Latice ružičnjaka

Jedini Cilj

Saučešće U pismu kojim Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., izražava saučešće porodici mulle Abdulhakima - halife svoga babe, Šejh-Abdurrahmana Tahija, k.s., nalazi se putokaz i svjetiljka za sve vjernike. Obratio...

Pročitaj više
Jedini Cilj

Hadiska nauka Mevlana Halid Bagdadi, k.s., poznat pod nadimkom Zuldženahejn (Vlasnik dva krila), koji ukazuje na njegove kompetencije u oblasti zahirskog i batinskog znanja, u idžazetu koji je...

Pročitaj više
Jedini Cilj

U djelu o nakšibendijskim muršidima pod nazivom “Hadaiku’l-Verdijje”, halifa Mevlane Halida, k.s., Abdulmedžid Hani, k.s., o ličnosti Mevlane Halida Bagdadija, k.s., (o njegovom liku i pojavi) bilježi sljedeće:...

Pročitaj više
Svaki dah jedan dragulj

Jedan od Sadat-i Kirama (Plemenitih prvaka) Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., poznat po nadimku Hazret-i Sani, po pitanju dunjaluka i Ahireta kaže sljedeće: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Dunjaluk i...

Pročitaj više
Savjeti Sejjida Tahe, k.s.

Sejjid Taha, k.s., je bio amidžić Sejjid Abdullaha, k.s., uglednog halife Mevlane Halida Bagdadija, k.s. Nakon što je njegov amidža Sejjid Abdullah, k.s., preselio sa ovog svijeta, Sejjid...

Pročitaj više
Page 2 of 3 1 2 3