Oznaka: Poslanik

Savjet Allahova Poslanika, s.a.v.s.

Savjet Allahova Poslanika, s.a.v.s.

“Budi bogobojazan koliko god možeš. Spominji Allaha pokraj svakog kamena i drveta. Kada učiniš grijeh, odmah učini tevbu! Za javno ...