Ko su stanovnici Dženneta

Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: Hoćete li da vas obavijestim ko su stanovnici Dženneta među vama? - Onaj ko Allaha radi posjeti svog brata (po vjeri)...

Pročitaj više
Evlije postoje u svakom vremenu

Evlije oživljavaju i održavaju din-i Islam u svakom vremenu, do Kijametskoga dana. Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: U mom ummetu će uvijek (do Kijametskoga dana) biti...

Pročitaj više

Hvala pripada Allahu Uzvišenom, Stvoritelju Arša i Zemlje, Vlasniku, Vladaru i Gospodaru svega stvorenog. Ono što je između Arša i Zemlje On, dželle dželaluhu, je sazdao i uredio...

Pročitaj više