Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Tekstovi

Bolest nevoljenja

Bolest nevoljenja

Dr. Ahmed Cagil „Yar ile bayram

Kako liječiti bolesti srca?

I ko je onda dostojan da se voli i da mu se divi? Istina je da se čovjek divi, pa čak i za boga uzima onog kome je Allah, dž.š., dao mrvicu nečega, a zaboravlja na Stvoritelja – izvora svega. Onaj koji je dostojan da se obožava, da Ga se hvali, i da Mu se divi je Uzvišeni Allah.
Međutim, zbog raznih srčanih (duhovnih) bolesti čovjek ne uspijeva da voli Njega. Ne uspijeva da voli Onog kod koga su sadržana sva lijepa svojstva, a zaslijepljen je onima kod kojih se nalaze mrvice ljepote, koje opet dolaze iz Njegove riznice. Bolesti srca koje čovjeku onemogućavaju da vidi Allahovo, dž.š., djelovanje i da Ga voli, proizlaze iz grijeha i prevelike ljubavi prema ovom svijetu (dunjaluku). To producira jedno stanje u kojem je čovjek (nefs) duhovno pijan i ne može racionalno da vidi i razumijeva. I sve dok se ne izliječi, nikada neće vidjeti istinu. Sve dok ne vidi istinu, nikada neće uočiti Allahovo, dž.š., djelovanje. A sve dok čovjek ne počne uočavati Allahovo, dž.š., djelovanje, u njemu se ne može roditi čežnja niti želja za činjenjem ibadeta koji bi bio samo radi Njega.
Lijek od srčanih bolesti nalazi se kod Rabbani alimaistinskih varisa Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Uz pomoć njihovog duhovnog odgoja i čišćenja srca koje se realizira putem zikrova kojima oni podučavaju, čovjek dolazi u stanje „insani kamil“- što znači duhovno zdrav i potpun čovjek. Kao takav, insan počinje da vidi, uočava istinu, zadobija ljubav prema Gospodaru i robuje sa ihlasom…

… više pročitajte u časopisu Semerkand br. 86 …