Latice ružičnjaka

Dova evlije za namjesnika Izuzev par pojedinačnih slučajeva, u svakom periodu Osmanskog Carstva, državni namjesnici su imali bliske veze sa Allahovim, dž.š., dostovima. Nema sumnje da je to...

Pročitaj više
Ma'rifetullah

Uzvišeni Allah kaže: „Ne poznaju Allaha kako treba (...)“ (En'am, 91), a Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kada biste vi istinski poznavali Uzvišenog Allaha, hodali biste po površini...

Pročitaj više
Na koga ličimo?

Zbog čega spominjemo vjerovjesnike, a.s., ashabe, r.anhum, i evlije, zbog čega prenosimo predaje o njihovim životima? Ebu 'l Kasim Džunejd b. Muhammed, k.s., je upitao Džunejda Bagdadija, k.s.:...

Pročitaj više
Mobilizacija ahlaka

Ahlak muslimana u Časnom Kur'anu i hadisima Musliman; je čovjek od kojeg su svi sigurni, povjerljiv i pošten ne laže, ne vara, iskren je, nikome ne čini nepravdu...

Pročitaj više
Salavat i selam

„Na Sudnjem danu, najbliži će mi biti onaj ko je donosio najviše salavata na mene.“ (Tirmizi, Vitir,21) „Kada neko od vas htjedne činiti dovu, neka prvo učini hamd...

Pročitaj više
Page 2 of 4 1 2 3 4