Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 105, Uvodna riječ

Na putu ka velikim pobjedama

Na putu ka velikim pobjedama

U našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu, Uzvišeni Gospodar se, Posnosu svjetova, Poslaniku, s.a.v.s., obraća riječima:

“Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na Pravi put uputio i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao.”

Mišljenje većine alima jeste da se prethodno navedena prva tri ajeta sure Feth odnose na osvajanje Mekke. Pored toga, ti časni ajeti su nagovijestili i mnoge druge pobjede, pa zbog toga postoje i predaje da se odnose i na pobjedu na Hajberu.

Alimi su također rekli da je u spomenutim ajetima išaret i za neke velike pobjede nakon Poslanikovog, s.a.v.s., vremena. Mufessiri su te ajete protumačili na sljedeći način: Uzvišeni Allah Svome Poslaniku, s.a.v.s., koji je bio centar manifestacije Njegovih blagodati i milosti, daje radosnu vijest i nagovještava mu veliku pobjedu.

Kako bi ukazao na sigurnu realizaciju i na važnost te pobjede, Allah, dž.š., mu se obraća jasnim riječima, koje ukazuju na Njegovu veličinu: “Moj Resule! Mi smo ti doista dali sigurnu i sjajnu pobjedu. Mi smo ti otvorili kapiju pobjeda kojima nema sličnih, sada je budućnost tvoja!”

Pobjeda je svakako velika blagodat od Uzvišenog Allaha, Koji je čist od svakog nedostatka. A oprost i pomoć Svome Poslaniku, s.a.v.s., i vjernicima, Njegova je posebna milost i podrška.

Zbog čega je pobjeda povod oprosta?

Učenjaci su na to pitanje odgovorili na sljedeći način: Kako bi postigao takvu pobjedu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., postupao je u skladu sa Allahovim, dž.š., naredbama i mnogo se trudio. Podnosio je mnoga neprijateljska uznemiravanja i napade. Pokazao je izniman trud i borbu kako bi proširio i uzvisio istinsku vjeru. Iz svega toga da se zaključiti da je za postizanje oprosta, blagodati, Allahove, dž.š., pomoći i pobjede, najprije potrebna borba i trud na putu Istine.

Prema predaji naše majke, Aiše, r.a., nakon što je spuštena sura Feth, Ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., još više se posvetio ibadetu. Upitali su ga: “O Allahov Poslaniče! Zbog čega se toliko umaraš ibadetom kada su svi tvoji prošli i grijesi koje bi možda mogao počiniti u budućnosti oprošteni?”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio:

Zar da ne budem još zahvalniji rob?!

Primjer postupanja Allahova Poslanika, s.a.v.s., ukazuje nam na to da rob, što više bude obasut blagodatima i podrškom Allaha, dž.š., to više treba zahvaljivati, činiti ibadet i biti Mu pokoran. Zahvaljivanje na blagodatima uvećava blagodati, a zanemarivanje i nezahvalnost biva uzrokom gubljenja blagodati koje posjedujemo.

Časni ajeti sure Feth ne odnose se samo na Allahova Poslanika, s.a.v.s., već su upućeni i nama. Oni nam donose radosnu vijest da ćemo postići mnoge blagodati ukoliko se budemo trudili i da će nam posredstvom toga biti oprošteni grijesi.

Međutim, kako bismo postigli pobjedu najprije je potrebno pokazati trud po pitanju izvršavanja Allahovih, dž.š., naredbi jer budući da smo mi slabašni robovi, naš trud je jedan vid dove. Iako je naš trud manjkav, Uzvišeni Allah nam posredstvom njega daruje Svoju podršku i pomoć. Vrata dove otvaraju se postizanjem Allahovog, dž.š., zadovoljstva.

Vjernici su iz mnogih teških situacija, uz Allahovu, dž.š., podršku izašli kao pobjednici. Također, mnoge smutnje i zamke propale su zahvaljujući Njegovoj pomoći. Nije ispravno tražiti primjere takvih blagodati i Allahove, dž.š., podrške samo u prošlosti.

Sve dok smo na istikametu (na putu ustrajnosti), pomoć i podrška Uzvišenog Gospodara su uz nas, inšallah. I danas prolazimo kroz teška vremena i teške godine. Susrećemo se sa raznim ispitima. Ali, upravo u ovom vremenu postoje i mnoge blagodati kojima smo počašćeni. Ukoliko bismo smatrali da smo se sami svojom pronicljivošću spasili od zamki koje su postavljane nama i našem ummetu, učinili bismo ogromnu grešku. Naša pronicljivost i mudrost su samo posrednici. Umjesto da hvalimo sebe, trebali bismo razmiliti o tome kojim smo dobrom zaslužili zadovoljstvo Uzvišenog Gospodara. Čak i da ne znamo o kakvom se djelu radi, dovoljno je da ostanemo ustrajni u dobru.

Prva pouka koju trebamo izvući iz navedenih ajeta sure Feth jeste to da trebamo znati vrijednost blagodati koje su nam date i istinski ih cijeniti. Polazeći od toga, za primjer možemo uzeti turski narod koji je prošle godine doživio pokušaj državnog udara.

Trebali bismo ta dešavanja sagledati iz ugla hakikata a ne posmatrajući samo površinske činjenice. Ukoliko tako postupimo uvidjet ćemo da je Uzvišeni Gospodar od samog početka spriječio državni udar na Republiku Tursku i samim time realizaciju cilja izdajničke strane. Povrh svega, Njegovom Voljom je dobro nadvladalo zlo, jer turski narod je ojačao u svom jedinstvu i obnovio svoje nade u ostvarenje velikih ciljeva. Stoga, dužnost turskog naroda je najprije da zahvaljuje Uzvišenom Gospodaru što ih je zaštitio od tolikog zla. A zatim, dužnost sviju nas jeste da uvijek budemo oprezni spram izdajica i da se svim snagama borimo za napredak ummeta Allahova Poslanika, s.a.v.s.

Druga pouka koju trebamo izvući jeste to da su velike nedaće prilika za postizanje Allahove, dž.š., podrške i oprosta jer rob postiže zadovoljstvo Allaha, dž.š., uz strpljivost, trud i predanost Njemu Uzvišenom. Na taj način, nestaju mnoge prepreke i otvaraju se vrata pobjede. To što se Allahov Poslanik, s.a.v.s., još više posvetio ibadetu nakon spuštanja sure Feth ukazuje na zahvalnost koju je iskazivao zbog velikih blagodati i počasti. Štaviše, naša majka, Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., to jasno iskazao svojim odgovorom. A naše je da svojim trudom iskažemo zahvalnost, trudom na polju ibadeta, pokornosti i svih drugih poslova…

Putem sure Feth, i nama kao pripadnicima ummeta Allahova Poslanika, s.a.v.s., dolazi radosna vijest o mnogim pobjedama, o oprostu i pomoći koju će nam Uzvišeni Allah pružiti nakon što uložimo svoj trud i napor. Mi, kao vjernici, nikada ne smijemo gubiti nadu u milost Uzvišenog Gospodara. Ukoliko pokažemo odlučnost u radu i trudu te nastavimo sa našom borbom za prosperitet ummeta, inšallah, zasigurno ćemo doživjeti pobjede o kojima nas je Allah, dž.š., obavijestio.

Sa Allahovom, dž.š., podrškom i pomoći…

 

Časopis Semerkand, br. 105, Uvodna riječ