž.š. Vesselam

Časopis Semerkand, br. 104, Kolumna