Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 105, Tema Broja

Ko su stanovnici dženneta?

Ko su stanovnici dženneta?

Nagrada i kazna su usko povezani sa djelima čovjeka. Ishod dobra je dobro, a ishod zla je propast. To je tako u svim situacijama, čak i onda kada dobročinstvo nosi poteškoće a zlo varljivu ljepotu… U većini slučajeva, čovjek gleda u trenutno stanje u kojem se nalazi, međutim to je perda spram hakikata i zamka u koju padaju nemarni. Sura El-Mu’minun je objavljena kako bi se oči vjernika otvorile prema budućnosti, a pogled odvratio od kamenja i trnja na putu i usmjerio prema beskrajno prostranim vidicima. Svi vjernici se trude zarad Allahova, dž.š., zadovoljstva i zalažu se da budu od sretnika koji će zaslužiti Džennet. Ako pogledamo u život Allahova Poslanika, s.a.v.s., časnih ashaba, r.anhum, i naših dobrih prethodnika vidjet ćemo da je sav njihov trud bio zbog tog cilja. Plemeniti ashabi, r.anhum, su se veoma često obraćali Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., riječima: “O Allahov Poslaniče, reci nam neko djelo koje će nam osigurati ulazak u Džennet i udaljiti nas od Džehennema!” (Tirmizi, Iman, 8; Ibn Madždže, Fiten, 12) Naglašavajući...

Više...

Objavljeno u Br 105, Vjera i život

Časni Kur’an u svako doba

Časni Kur’an u svako doba

Časni Kur’an je Allahov, dž.š., govor, najveća počast ljudima, najprijatniji zvuk, najljepše obraćanje, najljepša poruka i najljepši selam. On je vječna mudžiza i škola edeba. On je remek djelo retorike. Harmonija kur’anskih glasova je veličanstvena. Međutim, on se ne može svrstati niti u književno niti u muzičko djelo, on je životna knjiga i Knjiga upute. On je “sibgatullah”, Allahova, dž.š., boja. On je praiskonsko i vječno pismo, on je Allahovo, dž.š., obraćanje ljudima. Časni Kur’an je “hablullah”, Allahovo, dž.š., uže. Shodno 103. ajetu sure Al-i ‘Imran, Časni Kur’an je čvrsti oslonac koji nas štiti od vatre i spašava od smutnje. “I svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte…” Časni Kur’an je emanet od Uzvišenog Allaha i Njegova Poslanika, s.a.v.s. On je najljepši govor. “Allah objavljuje najljepši govor…”(Zumer, 23) Časni Kur’an je najispravniji vodič, džennetski vodič. On je Velika vijest, ugovor, šefa’adžija, temelj znanja, osnovni dokaz u fikhskim naukama. Časni Kur’an je objava koja se uči po sebi svojstvenim pravilima. Časni Kur’an je zikr, spominjanje i...

Više...

Objavljeno u Br 105, Kolumna

Fikr, zikr i šukur

Fikr, zikr i šukur

TRI DUŽNOSTI ROBA: RAZMIŠLJANJE, SPOMINJANJE I ZAHVALJIVANJE Rob ima tri dužnosti: Fikr, zikr i šukur. Onaj ko posjeduje iman, on i razmišlja, kroz to razmišljanje on i spominje Uzvišenog Gospodara, a kroz spominjanje on i zahvaljuje Njemu Uzvišenome. Ukoliko osoba ne razmišlja, niti može u pravom smislu činiti zikr niti može na potpun način činiti zahvalu Allahu, dž.š. Onaj ko nema razuma, onaj ko nije u stanju da razmišlja, on nije ni odgovoran za svoja djela. Samo onaj ko razmišlja može imati iman. Vjernikova misao je hajr i dobro djelo. Kada mu’min nakon razmišljanja učini određeno djelo, sagradi zgradu, napiše knjigu, napravi dobrotvornu ustanovu, obavi trgovinu, nasmije se nekome ili pruži ruku jetimu, on u stvari na taj način spominje Uzvišenog Gospodara Koji je stvorio sva ta dobra djela i sve te ljepote. Iz razloga što je sposoban da razmišlja i čini zikr, čovjek je počašćen time da bude halifa (namjesnik) Uzvišenog Gospodara na Zemlji. Rob treba da zahvaljuje na toj blagodati. Rob koji blagodat imana reflektuje u svome...

Više...

Objavljeno u Br 105, Riječnik Kur'ana

EL-EBRAR – Allahovi dobri i čestiti robovi

EL-EBRAR – Allahovi dobri i čestiti robovi

Glagol “berre” u arapskom jeziku dolazi u značenjima poput: lijepo se ponašati, činiti dobro i sl. U Kur’anu Časnom se nalaze izvedenice ovog glagola koje znače nešto dobro i lijepo. Neke od tih izvedenica su “birr”, “el-Berr” i “ebrar”. Riječ “birr” koja ima i opšte značenje dobročinstva odnosi se na dobra djela kao što su čvrst iman, lijep ahlak, dobra djela, ihsan, pridržavanje propisa Kur’ana Časnog i Sunneta, izvršavanje naredbi i klonjenje zabrana; odnosno, ta riječ upućuje na svako dobro djelo i postupak posredstvom koga čovjek zadobiva zadovoljstvo Allaha, dž.š. Allahovo, dž.š., ime “el-Berr” označava Onoga Koji čini neizmjerno dobro Svojim robovima, od Kojeg je svaka dobrota i dobročinstvo, Koji je nemjerljivo milosrdan i blag. Riječ “ebrar” označava dobre robove koji su posvećeni neprestanome činjenju onih djela koja spadaju u kategoriju “birr”. Da bi uvidjeli ko su ti robovi koji su omiljeni Uzvišenom Gospodaru, i koje su to njihove osobine, prvo moramo pogledati šta se sve konkretno podrazumijeva pod “birrom”. Šta je to “birr”? Značenja riječi “birr” se ponajbolje...

Više...

Objavljeno u Br 105, Govor stanja

Trud i himmet

Trud i himmet

Duga nada Hudždžetu’l-islam (Dokaz islama), Imam Gazali, rah., je rekao: “Duga nada je prepreka svakom hajru (dobru) i uzrok svakog zla. Iskušenje duge nade je ono što čovjeka vodi ka svim vrstama nevolja i problema. Znaj da duga nada prouzrokuje sljedeće četiri stvari: ostavljanje ibadeta i ljenost. Ukoliko stalno govoriš “Kasnije ću to uraditi” i tako odlažeš ibadete, zapast ćeš u stanje ljenosti. ostavljanje tevbe i odlaganje za kasnije. Kada si u takvom stanju onda stalno odgađaš tevbu govoreći “Ima vremena.” duga nada u tebi budi ljubav prema dunjaluku i želju za stjecanjem dunjalučkog imetka. Kada si u takvom stanju, onda stalno razmišljaš: “Šta ću jesti, šta ću obući?” duga nada prouzrokuje krutost srca i zaboravaljanje na Ahiret. Misleći da ćeš dugo živjeti, nikako se ne prisjećaš Ahireta. Štaviše, nikako ti ne naumpadaju ni smrt niti kabur. Tvoje misli su samo vezane za dunjaluk i zbog toga je tvoje srce okrutjelo. (Imam Gazali, Hak Yolun Esasları: Suštine Pravog puta) Istinski stid od Allaha, dž.š. Ibn Mes’ud, r.a., pripovijeda: “Jednog...

Više...

Objavljeno u Br 105, Uvodna riječ

Na putu ka velikim pobjedama

Na putu ka velikim pobjedama

U našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu, Uzvišeni Gospodar se, Posnosu svjetova, Poslaniku, s.a.v.s., obraća riječima: “Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na Pravi put uputio i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao.” Mišljenje većine alima jeste da se prethodno navedena prva tri ajeta sure Feth odnose na osvajanje Mekke. Pored toga, ti časni ajeti su nagovijestili i mnoge druge pobjede, pa zbog toga postoje i predaje da se odnose i na pobjedu na Hajberu. Alimi su također rekli da je u spomenutim ajetima išaret i za neke velike pobjede nakon Poslanikovog, s.a.v.s., vremena. Mufessiri su te ajete protumačili na sljedeći način: Uzvišeni Allah Svome Poslaniku, s.a.v.s., koji je bio centar manifestacije Njegovih blagodati i milosti, daje radosnu vijest i nagovještava mu veliku pobjedu. Kako bi ukazao na sigurnu realizaciju i na važnost te pobjede, Allah, dž.š., mu se obraća jasnim riječima, koje ukazuju na Njegovu veličinu: “Moj Resule! Mi...

Više...