Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 101, Za pročitati

Arifi

Arifi

Uzvišeni Gospodar, u našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu kaže: “… A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni…” (Fatir, 28) Alimi su citirani ajet protumačili na sljedeći način: “Alimi razmišljaju o zadivljujućim osobinama Allahovih, dž.š., stvorenja i o dokazima Njegove moći. Na taj način, oni uočavaju Njegovu veličanstvenost, uzvišenost i ljepotu. Oni su svjesni teškoće polaganja računa nepokornih i žestine Allahove, dž.š., kazne. Povrh toga, alimi razmišljaju i o nagradama i lijepome kraju kojeg je Allah, dž.š., obećao bogobojaznim i pokornim robovima.

Kroz takvo promišljanje, raste njihovo divljenje, poniznost i muhabbet prema Uzvišenom Gospodaru. Istovremeno raste i želja za svim onim što ih dovodi do  i Allahovog, dž.š., zadovoljstva. Suprotno tome, džahili (neznalice) ne mogu prolaziti kroz takve halove (stanja).”

Šejh-Ibn Abbad, k.s., ovako kaže: “Prijašnji i sadašnji alimi složili su se da je ispravno znanje ono koje prouzrokuje da se njegov posjednik uvijek boji Uzvišenog Gospodara, da bude uvijek ponizan, da svoj nefs ne vidi vrijednim te da stekne lijep ahlak koji je u skladu sa imanom.”

Alimi koji posjeduju istinski strah od Allaha, dž.š., svojim znanjem i bogobojaznošću, već stoljećima su naši vodiči; pokazuju nam Pravi put svojim riječima i svojim životima, podsjećaju nas na Istinu. Upravo zbog toga, velika je vrijednost u iščitavanju i prenošenju njihovih riječi i poučnih priča. Osoba koja prenosi riječi arifa nalikuje na čovjeka koji dijeli pune vreće zlatnika. Ljudi inače uzimaju novac ili zlatnike kako bi ispunili svoje potrebe. A riječi i predaje arifa, potrebne za sreću na oba svijeta, vrijedne su koliko i samo zlato.

Svaka od tih izreka, potkrijepljenih iskustvom i mudrošću, otklanja po jednu grešku ili nepravilnost. Upravo iz tog razloga, naši alimi, Sadat-i Kiram (Plemeniti Prvaci), savjetuju da se svaki dan na sohbetima govori o arifima, da se čitaju njihove izreke i predaje iz njihovih života. Upitali su Šejh-Ebu Alija Dekkaka, k.s.: “Ima li ikakve koristi od slušanja riječi arifa?” Na to pitanje on dade sljedeći odgovor: “Naravno da ima. Dvije su koristi u slušanju riječi velikana. Prva je u tome da, ukoliko je osoba koja sluša istinski tragaoc za znanjem, njen trud i želja za napretkom rastu. A druga je u tome da ukoliko kod osobe postoji nadmenost i želja za samoisticanjem, slušanje riječi velikana umanjuje njenu nadmenost i slama njen ponos. Tako nestaju isprazne ljubavi i težnje, te čovjeku biva jasna razlika između dobra i zla. Uz to, ukoliko mu srce nije slijepo, slušajući takve riječi, čovjek postaje svjestan vlastitog stanja.”

Navest ćemo nekoliko predaja iz naših izvora od kojih svaka može poslužiti kao dokaz tvrdnje da su riječi arifa ispunjene mudrošću i dobrotom: Jedan od velikana Ehl-i Bejta, Džafer Sadik, k.s., savjetuje: “Kloni se sohbeta sljedećih ljudi:

 • Kloni se druženja s lažljivcem jer sve dok si sa njim, ustvari, bivaš prevaren.
 • Kloni se društva glupaka, on će željeti da ti učini dobro, a naudit će ti nesvjesno.
 • Kloni se društva škrtice jer on će ti uzeti i upropastiti ono što je najvrjednije, vrijeme.
 • Kloni se društva onog čije je srce pokvareno. Takav ti neće pomoći kada budeš u potrebi.
 • Kloni se društva fasika, onog koji ne preza od činjenja grijeha. Takav će te prodati kako bi ispunio i najmanju želju svoga nefsa.”

Velikan iz generacije tabi’ina, Hasan el-Basri, k.s., rekao je: “Ono što je čovjeku potrebno jeste korisno znanje, potpuno djelo nastalo iz iskrenosti i zadovoljstvo opskrbom potpomognuto saburom. Ja ne znam kakvo zlo mogu nanijeti vjerniku koji posjeduje te tri vrijednosti!”

Jedan od velikih evlija, Zunnun el-Misri, k.s., kazao je sljedeće: “Šest je uzroka koji kvare čovjekovo stanje:

 • Slab nijjet u djelima za Ahiret,
 • Povođenje za šejtanom i padanje u njegovo ropstvo,
 • Posjedovanje duge nade uprkos blizini smrtnog časa,
 • Davanje prednosti zadovoljstvu robova nad zadovoljstvom Uzvišenog Gospodara,
 • Slijeđenje vlastitih strasti i prohtijeva te napuštanje sunneta Ponosa svjetova, našeg Poslanika, s.a.v.s.,
 • Poricanje vrijednosti prethodnih salih robova te uzimanje njihovih sitnih grešaka za dokaz protiv njih. Eto iz tih razloga u čovjekov život dolazi fesad (nered) i kvari se njegovo stanje.”

Opet, Zunnun el-Misri, k.s., kaže: “Četiri su znaka bolesnog srca:

 • Prvi je da ne uzima slast od obavljanja ibadeta svome Gospodaru.
 • Drugi je da ne strahuje od Svemogućeg i Uzvišenog Stvoritelja.
 • Treći je da ne posmatra stvorenja sa ibretom.
 • Četvrti je da ne razumije ništa dok sluša predavanja o znanju.”

Veliki alim, Abdullah b. Mubarek, rah., navodi sljedeće: “Pronicljive osobe nisu sigurne kada su u pitanju sljedeće četiri stvari:

 • Počinjeni grijesi; oni se pitaju kako li će Allah, dž.š., postupiti prema njima, da li će im oprostiti njihove grijehe.
 • Preostali dio života; pitaju se kakve će iznendne duhovne prepreke izaći pred njih u preostalom dijelu njihovih života.
 • Data blagodat; pitaju se da li se u njoj krije ispit (kušnja) ili istidradž (šejtansko priviđenje).
 • Ono što smatraju da ih vodi Pravome putu: pitaju se da li su to možda zablude koje su ukrasili šejtan i nefs.”

Još jedan od velikana, Šekik el-Belhi, k.s., objašnjava: “Pitao sam tačno sedam stotina alima za sljedećih pet stvari: Ko je pametan čovjek? Ko je pronicljiv čovjek? Ko je bogat čovjek? Ko je fakir i derviš? Ko je škrtica?, svi su mi dali iste odgovore:

 • Pametan je onaj ko ne voli dunjaluk.
 • Pronicljiv je onaj ko nije dozvolio da ga prevari dunjaluk.
 • Bogat je onaj ko je zadovoljan opskrbom i odredbom Svemogućeg i Uzvišenog Gospodara.
 • Derviš je onaj u čijem srcu nema prohtijeva.
 • Škrtica je onaj koji uskraćuje Allahov, dž.š., hak (pravo) od Njegovih, dž.š., robova.”

Riječi evlija su poput rijeke koja teče i oživljava. Onako kako čista rijeka protiče između planina i oživljava prirodu, čisti i daje bereket okolini, tako na ljude djeluju Allahovi, dž.š., dostovi i njihove riječi. Njihovi besprijekorni životi i kazivanja izviru iz nevidljivog svijeta i oživljavaju svaki predio kojim prođu. Oni koji piju sa njihovog izvora, koji ih prate hodeći obalama njihove veličine, dostižu do Okeana mudrosti.

Neka nas Uzvišeni Gospodar nikada ne liši blizine istinski bogobojaznih alima i njihovog vodstva.

Uz Allahovu, dž.š., pomoć i podršku…

Sejjid Muhammed Saki ELHUSEYNİ