Oznaka: Ljubav prema Allahovim evlijama

Pokornost Uzvišenom Allahu

Pokornost Uzvišenom Allahu

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, r.a., da je ispričao slijedeće: "Bio sam sa jednom grupom ashaba koji su bili ...

Ljubav prema Allahovim evlijama

Ova knjiga obrađuje jednu vrlo osjetljivu temu, jer oni koji Allahove prijatelje (evlije) ni malo ne vole, mogu zapasti u ...