Oznaka: muhaseba

Tevhid

Muhaseba

Riječ „muhaseba“ ima značenja poput: svesti račun, pozvati na polaganje računa, procijeniti i odvagati sve pozitivne i negativne mogućnosti, i ...

Kako postići stepen ihsana?

Kako postići stepen ihsana?

Činiti ibadet Uzvišenom Allahu kao da Ga vidimo, biti svjestan da nas On Uzvišeni stalno nadzire, i stalno imati u ...