Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 85

Br. 85 – Tema broja

Br. 85 – Tema broja

Sejjid M. Saki Elhüseyni

Islam je mir

Kada bi htjeli da historiju čovječanstva opišemo jednom rečenicom bilo bi prikladno da kažemo “historija svađa, ratova i mirenja”. Unatoč svim pokušajima i nastojanjima kojima su preplavljene stranice historije, preovladava jedan od ova dva pojma: rat ili mir… Svi ljudi od prvog do posljednjeg su bili ili na strani rata ili na strani mira. Opredjeljenje koje su birali uticalo je ne samo na živote pojedinaca, nego i društva u cjelini. Historija itekako svjedoči tome. I današnja situacija je identična, a i u budućnosti će ostati takva.

Naš Gospodar, Vlasnik svih stvorenja i Tvorac savršene harmonije i mira u kosmosu, nas obavještava da je islam jedini put za čovječanstvo sa kojim je On zadovoljan. Islam kao riječ i pojam znači–mir. Mi kao muslimani koji smo izabrali taj put smo odabrali da budemo na strani mira.

Dakle, musliman je čovjek koji voli mir, čovjek koji na zemlji ne želi nered i rat. Musliman je uz mir, pravdu i blagostanje, on je protiv svih nereda i fitni.

Mirotvorci i djeca mirotvoraca

Tokom historije, u periodima u kojima smo u svoje živote utkali svijest imena kojeg nosimo, sav naš trud i borba je bila zbog očuvanja i uspostavljanja mira. Čak su i naši ratovi bili takvi. U periodu kada smo tačno razumijevali Allahove, dž.š., upute i ponašali se u skladu s njima, nikada nismo bili pokretači sukoba, ili agresori. Da se postavi pitanje – šta je to što čini okosnicu našeg muslimanskog, civilizacijskog nasljeđa–svako onaj ko ima akl-i selim (zdrav razum) će priznati da je to mir.

Glavni smisao našeg truda i napora je potpuno isti i dan – danas. Znači, mir sa samim sobom i svojim srcem, mir sa našim Gospodarom – Gospodarom svjetova i mir sa stvorenjima zbog Stvoritelja. Dakle, mi smo mirotvorci i djeca mirotvoraca. Znamo da ukoliko budemo čuvali taj naš mirotvorski identitet koji nam je podarila naša vjera, ispunićemo svoj vazifu (zadatak) postojanja.

Temeljni uslov da bi mogli biti od ljudi koji ispunjavaju svoju vazifu jeste muhabbet (ljubav). Da bi osigurali taj muhabbet moramo očistiti svoje srce od stvari sa kojima nije zadovoljan naš Gospodar i moramo se spasiti robovanja svome nefsu. Ako ništa, moramo naše namjere postaviti u tom smjeru i priključiti se putnicima koji su na tom putu. Samo tada će okončati nesloga i svađa među nama, i uspostaviće se zajedništvo i bratstvo koje od nas traži Uzvišeni Allah.

Kontrolisati nijjet

Svako onaj ko se deklariše da je musliman je naš brat, sve dok ne raskine taj ugovor. Oni koji vjeruju jedni drugima istinu i strpljenje umjesto da traže nedostatke kod svoje braće.

Mi koji smo krvlju platili zemlju na kojoj živimo, smo evladi (djeca) iste historije i iste civilizacije. Ako među nama ima onih koji su skloni da povremeno zaborave tu činjenicu, obavezni smo da ih upozorimo na najljepši način bez otvaranja svađe i polemike. Radeći to imamo obavezu da u svakom trenutku pazimo na Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i da konstantno provjeravamo svoj nijjet (namjeru). Odbačena su i batil (isprazna) sva nastojanja koja nemaju za cilj postizanje Njegovog zadovoljstva. Osim toga ne smijemo zaboraviti ni hadis-i šerif u kojem se kaže da je nijjet hairniji od samog djela. Poznato je da se u djelo može upetljati rijaluk, dok u nijjetu to nije moguće.

Dozvoljeno sredstvo

Sa posebnom zebnjom u srcu moramo imati u vidu mogućnost, da Allahovu, dž.š., vjeru koristimo kao dozvoljeno sredstvo za neke naše lične nakane. Bježati od te velike propasti, kao što bježimo od vatre, bivati svjesnim i budnim u svakom trenutku, je nama kao Allahovim, dž.š., stvorenjima neosporna obaveza.

Musliman je Allahov, dž.š., halifa na zemlji. Cilj mu je sprovesti svoju vazifu robovanja. Ukoliko smo neodlučni i oklijevamo u vezi naših obaveza, kako pojedinačnih, tako i društvenih, mjerilo bi na trebalo biti da ne slijedimo one čije je srce u gafletu (nemarno) od spominjanja Allaha, dž.š.

Islam od nas traži edeb (lijepo ponašanje) i vjerujemo da će baš on doprinijeti podizanju svijesti. Dakle, pred vama je “Semerkand” sa ciljem da vas još jednom podsjeti na tu svijest.

Znamo da ako budemo istinski vjerovali, Allah, dž.š., će naša srca uputiti na pravi put.

Pomoć je samo od Njega Uzvišenog.

Sa Allahovom podrškom i pomoći…

KUPITE ODMAH BROJ 85 MAGAZINA SEMERKAND