Ruhanijetska podrška

Jedan vjerski službenik iz srednje Anadolije, u Turskoj ovako je pričao: “Petnaest godina sam imam i vaiz džamije. U našu džamiju na sabah namaz dolazilo je petnaestak džematlija....

Pročitaj više
Vrste tevbe

U djelima islamskih klasika spomenute su tri vrste tevbe: 1. Individualna tevba, 2. Tevba sa imamom, u džemaatu, u džamijama ili na vjerskim skupovima, 3. Tevba sa muršidi...

Pročitaj više