U čije ime?

Mevlana Dželaluddin Rumi, k.s., u djelu Medžalis-i Seb'a, o bismilli navodi sljedeće: Prema tumačenju svih mufessira riječi „bismillahirrahmanirrahim“ imaju skriveno značenje. A kakvo je to skriveno značenje? Postoje...

Pročitaj više
Baščovan i nezrelo voće

Glavni cilj čovjekovog stvaranja je robovanje Allahu, dž.š., dakle, ibadet. No, ibadete je potrebno obavljati uz ihlas i to je ono što je teško. Onaj ko djela učinjena...

Pročitaj više
Tarikat i trgovina

Naša vjera je zabranila kamatu, crno tržište, varanje i spletke, te lažno zaklinjanje u trgovini. A trgovina koja se realizuje u okviru dozvoljenih granica, pored toga što donosi...

Pročitaj više
Ko nam je prijatelj?

Već dva stoljeća zaboravili smo na vrijednost blagodati imana, na ono što ga određuje i čini važnijim od svega ostalog. Živimo život kao da nismo Allahovi robovi. Sve...

Pročitaj više
Nakšibendije i namaz

Nakšibendije i namaz Velikani nakšibendijskog tarikata su oduvijek bili uzor u slijeđenju časnog Šerijata, a posebno su oduševljavali svojim odnosom prema namazu. Teškoće na koje su nailazili, pa...

Pročitaj više
Page 2 of 4 1 2 3 4