Oznaka: arif

Čujemo i pokoravamo se

Sohbet arifa

Prilikom svakog namaza, učeći Fatihu, izgovaramo dovu: „Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, ...

Ma'rifetullah

Ma'rifetullah

Uzvišeni Allah kaže: „Ne poznaju Allaha kako treba (...)“ (En'am, 91), a Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kada biste vi ...

Put arifa

Put arifa

Bez predaja je nemoguće razumjeti znanje. Stoga je potrebno pripovijedati predaje arifa, kako bi se mudrost uklesala u srca, jer ...