Svi muslimani (Ehlu-l-Kibla) naša su braća: "Ovaj vaš ummet je jedan ummet..." (El-Enbija', 92.). Ne postoji apsolutno nikakav spor između nas i bilo kojeg drugog mezheba (pravca) La...

Pročitaj više